Spring naar inhoud

Corbulo College

 • vmbo k + lwoo,
 • vmbo b + lwoo,
 • vmbo k,
 • vmbo b

Schoolprofiel

Makers hebben de toekomst!

Het Corbulo College is een vmbo-school speciaal voor Techniek, Technologie en Design en is gevestigd in Voorburg. Inmiddels bestaat onze school al meer dan 60 jaar. Het is een kleine school met ruimte voor 300 leerlingen en er zijn ongeveer 30 medewerkers. We zitten in een bijzonder, overzichtelijk en modern gebouw. Ook hebben we een eigen kantine en mooie praktijkruimtes. We zijn gespecialiseerd in innovatief, technisch onderwijs en richten ons op praktisch ingestelde vmbo-leerlingen met en zonder lwoo. De kleinschaligheid van het onderwijs is kenmerkend voor onze school. Leerlingen gaan met plezier bij ons naar school. Over het algemeen zijn zij afkomstig uit Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Nootdorp en de directe omgeving.

Onze uitgangspunten:

 • Kleinschaligheid, een school waarin elke leerling zich gezien voelt;
 • Leren door doen;
 • Aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van talenten;
 • Bieden van innovatief technisch onderwijs.

 

Nader toegelicht

 

Het Corbulo College biedt drie beroepsgerichte programma's aan:

 • Bouw, Wonen en Interieur
 • Mobiliteit en Transport
 • Produceren, Installeren en Energie

Onderbouw

Eerste en tweede klas

Het Corbulo College biedt een innovatief beroepsgericht programma aan, waarmee de leerlingen in hun eerste leerjaar al beginnen. In dit beroepsgerichte programma komen de thema’s techniek, technologie en design aan bod. Zij maken kennis met verschillende thema’s en krijgen  genoeg tijd en ruimte om zelf te ontdekken wat hen aanspreekt en waar ze talent voor hebben. Hierbij wordt er ook gebruik gemaakt van moderne technologie zoals 3D pennen, 3D printers, drones, robots, programmeren en virtual en augmented reality. Op deze manier leren de Corbulo-leerlingen hoe breed de technieksector is en ook welke mogelijkheden deze biedt. Naast de aan techniek gerelateerde vakken volgen de leerlingen tevens algemene lessen in Engels, Nederlands, wiskunde, biologie en mens & maatschappij (aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappelijke vorming, etcetera). Bij verschillende vakken maken de leerlingen gratis gebruik vaneen chromebook, waardoor zij eigentijds onderwijs krijgen.

Wij verbinden het denken met het doen en vormen onze leerlingen zo tot de makers van de toekomst.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

De school heeft een leerlingenraad en zijn er tevens leerlingen lid van de medezeggenschapsraad. Binnen deze raden krijgen leerlingen de mogelijkheid om mee te denken over hun school om deze ook zo te kunnen verbeteren. Bovendien kunnen zij op deze manier de belangen van hun mede-leerlingen behartigen om zo de schooltijd voor alle leerlingen zo aangenaam mogelijk te maken.

Zie ook onze website: https://www.corbulocollege.nl/leerlingen/#inspraak

 

Veiligheid

Het Corbulo heeft ook dit jaar een positieve beoordeling gekregen van de Inspectie van het Onderwijs. Uit haar rapport bleek dat zij tevreden is over het onderwijs van het Corbulo College, de resultaten, het slagingspercentage van de eindexamenklassen, de examencijfers (deze liggen boven het landelijk gemiddelde), de kwaliteitszorg binnen de school en het veiligheidsbeleid. De Inspectie heeft haar complimenten uitgesproken  over de leerlingenbegeleiding en –zorg die het Corbulo College biedt, daarnaast was zij ook erg te spreken over ons gedegen pestprotocol. 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Wij hebben een actieve ouderraad. Het doel van onze ouderraad is mee te denken samen met de schoolleiding, ouders, leraren, leerlingen en andere medewerkers over alle aangelegenheden die relevant zijn voor onze school. Ook zijn er ouders lid van onze medezeggenschapsraad.

Zie:  https://www.corbulocollege.nl/ouders/#inspraak

Nog meer op onze school

projecten

Projecten en reizen

Het Corbulo organiseert in de verschillende leerjaren diverse projecten en reizen.

Taaldorp Engels

Het Corbulo College organiseert jaarlijks het zogenaamde ‘Taaldorp Engels’. Dit is een leuke activiteit voor onze eindexamenleerlingen, omdat zij hier echt hun taalvaardigheid Engels kunnen oefenen en ook tijdens het taaldorp echt mondeling examen doen. Zij hebben van tevoren veelvuldig geoefend in de klas en zijn goed op het taaldorp voorbereid. Tijdens het taaldorp komen er docenten van andere scholen, vrijwilligers en stagiaires, die meestal het Engels als hun moedertaal hebben, en gaan in gesprek met onze leerlingen. Na afloop van het taaldorp krijgen de leerlingen hun cijfer en zijn zo dan weer een stap dichter bij hun diploma. Het concept van het Taaldorp Engels wordt ook al in de onderbouw op een speelse manier aangeboden.

