Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Kleinschaligheid is de belangrijkste pijler van ons succes. Dankzij onze kleine klassen van 6 tot 12 leerlingen kunnen onze docenten leerlinggericht lesgeven. Een kind dat bij Winford de basisschool doorloopt, heeft een mooi pakket aan kennis, inzicht en vaardigheden en is goed voorbereid op het vervolgonderwijs. Op Winford hechten wij veel waarde aan een goede beheersing van de Nederlandse taal en rekenvaardigheden. Daarnaast besteden wij uitgebreid aandacht aan Engels en een brede algemene ontwikkeling. Op Winford wordt elke leerling écht gezien en herkennen we zijn of haar kwaliteiten. Wij maken voor elk kind een persoonlijk ontwikkelingsplan. Leren vindt bij ons altijd plaats onder de vakkundige begeleiding van een gemotiveerde en betrokken leraar. Aan speciale leerbehoeften van leerlingen, zoals dyslexie en dyscalculie, komen wij graag tegemoet. Tevens bieden wij leerlingen die hoogbegaafd zijn extra uitdaging. Winford helpt uw kind in de voorbereiding naar de belangrijke evaluatiemomenten. Onze leerlingen groeien naar een optimale Cito-score met vertrouwen en zonder de verstorende factoren van druk en stress.

Onderwijsconcept

Dankzij onze kleine klassen kunnen onze docenten echt leerlinggericht lesgeven. Zij kunnen de lesinhoud afstemmen op de individuele vaardigheden, want er is ruimte voor een 1 op 1 begeleiding. Zo ervaart het kind ons onderwijs als heel persoonlijk en heerst er in de lessen een rustig en ontspannen klimaat.

Bijzonderheden

Overstappen naar Winford kan gedurende het hele schooljaar. Uw kind is altijd welkom voor een proefdag of -dagen.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Wij maken voor elk kind een persoonlijk ontwikkelplan. Dit plan bevat een cognitieve component, waarbij we vooral kijken naar taal- en rekenvaardigheden en een sociaal-emotionele component, waarin we kijken hoe uw kind zich persoonlijk en binnen de groep ontwikkelt. Vanuit het niveau van het kind kiezen we dan de juiste methode en het juiste leertraject opdat uw kind een volgende stap in de ontwikkeling kan zetten.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Wij betrekken u als ouder zeer nauw bij de ontwikkeling van uw kind. U krijgt wekelijks een update over de voortgang. Hiervoor organiseren wij inloopavonden en persoonlijke gesprekken met de leerkracht. Alleen samen komen we tot een optimaal resultaat.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

De eerste stap van een schoolcarrière op Winford is een kennismakingsgesprek met de directeur van de school. Zijn er specifieke wensen of leer- en gedragsproblemen waarmee rekening gehouden moet worden? Of is uw kind juist heel ver op sommige gebieden? Wij willen zoveel mogelijk informatie om uw kind optimaal onderwijs te kunnen bieden.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2018 / 2019 Geen leerlingplafond
  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.