Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Europese School Den Haag (ESH) is een officieel geaccrediteerde Europese School en is onderdeel van Stichting Rijnlands Lyceum. De missie van de Europese scholen is het bieden van meertalig en multicultureel onderwijs. Kennis van en waardering voor andere talen en andere culturen is een van de belangrijkste doelstellingen. Onze school is opgericht om aan de onderwijsbehoeften van kinderen van Eurojust, Europol, EPO, EMA, Europese Commissie en ESA - ESTEC werknemers te voldoen (deze leerlingen hebben een gereserveerde plaats in onze school). Wij hebben een beperkt aantal plaatsen voor leerlingen die in aanmerking komen voor internationaal onderwijs volgens de Nederlandse wet- en regelgeving (deze leerlingen kan een plaats worden aangeboden op basis van beschikbaarheid).

 

Bijzonderheden

ESH biedt onderwijs in de Nederlandse, Engelse, Spaanse, Franse en Duitse taal. Daarnaast worden moedertaallessen gegeven in het Italiaans, Grieks, Fins, Sloveen en Pools. ESH bevordert Coöperatieve Leerstrategieën die het leren stimuleren en een veilig klimaat in de groep en in de school brengen. Leerkrachten en leerlingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het klassenmanagement en het leerproces. Samen leren, samen organiseren.

Ouderbetrokkenheid

De ouderparticipatie op ESH is sterk ontwikkeld, met een betrokken MR en PTA (Parent Teacher Association).

 

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Families die in Den Haag en omstreken wonen en voldoen aan de toelatingseisen van onze school, zijn van harte welkom om een informatieochtend bij te wonen. Data van deze ochtenden kunt u op onze website vinden. 

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.