Spring naar inhoud

Lyceum Ypenburg

 • vmbo tl,
 • havo,
 • vwo atheneum,
 • vwo gymnasium,
 • mavo

Schoolprofiel

Lyceum Ypenburg ligt aan de Laan van Kans. Een mooi adres voor deze school van nieuw Den Haag. Wij zijn er immers om onze leerlingen kansen te geven, om samen met hen hun kansen te verzilveren. Er kan veel op Lyceum Ypenburg en leerlingen worden uitgedaagd om te presteren. Daarbij maken we gebruik van verschillende werkvormen en moderne middelen. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en we bieden kansen om ambities waar te maken. In ruil daarvoor verwachten we inzet en toewijding. Enthousiaste en hoogopgeleide docenten begeleiden en stimuleren onze leerlingen tijdens hun schoolcarrière op gymnasium, atheneum, havo of mavo.

Lyceum Ypenburg heeft homogene brugklassen gymnasium, atheneum, havo en mavo. Daarnaast zijn er twee soorten dakpanklassen in leerjaar 1: voor atheneum/havo en voor havo/mavo, speciaal voor leerlingen bij wie in groep 8 niet helemaal duidelijk is wat ze aankunnen. Zo kunnen ze zich iets langer ontwikkelen en laten zien welk niveau ze in huis hebben. In deze dakpanklassen wordt les gegeven op het hoogste niveau. 

Nader toegelicht

'Je voelt je hier meteen thuis' constateren brugklassers al na hun eerste schoolweek. Onze medewerkers zijn betrokken onderwijsmensen. Lyceum Ypenburg is een dorp waar je gemakkelijk je weg vindt en je snel iedereen leert kennen. Wij gaan op een prettige manier met elkaar om, wij met onze leerlingen en zij met ons. Het prachtige schoolgebouw oogt als een opengewerkte zilveren doos, waar het daglicht van alle kanten binnenvalt. Brugklassers die een steuntje in de rug nodig hebben, kunnen voor een korte periode een extra les voor Nederlands, wiskunde of Engels krijgen aan het begin van de dag. Daarnaast is er een particulier huiswerkinstituut in de school waar leerlingen - tegen betaling - huiswerkbegeleiding kunnen krijgen na schooltijd.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

De mening van onze leerlingen vinden we belangrijk. Leerlingen worden op verschillende manieren betrokken bij schoolse zaken. Er is een enthousiaste leerlingenraad die wensen en ideeën naar voren brengt en meepraat over nieuwe plannen. Een deel van de leerlingenraad participeert in de medezeggenschapsraad. Een leerlingencommissie neemt het voortouw bij de organisatie van feesten. Een andere groep leerlingen vormt de redactie van de schoolkrant. Speciaal opgeleide leerlingen bedienen licht en geluid in de aula tijdens toneel- en musicalvoorstellingen. Leerlingen uit hogere leerjaren fluiten bij sportwedstrijden, helpen andere leerlingen met een vak dat ze moeilijk vinden of  gaan mee op brugklaskamp als juniormentoren.

Veiligheid

Lyceum Ypenburg staat voor een positief schoolklimaat. Betrokkenheid, respect en waardering vormen hiervoor de basis. We hechten veel waarde aan duidelijke regels en afspraken. Het open, overzichtelijke karakter van het schoolgebouw draagt bij aan het gevoel van veiligheid. Mentoren en docenten zorgen ervoor dat leerlingen zich gekend voelen in een groter geheel. Uit enquêtes blijkt dat onze leerlingen en hun ouders de school als zeer veilig ervaren.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Al voor de zomervakantie wordt u uitgenodigd op school om nader kennis te maken. U krijgt op deze speciale informatie-avond een beeld van het onderwijsprogramma. Welke activiteiten vinden er plaats? Waar ligt dit jaar de nadruk op? Wat doen de leerlingen tijdens het brugklaskamp? Natuurlijk maakt u kennis met de spin in het web: de mentor. We vinden korte lijnen immers erg belangrijk. In de loop van het schooljaar heeft u contact met de mentor over de prestaties en het welbevinden van uw zoon of dochter. U kunt lid worden van de ouderraad, u kunt zich aanmelden voor de MR of helpen bij activiteiten zoals bijvoorbeeld de musical.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Ze kunnen bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’. Wij bieden in dit kader vijf verschillende programma's onder de naam "Talentgroepen". Er zijn Talentgroepen voor Sport, Atelier, Digital Science, Theater en Muziek. Leerlingen krijgen dan twee lesuren extra bovenop het gewone programma. Sommige lesuren zijn op school en worden gegeven door eigen docenten, andere zijn juist op een andere locatie en/of worden gegeven door gastdocenten. Deelname aan een "Talentgroep" is niet verplicht, maar een eigen keuze. Leerlingen kunnen hun horizon verbreden door mee te doen aan internationaliseringsprogramma's: versterkt Frans (DELF) en/of Duits (Goethe). Daarnaast zijn er uitwisselingsprojecten en studiereizen.
Theaterklassen  
Een van de vijf Talentgroepen die we als optie aanbieden in klas 1 en 2 is Theater. Vanaf leerjaar 3 hebben we een - bijna - professionele musicalgroep. De andere Talentgroepen zijn: Muziek, Digital Science, Atelier, Sport.
Sportklassen  
Een van de vijf Talentgroepen die we als optie aanbieden in klas 1 en 2 is Sport. Leerlingen met aanleg voor sport kunnen kiezen voor twee extra lesuren l.o. Ze gaan onder meer kite-surfen, boksen, atletiek (op een echte atletiekbaan), indoor-skiën. De andere Talentgroepen zijn: Muziek, Digital Science, Atelier, Theater.
International English

