Spring naar inhoud

College St. Paul

 • vmbo tl,
 • vmbo b + lwoo,
 • vmbo k + lwoo,
 • vmbo tl + lwoo

Schoolprofiel

Leerlingen op College St. Paul hebben meer dan de gebruikelijke aandacht nodig. Bij ons is niet één leerling bijzonder, bij ons is iedere leerling bijzonder. Voor ons is bijzonder heel gewoon.

College St. Paul is één van de scholen van Lucas Onderwijs, gevestigd in Mariahoeve. Op College St. Paul ontfermen we ons over leerlingen die Leerweg Ondersteunend Onderwijs (lwoo) nodig hebben. Leerlingen die moeite hebben met leren, met concentreren, met zichzelf of met anderen. Leerlingen die op de een of andere manier worden beperkt in hun ontwikkeling.

College St. Paul heeft de kennis, de middelen en het geduld om leerlingen daadwerkelijk bij de hand te nemen en ze een mooie en waardevolle schooltijd te bieden. Daarnaast is in het moderne schoolgebouw een buurthuis gevestigd en is College St. Paul een brede school; buiten schooltijd is er dan ook genoeg te doen.

Nader toegelicht

Ons team

Het team van College St. Paul is hecht, heeft extra aandacht en interesse voor onze bijzondere leerlingen en is gezellig en collegiaal. De leerlingen met een lwoo-indicatie zijn bij ons aan het juiste adres. Maar ook leerlingen met een vmbo kader-tl of vmbo-tl advies zonder lwoo, die wat extra aandacht nodig hebben, zijn van harte welkom op onze school. 

Kinderen voelen zich soms buitenbeentjes als ze een steuntje in de rug nodig hebben. College St. Paul doet er alles aan om iedereen gelijkwaardig te behandelen en uitzicht te bieden naar een passende mbo-opleiding.

Betrokkenheid 
Elke dag ervaren en zien wij de moeilijkheden waar leerlingen tegenaan lopen. Maar we zien ook de mogelijkheden van onze bijzondere leerlingen.

Door meer structuur, maatwerk, begeleiding en nóg wat meer geduld te bieden, kunnen ook deze leerlingen een fijne schooltijd hebben met vrienden, mooie verhalen en waardevolle ervaringen. Onze benadering maakt ons een bijzonder vmbo. Het maakt ons een expert. Als er één vmbo is dat leerlingen met een lwoo-behoefte een waardevolle tijd kan bieden, zijn wij het. Als er één vmbo is dat weet wat ervoor nodig is om deze bijzondere leerlingen voor te bereiden op hun volgende stap in het leven, dan is het College St. Paul. Want voor College St. Paul is bijzonder heel gewoon.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Op College St. Paul word je als leerling verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling. Daarom:

• wordt het OPP (Ontwikkelings-Perspectief-Plan) met je doorgesproken;

• bepaal je samen met de mentor waar je de komende periode aan gaat werken;

• leer je ook tijdens de stages zelf initiatief te nemen, verantwoordelijkheid te dragen en je talenten te ontwikkelen;

• krijg je als leerling de mogelijkheid om je in te zetten voor de leerlingenraad, als leerlingbemiddelaar, als steward en als organisator.

Veiligheid

We zijn een kleine, overzichtelijke school, hebben korte communicatielijnen met ouders en onderling en een heldere structuur. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor zowel ouders als leerlingen. Alle leerlingen, met uitzondering van de vierdeklassers, blijven tijdens de pauzes op het schoolterrein. Leerlingen hebben nooit tussenuren. Dat draagt bij aan een veilige leeromgeving.

Alle leerlingen doen het programma Rots en Water. Het richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, het trainen van weerbaarheid en het voorkomen en aanpakken van pesten. Hierdoor vergroten we de onderlinge acceptatie en is er een fijne sfeer op school.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Op College St Paul werken ouders, leerlingen en docenten samen. De school streeft daarom naar korte communicatielijnen met ouders of verzorgers. Direct aan het begin van het schooljaar wordt de ouder al uitgenodigd voor een kennismaking met de mentor; het startgesprek. Er kunnen dan direct afspraken gemaakt worden over hun zoon of dochter in de klas. Bij vragen of problemen zal een mentor snel contact opnemen. Daarnaast worden ouders uitgenodigd voor een introductieavond, twee mentoravonden en een tafeltjesavond. Leerlingen presenteren tijdens de mentoravonden zelf hun vorderingen en doelen voor de komende periode. Via Magister hebben ouders altijd inzicht in de cijfers en de absentie van hun kind. We hebben een actieve ouderraad die betrokken is bij veel activiteiten in de school.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Op onze school worden ook na schooltijd en tijdens de pauze activiteiten georganiseerd. Naast de school ligt een prachtige voetbalkooi en een basketbalveld waar regelmatig wedstrijdjes zijn. Ook wordt er getraind voor de CPC. Voor wie niet van sport houdt zijn er ook activiteiten zoals knutselen, gamen en koken.
Brede buurtschool VO  
In het pand van onze school is ook het buurthuis van de buurt 'De Landen' gevestigd. We werken veel samen. Leerlingen die dat fijn vinden kunnen in het buurthuis hun pauze doorbrengen. Leerlingen doen regelmatig kleine klusjes voor de mensen in het buurthuis. Ook werken we samen met basisscholen en twee verzorgingshuizen. Zo krijgen onze leerlingen al snel praktijkervaring.

