Spring naar inhoud

College St. Paul

 • vmbo tl,
 • vmbo b + lwoo,
 • vmbo k + lwoo,
 • vmbo tl + lwoo

Schoolprofiel

College St. Paul is een school met lwoo (leerweg ondersteunend onderwijs). Onze school staat bekend als een kleine school met een goed pedagogisch klimaat, duidelijke structuur, persoonlijke begeleiding, betrokken leraren en een warme sfeer.

Onze leerlingen halen bij ons een vmbo-diploma en krijgen daarbij extra ondersteuning. We dagen leerlingen uit zich op een positieve manier te ontwikkelen en bieden daarbij extra hulp als dat nodig is.

We leren de leerlingen in de vierjarige schoolperiode de eigen ontwikkeling ter hand te nemen, individuele talenten te ontwikkelen en op een adequate manier met problemen om te gaan. Doordat de leerlingen veel werken met computers en laptops, kunnen zij in hun eigen tempo aan de slag.

Onze school is een brede buurtschool en we hebben ook na schooltijd veel activiteiten. In onze school is ook het buurthuis gevestigd, waar we veel mee samenwerken.

Nader toegelicht

Op College St. Paul zit je met maximaal 17 leerlingen in een klas. Elke week ontvang je een weektaak met het werk voor de komende week. Hierin zie je welke opdrachten je moet doen en wat er verder van je wordt verwacht. Tijdens de les werk je aan je weektaak. Als je goed zelfstandig kunt werken mag je naar het leerplein. Soms werk je in je eigen tempo op de computer of op je tablet.

Op College ST Paul krijg je een OPP, een Ontwikkelings-Perspectief-Plan. Daarin staat precies waar jij behoefte aan hebt. Misschien heb je moeite met lezen, misschien werk je wel beter als je een koptelefoon gebruikt. Daar krijg je dan toestemming voor. Twee keer per jaar nodig jij je ouders uit op school. Je geeft dan een presentatie om te laten zien hoe goed je vooruit gaat. Ervaring opdoen buiten de school vinden we heel belangrijk. Je doet verschillende stages en praktijkopdrachten buiten school. In de derde en vierde klas ga je twee weken op stage. Door deze stage ontdek je waar je goed in bent. Je weet dan veel beter welk beroep je later wilt uitoefenen. Dat is handig, want dan kun je gelijk de goede studie op het mbo kiezen.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Op College St. Paul wordt je als leerling verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling. Daarom:

 • Wordt het OPP (Ontwikkelings-Perspectief-Plan) met je doorgesproken.
 • Bepaal je samen met de mentor waar je de komende periode aan gaat werken.
 • Leer je ook tijdens de stages zelf initiatief te nemen, verantwoordelijkheid te dragen en je talenten te ontwikkelen.
 • Krijg je als leerling de mogelijkheid om je in te zetten voor de leerlingenraad, als leerlingbemiddelaar, als steward en als organisator

Veiligheid

De gemeente Den Haag heeft aan College St. Paul het certificaat 'Veilige School' uitgereikt! We zijn kleinschalig, hebben korte communicatielijnen en een heldere structuur. Dat draagt bij aan een veilige leeromgeving. Alle leerlingen doen het programma Rots en Water. Het richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, het trainen van weerbaarheid en het voorkomen en aanpakken van pesten. Wij hanteren een pestprotocol, hebben een pestcoordinator en een pesttelefoon.  De mentor stelt samen met de leerlingen klassenregels op. Alle leerlingen, met uitzondering van de 4e klassers, blijven tijdens de pauzes op het schoolterrein. Leerlingen hebben nooit tussenuren. Ook bij ons op school zijn er soms conflicten. De leerlingbemiddelaars (mediators) zijn opgeleid om problemen tussen leerlingen op te lossen. Met ingewikkelder zaken bemoeit de mentor zich. Hij kan de hulp inroepen van de teamleider, de psycholoog of maatschappelijk werkster.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Op College St Paul werken ouders, leerlingen en docenten samen. De school streeft daarom naar korte communicatielijnen met ouders of verzorgers. Direct aan het begin van het schooljaar wordt de ouder al uitgenodigd voor een kennismaking met de mentor; het startgesprek. Er kunnen dan direct afspraken gemaakt worden over hun zoon of dochter in de klas. Bij vragen of problemen zal een mentor snel contact opnemen. Daarnaast worden ouders uitgenodigd voor een introductieavond, twee mentoravonden en een tafeltjesavond. Leerlingen presenteren tijdens de mentoravonden zelf hun vorderingen en doelen voor de komende periode. Via Magister hebben ouders altijd inzicht in de cijfers en de absentie van uw kind. We hebben een actieve ouderraad die betrokken is bij veel activiteiten in de school.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Op onze school worden ook na schooltijd en tijdens de pauze activiteiten georganiseerd. Naast de school ligt een prachtige voetbalkooi en een basketbalveld waar regelmatig wedstrijdjes zijn. Ook wordt er getraind voor de CPC en de duinenmars. Voor wie niet van sport houdt zijn er ook activiteiten zoals knutselen, gamen en koken.
Brede buurtschool VO  
In het pand van onze school is ook het buurthuis van de buurt 'de landen' gevestigd. We werken veel samen. Leerlingen die dat fijn vinden kunnen in het buurthuis hun pauze doorbrengen. Leerlingen doen regelmatig kleine klusjes voor de mensen in het buurthuis. Ook werken we samen met de basisschool en twee verzorgingshuizen. Zo krijgen onze leerlingen al snel praktijkervaring.

