Spring naar inhoud

Lyceum Ypenburg

 • mavo,
 • vwo gymnasium,
 • vwo atheneum,
 • havo,
 • vmbo tl

Schoolprofiel

'Kiezen voor Talent', dat is het motto van Lyceum Ypenburg. Daar geven we op diverse manieren invulling aan. Door de speciale talentgroepen voor sport, muziek, theater, digital science en kunst, maar vooral door op het gebied van leren en presteren het beste uit onze leerlingen te halen. Veel Lyceum-Ypenburgers halen een hoger diploma dan ze zelf voor mogelijk houden. Leerlingen met een goed mavodiploma stimuleren we verder te gaan op de havo, en goed presterende havoleerlingen stimuleren we om door te gaan naar het vwo. Wie extra leergierig is, zal zich helemaal thuis voelen op ons gymnasium: de opleiding voor leerlingen die op intellectueel gebied alles uit hun middelbare schooltijd willen halen. 

Lyceum Ypenburg heeft homogene brugklassen: gymnasium, atheneum, havo en mavo. Speciaal voor leerlingen bij wie in groep 8 niet helemaal duidelijk is welk niveau ze aankunnen, zijn er de dakpanklassen atheneum/havo en havo/mavo. Deze leerlingen hebben langer de tijd om zich te ontwikkelen en te laten zien welk niveau ze in huis hebben. Aan het einde van het eerste leerjaar gaat de leerling naar het best passende niveau.

Uit de resultaten blijkt dat onze leerlingen het goed doen. Daar zijn we trots op.

Nader toegelicht

"Je voelt je hier meteen thuis" vertellen brugklassers tijdens hun eerste schoolweek. Onze medewerkers zijn enthousiaste en betrokken onderwijsmensen. Leerlingen en docenten gaan op een prettige manier met elkaar om. Lyceum Ypenburg is een plek waar je gemakkelijk je weg vindt en je snel iedereen leert kennen. Het prachtige schoolgebouw oogt als een opengewerkte zilveren doos, waar het daglicht van alle kanten binnenvalt. Brugklassers die een steuntje in de rug nodig hebben, kunnen voor een korte periode aan het begin van de dag een extra les Nederlands, Wiskunde of Engels krijgen. Daarnaast is er een particulier huiswerkinstituut in de school waar leerlingen tegen betaling na schooltijd huiswerkbegeleiding kunnen krijgen.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Omdat wij de mening van onze leerlingen belangrijk vinden, vragen wij hun om mee te denken bij nieuwe onderwijsontwikkelingen. Een enthousiaste leerlingenraad brengt wensen en ideeën naar voren en praat mee over onze plannen. Een deel van de leerlingenraad participeert in de medezeggenschapsraad. De leerlingencommissie neemt het voortouw bij het organiseren van feesten. Een andere groep leerlingen vormt weer de redactie van de schoolkrant. Speciaal opgeleide leerlingen bedienen licht en geluid in de aula tijdens toneel- en musicalvoorstellingen. Leerlingen uit hogere leerjaren fluiten bij sportwedstrijden, helpen andere leerlingen met een vak dat ze moeilijk vinden of gaan mee op brugklaskamp als juniormentoren.

Veiligheid

Lyceum Ypenburg staat voor een positief schoolklimaat. Betrokkenheid, respect en waardering vormen hiervoor de basis. We hechten veel waarde aan duidelijke regels en afspraken. Het open, overzichtelijke karakter van het schoolgebouw draagt bij aan het gevoel van veiligheid. Mentoren en docenten zorgen ervoor dat leerlingen zich gezien voelen in een groter geheel. Uit enquêtes blijkt dat onze leerlingen en hun ouders de school als zeer veilig ervaren.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Voor de zomervakantie wordt u uitgenodigd op school om nader kennis te maken. U krijgt op deze speciale informatie-avond een beeld van het onderwijsprogramma. Welke activiteiten vinden er plaats, waar ligt dit jaar de nadruk op en wat doen de leerlingen tijdens het brugklaskamp? Natuurlijk maakt u kennis met de spin in het web: de mentor. We vinden korte lijnen erg belangrijk. In de loop van het schooljaar heeft u contact met de mentor over de prestaties en het welbevinden van uw zoon of dochter. U kunt lid worden van de ouderraad, u kunt zich aanmelden voor de medezeggenschapsraad of helpen bij activiteiten zoals bijvoorbeeld de musical.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Op Lyceum Ypenburg kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Wij bieden vijf verschillende programma's onder de naam 'Talentgroepen' aan: Sport, Atelier, Digital Science, Theater en Muziek. Leerlingen krijgen twee extra uren per week les in de discipline die zij kiezen. Sommige lesuren zijn op school en worden gegeven door eigen docenten, andere zijn juist op een andere locatie en/of worden gegeven door gastdocenten. Deelname aan een 'Talentgroep' is niet verplicht, maar een eigen keuze. Leerlingen kunnen hun horizon verbreden door mee te doen aan internationaliseringsprogramma's: versterkt Frans (DELF) en/of Duits (Goethe). Daarnaast zijn er uitwisselingsprojecten en studiereizen.
Theaterklassen  
Een van de vijf Talentgroepen die we aanbieden in klas 1 en 2 is Theater. Vanaf leerjaar 3 hebben we een bijna professionele musicalgroep. De andere Talentgroepen zijn: Muziek, Digital Science, Atelier, Sport.
Sportklassen  
Een van de vijf Talentgroepen die we als optie aanbieden in klas 1 en 2 is Sport. Leerlingen met aanleg voor sport kunnen kiezen voor twee extra lesuren l.o. Ze gaan onder meer kite-surfen, boksen, atletiek (op een echte atletiekbaan), indoor-skiën. De andere Talentgroepen zijn: Muziek, Digital Science, Atelier, Theater.
International English

