Spring naar inhoud

Edith Stein College

 • isk,
 • vwo atheneum,
 • havo,
 • mavo

Schoolprofiel

In het centrum van Den Haag staat ons sfeervolle gebouw. De lessen van de eigen mentor volgen de brugklassers bijna altijd op hun eigen etage. Hier hebben ze ook een eigen locker, leerplein en administratie. Daarnaast maken zij gebruik van twee sportzalen, twee kunstlokalen, een grote aula en een fraaie kantine.

Doorstroming vwo, havo, mavo
Op het Edith Stein kun je zeker hogerop komen, doordat we een verlengde brugperiode hebben met combinatieklassen (naast een vwo-klas ook havo/vwo- en mavo/havo-klassen). Twee jaar lang kun je laten zien wat je capaciteiten zijn en waar je talenten liggen. Kansen dus om jezelf te verbeteren.

Nader toegelicht

Het Edith Stein vindt het belangrijk dat leerlingen zich op allerlei manieren kunnen ontplooien. Dat kan in de gewone lessen, maar zeker ook dankzij de extra activiteiten, zoals bij VTO-Engels, op drie niveaus met afsluitend het internationaal erkende Anglia-examen. Of in de SPORTKLAS: voor sportieve leerlingen is er een keer per week 's middags bijvoorbeeld snowboarden, klimmen, duiken, surfen, schaatsen en tennis. Er zijn basketbalteams en voetbalteams die meedoen aan de Haagse Scholencompetitie. Ben je kunstzinnig, dan vind je het vast ook leuk om met kunst bezig te zijn in de CKV-lessen van het Koorenhuis. Je maakt dan bv. een film, of je volgt de lessen dans, rap of djembé.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Elke klas heeft een klassenvertegenwoordiger. Klassenvertegenwoordigers zijn actief in de leerlingenraad. De leerlingenraad overlegt regelmatig met de rector en tijdens dit overleg worden ook hun wensen over de uitbreiding van het schoolgebouw besproken.Verder geeft de leerlingenraad aan de schoolleiding advies, niet alleen over de lessen, maar ook over de (gezonde) kantine, de pauzetijden, de schoolfeesten, enzovoort. Leerlingen werken samen met docenten aan de website, de facebookpagina van de school en in de feestcommissie.

Veiligheid

Het Edith Stein College ligt in een rustige wijk tussen het Noordeinde en het Lange Voorhout. Een goede sfeer en aandacht voor rust, orde en veiligheid kenmerken de school, het resultaat van een goede samenwerking tussen leerlingen, docenten en ouders. Leerlingen en docenten ('mees en juf') gaan op een prettige manier met elkaar om. Ook de inrichting van het schoolgebouw (uit 2015) draagt bij aan die goede sfeer, zodat de leerlingen zich er snel thuis voelen en steeds meer hun verantwoordelijkheid nemen voor de rust en de sfeer in en om de school.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De ouders worden via het computerprogramma Magister dagelijks op de hoogte gehouden van cijfers, absenties en roosterwijzigingen. De Hoy-app wordt gebruikt als communicatiemiddel tussen ouders/verzorgers en school. Ouders komen op school voor persoonlijk contact met de mentor die aan hen ook de rapporten uitreikt, naar keuze 's middags of 's avonds. De ouders die meedoen in de ouderraad overleggen meerdere keren per schooljaar met de schoolleiding. We gaan uit van een stevige driehoek: de leerling aan top, ondersteund door de ouders en de school.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Voor iedereen die dat nodig heeft of het fijn vindt kan er dagelijks op het leerplein huiswerk worden gemaakt. Elke dag is er van 8.00 tot 17.00 uur een Klassestudent aanwezig, zodat je geholpen wordt met je huiswerk of extra aandacht besteedt aan moeilijke vakken. Klassestudenten zijn studenten die studeren aan een universiteit of hogeschool.
Schakelklas  
Voor leerlingen uit de hele wereld, voor wie Den Haag de nieuwe woonplaats is geworden, is de Internationale Schakelklas (ISK) de plek waar je Nederlands leert. Ben je korter dan twee jaar in Nederland, en heb je een vwo-, havo- of mavo-niveau, dan ben je van harte welkom in onze ISK-klas. In één of twee jaar bereiden we je voor op een plek in de BEN-klas of een plek in een reguliere klas. Bij goede motivatie en resultaten kan je hierna het tweede en het derde jaar combineren en versneld doen. We begeleiden je met aandacht en plezier. Samen bepalen we de juiste route.
Kopklas  
Kopklas Sommige kinderen zijn wel slim, maar halen geen hoge cijfers. Dat komt omdat ze niet goed Nederlands kunnen lezen en schrijven. Ze zijn intelligent genoeg om naar het vwo, de havo of vmbo-tl (kader) te gaan. Maar hun scores op de toetsen zijn daarvoor te laag. In de kopklas krijgen zij de kans om een jaar lang hun Nederlands te verbeteren. Daarna kunnen ze toch naar een brugklas die bij ze past. De kopklas is een jaar na groep 7 of 8 op de basisschool. Iedere kopklas bestaat uit maximaal 15 leerlingen. Ieder kind krijgt veel aandacht van de leerkracht. Op het Edith Steincollege is de kopklas havo/vwo gevestigd. Lessen en projecten In de kopklas werken wij voornamelijk aan het kunnen spreken, lezen en schrijven van Nederlands. Dit doen wij onder andere door te werken met projecten. Hierbij gaan we op excursie, leren veel woorden over het project en leren deze toe te passen. Daarnaast zorgen we ervoor dat het rekenniveau op peil blijft. De vakken bewegingsonderwijs, kunst en Engels volgen de leerlingen bij vakdocenten van het Edith Steincollege.
Sportklassen  
Edith Stein College heeft naschoolse sportactiviteiten voor sportievelingen of voor wie dit wil worden. Een middag per week verzorgt de Sportklas een gevarieerd programma, van klimmen tot boogschieten, van snowboarden tot schaatsen. Bij een goede inzet ga je aan het einde van het Sportklasjaar mee op sportkamp. Heb je interesse? Geef je dan snel op bij jouw gymdocent. Het aantal plaatsen is beperkt! Naast de Sportklassen zijn er ook teamsporten na schooltijd, bijvoorbeeld voetballen, volleyballen en basketballen. Je komt dan in het schoolteam en je doet mee aan Haagse schoolsporttoernooien. Onderlinge sporttoernooien staan jaarlijks op het programma. De brugklassen en de ISK-klassen spelen tegen elkaar en worden begeleid door leerlingen uit 5 havo en 6 vwo. Ook voor de begeleiders is dit een heel leerzaam onderdeel en het telt mee voor hun examen. Elke week heb je gym van een vakdocent en dagelijks kan er op het schoolplein in de pauzes worden getafeltennist, gevoetbald en gebasketbald. Elk jaar zijn er ook buitenschoolse sportieve activiteiten, zoals onze jaarlijkse Schaatsdag.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Voor het schooljaar 2021-2022 heeft het Edith Stein College 175 plaatsen in het eerste leerjaar. Leerlingen met een vwo-advies, een havo/vwo-advies, een havo- advies, een mavo/havo- advies of een mavo-advies (vmbo-tl) komen in aanmerking voor een plaats in een brugklas van het Edith Stein.

In onze tweejarige onderbouw vinden we de volgende vaardigheden erg belangrijk:
• Zelfstandig kunnen werken, maar ook goed samen kunnen werken
• Verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen leerproces en dat van de groep
• Kunnen plannen
• Belangstelling voor theoretisch onderwijs hebben

Plaatsing
Het Edith Stein College heeft verschillende typen brugklassen. Voor plaatsing in een van deze brugklassen gaan wij uit van het advies van de basisschool. Leerlingen die afkomstig zijn uit onze eigen ISK-afdeling worden automatisch in de brugklas geplaatst. Bij plaatsing hebben broers en zussen van leerlingen van het Edith Stein College voorrang. Bij over-aanmelding vindt er een loting plaats conform de afspraak van BOVO-Haaglanden.

Aangepast bassischooladvies
Het kan voorkomen dat je een aangepast basisschooladvies krijgt. Dit betekent niet dat je automatisch in een ander niveau-klas geplaatst wordt. Hieronder zie je het overzicht hoe het Edith Stein College omgaat met het aangepast advies:
Van mavo naar mavo/havo --> klas mavo/havo
Van mavo/havo naar havo --> klas mavo/havo
Van havo naar havo/vwo --> klas havo/vwo
Van havo/vwo naar vwo --> klas havo/vwo

Brugperiode

Op onze school krijg je, na aanmelding en een kennismakingsgesprek, een plaats in een vwo-brugklas of een gecombineerde brugklas: havo-vwo of mavo-havo. We houden rekening met het schooladvies van je basisschool, maar op het ESC krijg je 2 jaar lang de kans om te laten zien wat jouw niveau is en wat bij je past. Veel leerlingen gingen je voor: lees een aantal verhalen, om alvast kennis te maken met ESC.