We bieden alle leerlingen 'International English' aan waarin 'wereldburgerschap' en 'Engels als wereldtaal' centraal staan. International English start direct in de brugklas en is volledig geïntegreerd in het vak Engels. In 4 mavo, 5 havo, 5 en/of 6 vwo kunnen leerlingen een Cambridge Examen afleggen op verschillende niveaus: 'proficiency', 'advanced' of 'first'. Naast hun mavo-, havo- of vwo-diploma, hebben ze zo een extra én internationaal erkend diploma op zak.

Leerlingen die dat willen, kunnen in de bovenbouw ook een extra programma voor Frans (DELF) of Duits (Goethe) volgen. 

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

De plaatsingscriteria staan op onze website.

Brugperiode

Voor de zomervakantie nodigen we nieuwe leerlingen uit op school. Ze maken dan kennis met hun klas en mentor. In de eerste schoolweek krijgen brugklassers vaklessen, studievaardigheidstraining, theater en sport. Eind september gaan alle brugklassen op kamp. 

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 3 plaatsen
Restperiode

 • mavo 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO TL
 • mavo/havo 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO TL t/m HAVO
 • havo 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: HAVO
 • havo/vwo 1 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: HAVO t/m VWO
 • vwo 2 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: HAVO t/m VWO, VWO

Voorlichting en open dagen

Zat 2 februari 2019, van 09:30 tot 13:00 uur
Open dag

Kosten eerste leerjaar

 • € 63,00 Service- en participatiebijdrage. Prijs onder voorbehoud.
 • € 95,00 Projecten en activiteiten (inclusief Ouderraad). Aan activiteiten op het gymnasium zijn extra kosten verbonden: ca. €30,-. Prijs onder voorbehoud.
 • € 130,00 Brugklaskamp. De extra kosten voor de Talentgroepen zijn voor Sport € 165; voor Theater: € 160; voor Atelier 130: voor Muziek: € 120; voor Digital Science: € 250. Prijs onder voorbehoud.

Ontwikkel je talent

Alle leerlingen krijgen vanaf klas 1 'International English'. Daarin staan 'wereldburgerschap' en 'Engels als wereldtaal' centraal. International English is volledig geïntegreerd in het vak Engels. In 4 mavo, 5 havo, 5 en/of 6 vwo kunnen leerlingen een Cambridge Examen afleggen op verschillende niveaus: 'proficiency', 'advanced' of 'first'. Naast hun mavo-, havo- of vwo-diploma, hebben ze zo een extra en internationaal erkend diploma op zak.

Leerlingen kunnen - als ze dat willen - intekenen op een van onze vijf talentgroepen. Tijdens twee extra uren per week krijgen ze les in: 

 • Sport: diverse sporten in- en outdoor, wedstrijden, clinics, sportieve excursies, leren optreden als scheidsrechter, coach en leraar.
 • Theater: improvisaties, werken met gastacteurs, eenacters en rollen spelen, theatervoorstellingen bezoeken, experimenteren met mimiek, gebaren, emoties, uitspraak en toon. 
 • Atelier: eigen kunstwerken maken met allerlei verschillende materialen, exposities en museabezoeken, kennismaken met kunstenaars, bezoek aan een atelier en een eigen stijl ontwikkelen.
 • Muziek: eigen composities maken, zingen of een instrument bespelen, begeleiden, soleren of samenspelen en een eigen stijl ontwikkelen.
 • Digital Science: websites bouwen, posters en filmpjes maken, fotoshoppen en optimaal gebruikmaken van digitale media.

Bij de keuze voor een talentgroep wordt een bijdrage gevraagd in de extra kosten.