We bieden alle leerlingen 'International English' aan waarin 'wereldburgerschap' en 'Engels als wereldtaal' centraal staan. 'International English' start direct in de brugklas en is volledig geïntegreerd in het vak Engels. In 4 mavo, 5 havo, 5 en/of 6 vwo kunnen leerlingen een Cambridge-examen afleggen op verschillende niveaus: 'proficiency', 'advanced' of 'first'. Naast hun mavo-, havo- of vwo-diploma, hebben ze zo een extra én internationaal erkend diploma op zak.

Leerlingen kunnen in de bovenbouw ook een extra programma voor Frans (DELF) of Duits (Goethe) volgen. 

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

De plaatsingscriteria staan op onze website.

Brugperiode

Voor de zomervakantie nodigen we alle nieuwe brugklasleerlingen uit op school. Ze maken dan kennis met hun klas en mentor. In de eerste schoolweek krijgen ze een speciaal introductieprogramma met een sportieve afsluiting in onze sporthal. Eind september gaan alle brugklassen op kamp. 

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 26 plaatsen
Restperiode

 • mavo 0 plaatsen beschikbaar
 • mavo/havo 1 plaatsen beschikbaar
 • havo 5 plaatsen beschikbaar
 • havo/vwo 10 plaatsen beschikbaar
 • vwo 10 plaatsen beschikbaar

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.
 2. Wij verlenen voorrang aan kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.'

Voorlichting en open dagen

Din 21 januari 2020, van 19:30 tot 21:30 uur
Informatieavond voor ouders
Vrij 31 januari 2020, van 15:00 tot 19:00 uur
Open Dag
Zat 1 februari 2020, van 10:00 tot 13:00 uur
Aanmelden
Din 11 februari 2020, van 17:00 tot 20:00 uur
Aanmelden

Kosten eerste leerjaar

 • € 63,00 Service- en participatiebijdrage. Prijs onder voorbehoud.
 • € 95,00 Projecten en activiteiten (inclusief Ouderraad). Aan activiteiten op het gymnasium zijn extra kosten verbonden: ca. €30,-. Prijs onder voorbehoud.
 • € 130,00 Brugklaskamp. De extra kosten voor de Talentgroepen zijn voor Sport € 165; voor Theater: € 160; voor Atelier 130: voor Muziek: € 120; voor Digital Science: € 250. Prijs onder voorbehoud.

Ontwikkel je talent

Schoolbreed wordt vanaf klas 1 'International English' gegeven. Daarbij staan 'wereldburgerschap' en 'Engels als wereldtaal' centraal. Alle leerlingen kunnen naast hun eindexamen Engels een Cambridge-examen afleggen op verschillende niveaus: 'proficiency', 'advanced' of  'first'. Voor de bovenbouw zijn er voor Duits en Frans de verdiepingsprogramma's 'Goethe' en 'DELF'.

Leerlingen kunnen - als ze dat willen - intekenen op een van onze vijf talentgroepen. Zij krijgen twee uur per week extra les in de discipline die ze kiezen.  
Sport: Diverse indoor- en outdoorsporten, wedstrijden, clinics, sportieve excursies. Leerlingen leren vaardigheden zoals organiseren, omgaan met winnen en verliezen, samenwerken en leidinggeven. 
Theater: Improvisatie, werken met gastacteurs, eenakters en rollenspellen, bezoek theatervoorstellingen. Er wordt onder leiding van een docent/regisseur toegewerkt naar een spectaculaire theatervoorstelling.
Atelier: Boetseren, beeldhouwen, architectuur en toegepaste vormgeving, bezoek musea en ateliers, kennismaken kunstenaars. Leren organiseren en exposeren. De leerlingen leren hun eigen stijl te ontwikkelen.
Muziek: Zingen of een instrument bespelen, eigen composities maken, muzikanten en concerten bezoeken. De leerlingen leren samen te spelen en te soleren. Ze bouwen hun muzikale talent verder uit.
Digital Science: Websites bouwen, programmeren, games en filmpjes maken, Illustrator, Photoshop. Bij digital science ontwikkelen de leerlingen hun digitale en creatieve vaardigheden.