Muziek

Muziek wordt op het Corbulo College op een moderne eigentijdse wijze op school gegeven. Elke leerling krijgt driemaal drie lesuren muziek op de maandag middag. Dit gaat in projectvorm, dus de leerling krijgt dit drie lesweken achter elkaar. De leerlingen kunnen zelf in magister kijken wie er aan de beurt is en worden hier via de mail over geïnformeerd.De leerlingen gaan werken met het online platform BandLab. Ze werken in groepjes van 2 of 3 aan een project welke zij online kunnen terughalen. Het platform dat gebruikt wordt is ook als applicatie te installeren op de smartphones. Hierdoor wordt het muziekproject voor ouder(s)/verzorger(s) ook toegankelijker dan eerder. De ervaringen van afgelopen jaar is dat de leerlingen meer dan trots zijn op iets wat ze echt zelf hebben gemaakt. 

Sport

Voor het Corbulo is het vak Sport & Bewegen is erg belangrijk. De leerlingen sporten daarom vrijwel dagelijks binnen hun normale lesprogramma.

Daarnaast zijn er ook buiten school vele sportieve activiteiten, waaronder voetbaltoernooien, schoolsportdagen, schaatsen op de kunstijsbaan in Leidschendam, Kika-sponsorloop, skiën in De Uithof, buitensportactiviteiten in Vlietland, trainingen voor de City-Pier-City Loop in Den Haag en zelfverdedigings-clinics.

Educatieve reizen

Eerste klas: Introductiekamp

Eind september organiseert het Corbulo College ieder jaar een driedaags kamp voor de leerlingen uit het eerste leerjaar. Tijdens het kamp leren de leerlingen elkaar en hun docenten goed kennen. De driedaagse bestaat uit veel verschillende buiten-, sport- en doe-activiteiten. Bovendien is er uiteraard ook meer dan genoeg tijd voor wat ontspanning. In de avonduren is er altijd een kampvuur en worden er spelletjes gespeld. Het kamp is onderdeel van het onderwijsprogramma.

Vierde klas: Ardennen survivalkamp

In de eerste schoolweek van leerjaar 4, gaan we met alle leerlingen en mentoren naar de Ardennen. Deze 3-daagse reis staat volledig in het teken van teambuilding en actief en uitdagend bezig zijn. Zo wordt er onder andere gemountainbiked, getokkeld, zijn er teambuildingsactiviteiten en gaan de leerlingen met een grote step de heuvel af.

Vmbo-programma's

 • Bouwen, wonen en interieur
 • Produceren, installeren en energie
 • Mobiliteit en transport

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Leerlingen kunnen zich aanmelden van 1 tot en met 14 februari 2020.

Brugperiode

Alle klassen in de onderbouw hebben een eigen mentor. Deze mentor heeft wekelijks een mentoruur met de hele klas, begeleidt de klas wekelijks in een huiswerkbegeleidingsuur, onderhoudt het contact met thuis en fungeert als aanspreekpunt voor de leerling. Jaarlijks worden er rapport- en informatieavonden georganiseerd.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 4 plaatsen
Restperiode

 • vmbo b (+ lwoo) 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO BL, met LWOO
 • vmbo b 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO BL, VMBO BL t/m VMBO KL, VMBO BL, met LWOO, VMBO BL t/m VMBO KL, met LWOO
 • vmbo k (+ lwoo) 1 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO KL, VMBO KL, met LWOO, VMBO BL t/m VMBO KL, VMBO TL, met LWOO
 • vmbo k 3 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO KL, VMBO KL t/m VMBO TL, VMBO KL t/m VMBO TL, met LWOO, VMBO TL

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.

Kosten eerste leerjaar

 • € 100,00 Vrijwillige ouderbijdrage.
 • € 15,00 7,50 huur locker en 7,50 borg

Meer over ons

Talent voor techniek? We hebben drie technische richtingen in de bovenbouw:
 

 • Produceren, Installeren & Energie (PIE);
 • Bouw, Wonen & Interieur (BWI);
 • Mobiliteit & Transport (MOBT).
   

De vakken Techniek & Technologie en Creativiteit & Design in de onderbouw zijn breed georiënteerd en hebben een moderne opzet (bijvoorbeeld door het gebruik van drones, robots en 3D-printers), waardoor de leerlingen zich goed voorbereiden op de bovenbouw. Verder werken alle leerlingen vanaf leerjaar 1 aan hun loopbaanoriëntatie. Zo krijgen zij inzicht in de vervolgopleidingen en leren zij hun eigen kwaliteiten ontdekken.

Door extra lesuren Nederlands en wiskunde vast in het lesrooster op te nemen, krijgen de leerlingen bij deze vakken extra ondersteuning. Daarnaast  heeft elke klas een huiswerkbegeleidingsuur. In de onderbouw hebben alle klassen een mentoruur en bieden wij structureel een socialevaardigheidstraining aan.

We hechten veel waarde aan de kwaliteit van ons onderwijs. Onze school scoort erg goed op de kwaliteitskaart en de afgelopen twee schooljaren was ons slagingspercentage honderd procent.

Veiligheid
Uit de rapporten van de Inspectie blijkt dat we goed rekening houden met mogelijke verschillen tussen de leerlingen. Daarnaast heerst er een veilig klimaat, waardoor de leerlingen zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen.