Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Europese School Den Haag (ESH) is een officieel geaccrediteerde Europese School en is onderdeel van Stichting Rijnlands Lyceum.

De missie van de Europese Scholen is het bieden van meertalig en multicultureel onderwijs. Kennis van en waardering voor andere talen en andere culturen zijn een van de belangrijkste doelstellingen.

ESH is opgericht om aan de onderwijsbehoeften van kinderen van Eurojust-, Europol-, EPO-, EMA, ESA - ESTEC en Europese Commissie werknemers te voldoen (deze leerlingen hebben een gereserveerde plaats op onze school). Afhankelijk van jaargroep en taalsectie hebben wij ook plaats voor andere leerlingen die in aanmerking komen voor internationaal onderwijs volgens de Nederlandse wet- en regelgeving.

Nader toegelicht

Het Europese Curriculum biedt de mogelijkheid tot onderwijs in de eigen moedertaal en een keuze aan vakken die worden gegeven in andere talen. Momenteel biedt ESH Voortgezet Onderwijs aan in de Nederlandse, Engelse en Franse taalsecties. Onze scholieren behalen het Europese Baccalaureaat (EB) diploma, een diploma dat door alle Europese landen wordt erkend. Scholieren met een EB diploma gaan vaak verder studeren aan Nederlandse universiteiten, Europese universiteiten of naar andere landen. Onze scholieren zijn niet alleen taalkundig, ze volgen hun eindexamenvakken in twee talen. Ze hebben niet alleen de bekwaamheid om in een vreemde taal te communiceren, ze hebben ook de vaardigheden om in een andere taal te denken, in de samenleveing van een andere cultuur deel te nemen en een actieve bijdrage te leveren. Op onze website vindt u informatie over het Europese Baccalaureaat en onderwijs op ESH.

Ouderbetrokkenheid

De ouderparticipatie op ESH is sterk ontwikkeld, met een betrokken MR en PTA (Parent Teacher Association).

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Families die in Den Haag en omstreken wonen en voldoen aan de toelatingseisen van onze school, worden uitgenodigd om een informatieochtend bij te wonen.

Brugperiode

Er is een 'transition programme' voor de overgang van Primary naar Secondary School.

Brugklassen

European Baccalaureate (EB)

Op deze school kunnen leerlingen onderwijs in hun eigen moedertaal volgen en een keuze maken uit vakken die in andere talen worden gegeven. Momenteel biedt onze school voortgezet onderwijs aan in de Nederlandse, Engelse en Franse taalsecties.

De scholieren volgen hun eindexamenvakken in twee talen. Zij kunnen niet alleen in een vreemde taal communiceren, ze hebben ook de vaardigheden om in een andere taal te denken, aan de samenleving van een andere cultuur deel te nemen en een actieve bijdrage te leveren.

Onze scholieren behalen het European Baccalaureate (EB), een diploma dat door alle Europese landen wordt erkend. Scholieren met een EB gaan vaak studeren aan Nederlandse universiteiten, Europese universiteiten of naar andere landen ver buiten Europa.

Kijk voor meer informatie over het European Baccalaureate en het onderwijs op onze website.