Spring naar inhoud

Diamant College

 • vmbo gl + lwoo,
 • isk,
 • isk,
 • vmbo b,
 • vmbo k,
 • vmbo tl,
 • mavo,
 • vmbo b + lwoo,
 • vmbo k + lwoo,
 • vmbo tl + lwoo,
 • vmbo gl

Schoolprofiel

Op het Diamant College hebben we de leerwegen basis, kader, gemengde leerweg en mavo (tl), allemaal met en zonder lwoo (leerwegondersteunend onderwijs).

Wij zijn een school voor talentontwikkeling. Leerlingen maken kennis met allerlei sectoren tijdens de 'talenturen'. Er is een uitgebreid loopbaanprogramma en veel aandacht voor verschillende stages. Op veel scholen moeten leerlingen al snel een keuze maken. Pas ik beter op basis, kader, gemengd of mavo? Kan ik beter kiezen voor Zorg & Welzijn, economie of ICT? Op het Diamant College hoeft dat niet. Leerlingen kunnen, als zij de mogelijkheden hebben, doorstromen naar een hoger niveau.

Na schooltijd kunnen leerlingen hun talenten verder ontwikkelen op het gebied van sport, muziek, theater en dans. Zodat zij na het behalen van hun diploma, de keuze maken die bij hen past en de juiste vervolgopleiding kiezen.

Nader toegelicht

Tijdens de Talenturen maken leerlingen kennis met Robotica, Horeca, Mode & Design, Podium, Natuurtalent, Fotografie, Ondernemen, Beeld & Geluid, Duurzaamheid, Gamemaker, EHBO/Zorg & Welzijn en Events.

Na schooltijd starten er dagelijks activiteiten in onze Brede School, waar men gratis aan kan deelnemen. Het gaat om activiteiten als voetbal, bandcoaching, tennis, hiphop, basketbal, breakdance, toneel, volleybal, badminton, enz. In het Leerorkest kun je les krijgen op verschillende muziekinstrumenten. Je kunt kiezen uit: viool, cello, contrabas, klarinet, hobo, dwarsfluit, hoorn en trombone. Je krijgt les van muzikanten van het Residentie Orkest. Natuurlijk ga je, als je eenmaal kunt spelen, met elkaar een orkest vormen en optreden. De Brede School is niet alleen heel gezellig, je leert er ook veel van; samenwerken, afspraken nakomen, winnen en verliezen en het is vaak ook nog heel gezond!

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

De leerlingenraad voert regelmatig overleg over allerlei schoolzaken. Het is voor leerlingen belangrijk betrokken te worden bij beslissingen die hen aangaan. Zaken als maatschappelijke stage, het leerlingenstatuut, excursies, maar ook schoolreisjes en de inrichting van de kantine kunnen onderdeel uitmaken van de door de leerlingen zelf opgestelde agenda. Afgelopen jaar heeft de leerlingenraad gepleit voor een rookvrij schoolplein. Dat is nu ook gerealiseerd. Regelmatig komen de leerlingen bij elkaar onder leiding van een MT-lid.

Veiligheid

Het Diamant College heeft het certificaat 'Veilige school'. Leerlingen uit de bovenbouw surveilleren in pauzes als schoolwacht. Zij spreken, indien nodig, leerlingen aan en lossen kleine probleempjes op. Om hun werk goed te kunnen doen, worden ze opgeleid voor hun taak als schoolwacht. Daarnaast hebben we opgeleide leerlingbemiddelaars. De hele dag is er een gastheer in de aula. Hij zorgt voor een gezellige, veilige sfeer, biedt een kopje thee aan, regelt een laptop of een spelletje.