Vmbo-programma's

 • Dienstverlening en producten
 • Economie en ondernemen

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Leerlingen die in aanmerking komen voor lwoo (leerwegondersteuning) of leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zijn van harte welkom.

Brugperiode

De leerlingen worden geplaatst in een tl-, kbl- of bbl-klas of in een combinatieklas. Leerlingen met een dubbeladvies (bijvoorbeeld een kader/tl-advies) starten in de brugklas op het hogere niveau.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 3 plaatsen
Restperiode

 • vmbo b/k + lwoo 2 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO BL, met LWOO, VMBO BL t/m VMBO KL, met LWOO, VMBO KL, met LWOO
 • vmbo k/tl (+ lwoo) 1 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO KL t/m VMBO TL, VMBO KL t/m VMBO TL, met LWOO, VMBO TL, VMBO TL, met LWOO

Voorlichting en open dagen

Maa 21 januari 2019, van 19:30 tot 20:30 uur
Informatieavond voor ouders
Zat 26 januari 2019, van 10:30 tot 13:30 uur
Open dag

Kosten eerste leerjaar

 • € 100,00 Ouderbijdrage wordt o.a. besteed aan buitenschoolse activiteiten (excursies, museumbezoek, schaatsmiddag, sportdagen), bibliotheekboeken en klassenwoordenboeken. Elke leerling ontvangt een CJP-pas. Als u in het bezit bent van een ooievaarspas kunt u deze op school laten scannen. U betaald dan geen ouderbijdrage.
 • € 85,00 Voor de kennismakingsweek. Als u in het bezit bent van een ooievaarspas kunt u deze op school laten scannen. U krijgt dan 25 euro korting op het kamp.

Omgaan met achterstanden

Ook leerlingen met een leerachterstand moeten voldoen aan de landelijke exameneisen. In de lessen wordt daarom veel aandacht gegeven aan de leerachterstanden. Doordat onze klassen klein zijn, is er veel ruimte voor individuele aandacht en maatwerk. In elke klas staat voor elke leerling een computer waarop leerlingen opdrachten op hun eigen niveau maken. Daarnaast bieden we ook veel hulp buiten de reguliere lessen om, bijvoorbeeld door remedial teaching en groepslessen. Zo lopen onze leerlingen hun achterstand snel in, en hebben we uitstekende slagingspercentages.

Veel aandacht
De mentor heeft buiten de lessen om voldoende tijd om regelmatig met elke leerling te spreken. Hij kan daarbij inspelen op hun individuele behoeften. En hij kan, indien nodig, de hulp van experts inroepen. Natuurlijk worden de ouders daarbij betrokken.

De ruimte
Ons schoolgebouw past helemaal bij onze manier van onderwijs. Het straalt warmte, rust en veiligheid uit. De onder- en bovenbouw hebben elk een eigen leerplein. Op de bovenste etage zijn twee gymzalen gevestigd. Naast het schoolgebouw is een 'sportkooi', waar de leerlingen in de pauzes en na schooltijd kunnen sporten.