Spring naar inhoud

Johan de Witt - Glasblazerslaan

 • isk,
 • isk

Schoolprofiel

Johan de Witt Scholengroep is een school in het centrum van Den Haag met vijf locaties. De school heeft het predicaat ‘Excellente school 2016-2019’ gekregen.

Locatie Glasblazerslaan is een school voor onderwijs aan nieuwkomers (Internationale SchakelKlas, ISK). In onze Dutch Prep Classes kunnen leerlingen terecht van 12 tot maximaal 18 jaar, die korter dan twee jaar in Nederland zijn. Hier leer je zo snel mogelijk de Nederlandse taal en word je voorbereid op het reguliere onderwijs. Gemiddeld stromen leerlingen na 12 tot 14 maanden door naar een van onze reguliere opleidingen op de andere locaties.

Op het Johan de Witt doe je veel aan sport. Je komt in aanraking met veel verschillende sporten en ontdekt wat je leuk vindt. Lessen in kunst krijg je op onze kunstcampus. Professionals van verschillende kunstinstellingen uit Den Haag verzorgen lessen in media, beeldende kunst, theater en dans.

Nader toegelicht

Het Johan de Witt - locatie Glasblazerslaan is een school voor onderwijs aan nieuwkomers (ISK). In onze Dutch Prep Classes kunnen leerlingen terecht van 12 tot 17 jaar, die als nieuwkomer in Nederland zijn gekomen. Zij leren zo snel mogelijk (en in maximaal twee jaar) de Nederlandse taal en worden voorbereid om door te stromen naar het vervolgonderwijs, zoals vwo, havo, vmbo en praktijkonderwijs. Het Johan de Witt - locatie Glasblazerslaan is gehuisvest in een prachtig geheel gerenoveerd gebouw midden in het centrum van Den Haag. Alle faciliteiten voor modern onderwijs zijn hier aanwezig.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Regelmatig hebben leerlingen goede ideeën over activiteiten binnen de school. Bijvoorbeeld het organiseren van een feest of een idee om de school voor iedereen beter en leuker te maken. Dan kan de leerling terecht bij de leerlingenraad. Dit is een groep leerlingen die onder begeleiding regelmatig bij elkaar komt en ideeën bespreekt en uitwerkt.

Veiligheid

Op het Johan de Witt willen we dat iedereen veilig is en zich veilig voelt, want alleen dan kun je ongestoord leren. We nemen dan ook maatregelen om voor een veilige leeromgeving te zorgen. Op het Johan de Witt zijn er vier duidelijke basisregels:

 • Respect voor elkaar
 • Aanspreekbaar blijven
 • Niet over de streep

Iedere locatie van het Johan de Witt heeft het certificaat ‘Veilige School’ ontvangen van de gemeente.

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn belangrijke partners van het Johan de Witt. Ouders spelen een erg belangrijke rol in de schoolloopbaan van onze leerlingen. Het Johan de Witt probeert hierin zoveel mogelijk te ondersteunen. Zo kunnen ouders via ons digitale systeem Magister het rooster inzien, de resultaten, het huiswerk e.d. Wekelijks stuurt het Johan de Witt een weekbericht naar ouders met het laatste nieuws en belangrijke informatie. En natuurlijk is er nauw contact met de mentor.

Het Johan de Witt heeft daarnaast een zeer actieve en betrokken ouderraad en oudergeleding in de medezeggenschapsraad. Zij denken mee over het onderwijs op het Johan de Witt en hoe de school de ouders nog meer kan betrekken.

Nog meer op onze school

Zomerschool  
Deze school biedt in de zomer een educatief programma. Er wordt gezorgd voor een programma met schoolvakken, ontspanning en plezier. Neem voor meer informatie contact op met de school.
Weekendschool  
Op de zaterdagschool krijgen de leerlingen extra les, vooral in taal en rekenen.
Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Schakelklas  
De internationale schakelklas (ISK) is er voor kinderen die nog maar kort in Nederland zijn en geen of bijna geen Nederlands spreken. In deze klas krijgen de kinderen Nederlandse les. Daarna kunnen ze naar een gewone klas op de school.
Brede buurtschool VO  
In brede buurtscholen kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen en achterstanden wegwerken. Hiermee krijgen alle kinderen kansen om verder te komen.
Theaterklassen  
Deze school heeft theaterklassen.
Sportklassen  
Deze school heeft sportklassen.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Alle ouders en hun kinderen zijn na telefonische afspraak altijd welkom.

Brugperiode

Op het Johan de Witt locatie Glasblazerslaan is de Dutch Prep Class (ISK) gehuisvest. Elke leerling krijgt een intensief taalprogramma aangeboden, aangevuld met rekenen, sport en beeldende vorming. Ook speelt inburgering en cultuuronderwijs een grote rol op school. Als de leerling een bepaald referentieniveau heeft bereikt, kan hij/zij doorstromen naar het reguliere voortgezet onderwijs of volwassenenonderwijs.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 0 plaatsen
Restperiode

 • praktijkonderwijs plaatsen beschikbaar
 • vmbo b + lwoo plaatsen beschikbaar
 • vmbo b/k + lwoo plaatsen beschikbaar
 • vmbo k + lwoo plaatsen beschikbaar
 • vmbo k/tl + lwoo plaatsen beschikbaar
 • vmbo tl + lwoo plaatsen beschikbaar
 • vmbo b plaatsen beschikbaar
 • vmbo b/k plaatsen beschikbaar
 • vmbo k plaatsen beschikbaar
 • vmbo k/tl plaatsen beschikbaar
 • vmbo tl plaatsen beschikbaar
 • vmbo tl/havo plaatsen beschikbaar
 • havo plaatsen beschikbaar
 • ISK plaatsen beschikbaar

Kosten eerste leerjaar

 • Johan de Witt vraagt geen ouderbijdrage.

Gewoon bijzonder goed

Kwaliteit
We bieden goed onderwijs. Bij ons ben je verzekerd van een goede opleiding. Daarom zijn wij volgens de Onderwijsinspectie een excellente school.  

We volgen jouw voortgang op school heel precies. Zo kunnen we goed zien waar je goed in bent en waarbij je meer hulp nodig hebt. Verder besteden we veel aandacht aan studievaardigheden. Dat helpt jou met het plannen van je schoolwerk en leert je hoe je het beste kunt leren.

Brede school
Buiten de normale schooltijden kun je extra les krijgen, om meer uitleg te krijgen voor vakken waar je minder goed in bent. Of juist om nog beter te worden in een bepaald vak. We hebben een Zaterdagschool, Vakantieschool, Zomerschool en een Huiswerkinstituut.

Lezen
Elke dag staat er een vast leesmoment ingeroosterd. Op dat moment leest de hele school 20 minuten. Niet alleen de leerlingen, maar ook de docenten en medewerkers.

Plezier
Op het Johan de Witt willen we dat je een leerzame, maar vooral ook een leuke schooltijd hebt. Daarom starten we het nieuwe schooljaar met een introductieweek vol leuke activiteiten, waarbij je je klasgenoten meteen goed leert kennen. Gedurende het jaar organiseren we ook feesten, excursies en schoolreizen. Iedere dag kun je na je lessen deelnemen aan een van onze kunstgroepen of sportcursussen.