Vmbo-programma's

 • Dienstverlening en producten
 • Economie en ondernemen

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Leerlingen met een vmbo-advies inclusief lwoo-indicatie zijn bij ons aan het juiste adres. Ook leerlingen met een vmbo kader-tl of vmbo-tl advies zonder lwoo zijn van harte welkom op onze school. 

Brugperiode

De leerlingen worden geplaatst in een tl-, kader-, basis- of in een combinatieklas. Leerlingen met een dubbeladvies (bijvoorbeeld een kader/tl-advies) starten in de brugklas op het hogere niveau. 

Brugklassen

Totale aantal beschikbare plaatsen: 102 plaatsen
Eerste aanmeldingsperiode

 • vmbo b/k + lwoo 34 plaatsen beschikbaar (33.3% van totaal)
  Basisschooladvies: VMBO BL, met LWOO, VMBO BL t/m VMBO KL, met LWOO, VMBO KL, met LWOO
 • vmbo b + lwoo 34 plaatsen beschikbaar (33.3% van totaal)
  Basisschooladvies: VMBO BL, met LWOO
 • vmbo k + lwoo 17 plaatsen beschikbaar (16.7% van totaal)
  Basisschooladvies: VMBO KL, met LWOO, VMBO BL t/m VMBO KL, met LWOO
 • vmbo tl 17 plaatsen beschikbaar (16.7% van totaal)
  Basisschooladvies: VMBO TL, VMBO TL, met LWOO, VMBO KL t/m VMBO TL, VMBO KL t/m VMBO TL, met LWOO

Voorlichting en open dagen

Zat 22 januari 2022, van 00:00 tot 00:00 uur
Open dag

Kosten eerste leerjaar

 • € 100,00 Ouderbijdrage wordt o.a. besteed aan buitenschoolse activiteiten (excursies, museumbezoek, schaatsmiddag, sportdagen), bibliotheekboeken en klassenwoordenboeken. Elke leerling ontvangt een CJP-pas. Als u in het bezit bent van een Ooievaarspas kunt u deze op school laten scannen. U betaalt dan geen ouderbijdrage.
 • € 85,00 Voor de kennismakingsweek. Als u in het bezit bent van een Ooievaarspas kunt u deze op school laten scannen. U krijgt dan 25 euro korting op het kamp.

Maatwerk

Doordat onze klassen klein zijn, is er veel ruimte voor individuele aandacht en maatwerk. Elke leerling heeft een Chromebook/computer, zodat iedereen op zijn eigen niveau kan werken. Daarnaast bieden we ook veel hulp buiten de reguliere lessen om, bijvoorbeeld door remedial teaching en groepslessen. Zo werken onze leerlingen naar betere resultaten dat leidt tot uitstekende slagingspercentages.

Veel aandacht
De mentor heeft buiten de lessen om voldoende tijd om regelmatig met elke leerling te spreken. Hij kan daarbij inspelen op hun individuele behoeften en indien nodig de hulp van experts inroepen. Natuurlijk worden de ouders daarbij betrokken.

Veiligheid

We zijn een kleine, overzichtelijke school, hebben korte communicatielijnen met ouders en onderling, en een heldere structuur. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor zowel ouders als leerlingen. Alle leerlingen, met uitzondering van de vierdeklassers, blijven tijdens de pauzes op het schoolterrein. Leerlingen hebben nooit tussenuren. Dat draagt bij aan een veilige leeromgeving.

Alle leerlingen doen het programma Rots en Water. Het richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, het trainen van weerbaarheid en het voorkomen en aanpakken van pesten. Hierdoor vergroten we de onderlinge acceptatie en is er een fijne sfeer op school.