Veiligheid is momenteel een belangrijk item op scholen. De Inspectie controleert hier streng op. Daarom krijgen scholen voor veiligheid een apart cijfer. Het Diamant College scoort hoge cijfers op het gebied van veiligheid. Andere scholen komen zelfs kijken naar onze aanpak! 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouders willen terecht weten hoe het met hun kind gaat en wat zij van het Diamant College mogen verwachten. Veel informatie is te vinden op onze website en Facebookpagina. Ouders ontvangen maandelijks een informatiebulletin. Uiteraard hebben ouders ook een stem in de school. Zij kunnen daartoe zitting nemen in de oudercommissie of medezeggenschapsraad. De mentor is het aanspreekpunt voor de leerling en de ouders. U bespreekt wat goed gaat en wat beter kan. In het programma Magister kan men thuis, op de computer, de cijfers bekijken en informatie vinden over verzuim en gedrag. Op rapportavonden geven de leerlingen zelf een presentatie over hun vorderingen aan hun ouders.

Nog meer op onze school

Schakelklas  
De internationale schakelklas (ISK) is er voor kinderen van 12 tot en met 16 jaar die nog maar kort in Nederland zijn en de Nederlandse taal niet of nauwelijks spreken. Na een intensief traject met veel taal stromen deze leerlingen na maximaal 2 jaar het reguliere onderwijs in.
Brede buurtschool VO  
In brede buurtscholen kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen en achterstanden wegwerken. Hiermee krijgen alle kinderen kansen om verder te komen.

Vmbo-programma's

 • Dienstverlening en producten

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Graag nodigen we leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) uit om te komen kijken op onze open dagen of inloopmiddagen. Tijdens een inloopmiddag krijgt u informatie over de school en een rondleiding (zie website). Basisscholen kunnen gebruikmaken van onze Doedagen, waarbij kinderen een kijkje kunnen nemen op onze school en een aantal lessen kunnen volgen.

Brugperiode

Wij bieden leerlingen veel kansen. Indien mogelijk stromen leerlingen door naar een hoger niveau en als het beter is, kunnen ze afstromen en toch op onze school blijven.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 15 plaatsen
Restperiode

 • vmbo b (+ lwoo) 0 plaatsen beschikbaar
 • vmbo b/k (+ lwoo) 0 plaatsen beschikbaar
 • vmbo k (+ lwoo) 4 plaatsen beschikbaar
 • vmbo k/gl/tl (+ lwoo) 4 plaatsen beschikbaar
 • vmbo gl/tl (+ lwoo) 5 plaatsen beschikbaar
 • ISK 2 plaatsen beschikbaar

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.
 2. Wij verlenen voorrang aan kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.'

Voorlichting en open dagen

Woe 22 januari 2020, van 15:00 tot 20:00 uur
Open middag en avond
Vrij 31 januari 2020, van 15:00 tot 20:00 uur
Open middag en avond

Kosten eerste leerjaar

 • € 125,00 De vrijwillige ouderbijdrage is, naast de kosten voor het kluisje, de enige bijdrage die de school van u vraagt gedurende het hele schooljaar.

Wat doen we nog meer ?

Kansklassen
In de onderbouw werken we met kansklassen. Kansrijke leerlingen kunnen daarin op een hoger niveau werken dan het basisschooladvies. Leerlingen werken op het hoogste niveau, worden op twee niveaus beoordeeld en nauwkeurig gevolgd. Na een jaar worden ze ingedeeld op het niveau dat ze blijken aan te kunnen.

Werken met tablets
In klas 1 en 2 werken we met tablets voor rekenen, wiskunde en taal. Wij zijn ervan overtuigd dat, naast een goede docent met een heldere uitleg, tabletonderwijs kan helpen om leerlingen op hun eigen niveau te laten werken én te laten groeien. Wij werken met het programma Snappet, dat ook op veel basisscholen wordt gebruikt.

Samenwerking met het Edith Stein College
Wordt uw kind uitgeloot op het Edith Stein College, dan kan het gegarandeerd instromen op onze mavoafdeling. Blijkt in leerjaar 1 een mavoleerling de havo aan te kunnen, dan kan deze doorstromen naar de havoafdeling van het Edith Stein College.

Gezonde school
Leerlingen worden 's morgens ontvangen met een (gratis) kopje thee. Bij ons op school hebben we geen cola, chips of gevulde koeken, maar gezonde drankjes, broodjes en (warme) maaltijden. Deze worden door de leerlingen zelf bereid in onze keuken. Daarnaast zijn wij een rookvrije school; roken op het schoolplein is dan ook niet toegestaan.