Havo-vwo / mavo-havo
In een gecombineerde brugklas krijg je bij toetsen altijd twee cijfers. Zo kan je zelf zien op welk niveau je presteert. In de Verlengde Brugklas word je extra ondersteund bij je kernvakken als je dit nodig hebt. Of je krijgt extra lesstof om je uit te dagen.
Na het eerste en na het tweede brugjaar kun je wisselen van niveau. Tussentijds heb je intensief contact met jouw mentor, die jou ondersteunt en uitdaagt. De docenten en je mentor gaan na de Verlengde Brugklas met jou en je ouders of verzorgers in gesprek en dan wordt het definitieve niveau voor leerjaar 3 bepaald. Het komt voor dat je start in een mavo-havo-brugklas en in jaar drie op het vwo zit. Dit is geen belofte, natuurlijk. We kijken ook naar jou: maak het maar waar!

Vwo
Heb je een vwo-advies? Dan word je op het Edith Stein College stevig uitgedaagd. Zo krijg je bijvoorbeeld het vak Chinees. Ook maak je geregeld leuke uitstapjes naar het museum of ga je op excursie met je biologieklas. Daarnaast is er voor de meest ambitieuze leerlingen de mogelijkheid om versneld examen te doen en kun je via ons al proef-studeren aan de universiteit

BEN
Woon je nog niet zo lang in Nederland, of heb je soms moeite met de Nederlandse taal? Dan kan je via de BEN-klas (Brugklas Extra Nederlands) extra taalondersteuning krijgen. Na de BEN-klas, waarin je per week één uur extra Nederlands krijgt.

Brugklassen

Totale aantal beschikbare plaatsen: 185 plaatsen
Eerste aanmeldingsperiode

 • mavo 20 plaatsen beschikbaar (10.8% van totaal)
  Basisschooladvies: VMBO TL
 • mavo/havo 55 plaatsen beschikbaar (29.7% van totaal)
  Basisschooladvies: VMBO TL t/m HAVO
 • havo 25 plaatsen beschikbaar (13.5% van totaal)
  Basisschooladvies: HAVO
 • havo/vwo 50 plaatsen beschikbaar (27.0% van totaal)
  Basisschooladvies: HAVO t/m VWO
 • vwo 25 plaatsen beschikbaar (13.5% van totaal)
  Basisschooladvies: VWO
 • ISK 10 plaatsen beschikbaar (5.4% van totaal)
  Basisschooladvies: Geen specifiek advies mogelijk

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.

Voorlichting en open dagen

Vrij 21 januari 2022, van 17:00 tot 20:00 uur
Zat 22 januari 2022, van 11:00 tot 14:00 uur
Woe 2 februari 2022, van 14:00 tot 17:00 uur

Kosten eerste leerjaar

 • € 110,00 Locker, materiaal tekenen en handvaardigheid, introductiedagen, t-shirt voor gymnastiek. Ouderbijdrage voor excursies, schoolfeesten, printen en internetgebruik.

Iets bijzonders

Chromebooks: De brugklassen werken naast de lesboeken met een Chromebook. In de vwo- en havo/vwo-brugklassen krijg je ook vakken als programmeren of Chinees.

De mentor: Deze is het belangrijkste aanspreekpunt in de school voor leerling en ouders. Ook reikt hij de rapporten uit in een persoonlijk gesprek tijdens de oudermiddag of -avond.

Sport en ontspanning: Naast twee grote sportzalen (ook voor de sportklas) kunnen de leerlingen gebruikmaken van misschien wel het mooiste schoolterrein van Den Haag met basketbal, voetbal en tafeltennis.

Sterke leerlingen: Het Edith Stein vindt het belangrijk dat je krachtig in het leven komt te staan. In de lessen persoonlijke vorming leer je na te denken over je mogelijkheden en je toekomst. In de bovenbouw biedt het programma 'Giving Back' je de kans je toekomstplannen waar te maken. Kijk ook op www. givingback.nl.

Brugklas anderstaligen (BAT) voor oud-ISK-leerlingen en ISK: Voor leerlingen van groep 8 die nog maar kort in Nederland zijn en uitzicht hebben op vwo, havo of mavo.

Het Edith Stein ligt in een rustige wijk tussen het Noordeinde en het Lange Voorhout. Een goede sfeer en aandacht voor rust, orde en veiligheid kenmerken de school.