Spring naar inhoud

Edith Stein College

 • isk,
 • vwo atheneum,
 • havo,
 • mavo

Schoolprofiel

In het centrum van Den Haag staat ons sfeervolle gebouw. De lessen van de eigen mentor volgen de brugklassers bijna altijd op hun eigen etage. Hier hebben ze ook een eigen locker, leerplein en administratie. Daarnaast maken zij gebruik van twee sportzalen, twee kunstlokalen, een grote aula en een fraaie kantine.

Doorstroming vwo, havo, mavo
Op het Edith Stein kun je zeker hogerop komen, doordat we een verlengde brugperiode hebben met combinatieklassen (naast een vwo-klas ook havo/vwo- en mavo/havo-klassen). Twee jaar lang kun je laten zien wat je capaciteiten zijn en waar je talenten liggen. Kansen dus om jezelf te verbeteren.

Nader toegelicht

Het Edith Stein vindt het belangrijk dat leerlingen zich op allerlei manieren kunnen ontplooien. Dat kan in de gewone lessen, maar zeker ook dankzij de extra activiteiten, zoals bij VTO-Engels, op drie niveaus met afsluitend het internationaal erkende Anglia-examen. Of in de SPORTKLAS: voor sportieve leerlingen is er een keer per week 's middags bijvoorbeeld snowboarden, klimmen, duiken, surfen, schaatsen en tennis. Er zijn basketbalteams en voetbalteams die meedoen aan de Haagse Scholencompetitie. Ben je kunstzinnig, dan vind je het vast ook leuk om met kunst bezig te zijn in de CKV-lessen van het Koorenhuis. Je maakt dan bv. een film, of je volgt de lessen dans, rap of djembé.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Elke klas heeft een klassenvertegenwoordiger. Klassenvertegenwoordigers zijn actief in de leerlingenraad. De leerlingenraad overlegt regelmatig met de rector en tijdens dit overleg worden ook hun wensen over de uitbreiding van het schoolgebouw besproken.Verder geeft de leerlingenraad aan de schoolleiding advies, niet alleen over de lessen, maar ook over de (gezonde) kantine, de pauzetijden, de schoolfeesten, enzovoort. Leerlingen werken samen met docenten aan de website, de facebookpagina van de school en in de feestcommissie.

Veiligheid

Het Edith Stein College ligt in een rustige wijk tussen het Noordeinde en het Lange Voorhout. Een goede sfeer en aandacht voor rust, orde en veiligheid kenmerken de school, het resultaat van een goede samenwerking tussen leerlingen, docenten en ouders. Leerlingen en docenten ('mees en juf') gaan op een prettige manier met elkaar om. Ook de inrichting van het schoolgebouw (uit 2015) draagt bij aan die goede sfeer, zodat de leerlingen zich er snel thuis voelen en steeds meer hun verantwoordelijkheid nemen voor de rust en de sfeer in en om de school.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De ouders worden via het computerprogramma Magister dagelijks op de hoogte gehouden van cijfers, absenties en roosterwijzigingen. Ouders komen op school voor persoonlijk contact met de mentor die aan hen ook de rapporten uitreikt, naar keuze 's middags of 's avonds. De ouders die meedoen in de ouderraad overleggen meerdere keren per schooljaar met de schoolleiding. We gaan uit van een stevige driehoek: de leerling aan top, ondersteund door de ouders en de school.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Schakelklas  
De internationale schakelklas (ISK) is er voor kinderen die nog maar kort in Nederland zijn en geen of bijna geen Nederlands spreken. In deze klas krijgen de kinderen Nederlandse les. Daarna kunnen ze naar een gewone klas op de school.
Kopklas  
De Kopklas is voor kinderen van groep 8 die naar een hoger niveau middelbare school kunnen als ze extra Nederlandse lessen volgen. Het is een extra jaar basisonderwijs, op een middelbare school. In dat jaar leren de kinderen vooral veel Nederlands. Na dat jaar gaan ze naar een gewone brugklas.
Sportklassen  
Deze school heeft sportklassen.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Je kunt worden toegelaten met een vwo-, havo-, of mavoadvies.

Brugperiode

Vanuit groep 8 start je op het Edith Stein in een vwo-klas, in een havo/vwo-klas of in een mavo/havo-klas. Aan het eind van het eerste leerjaar krijg je van ons een voorlopig advies en aan het eind van het tweede leerjaar een definitief advies.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 31 plaatsen
Restperiode

 • mavo 0 plaatsen beschikbaar
 • mavo/havo 0 plaatsen beschikbaar
 • havo 0 plaatsen beschikbaar
 • havo/vwo 15 plaatsen beschikbaar
 • vwo 15 plaatsen beschikbaar
 • ISK 1 plaatsen beschikbaar

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.

Voorlichting en open dagen

Woe 15 januari 2020, van 14:00 tot 18:00 uur
Rondleiding, demonstratielessen en informatie over de school
Zat 25 januari 2020, van 11:00 tot 14:00 uur
Rondleiding, demonstratielessen en informatie over de school
Zat 1 februari 2020, van 09:00 tot 12:00 uur
Inschrijfochtend voor schooljaar 2020 - 2021
Woe 5 februari 2020, van 14:00 tot 18:00 uur
Inschrijfmiddag voor schooljaar 2020 - 2021
Woe 12 februari 2020, van 14:00 tot 18:00 uur
Inschrijfmiddag voor schooljaar 2020 - 2021

Kosten eerste leerjaar

 • € 110,00 Locker, materiaal tekenen en handvaardigheid, introductiedagen, t-shirt voor gymnastiek. Ouderbijdrage voor excursies, schoolfeesten, printen en internetgebruik.

Iets bijzonders

Chromebooks: De brugklassen werken naast de lesboeken met een Chromebook. In de vwo- en havo/vwo-brugklassen krijg je ook vakken als programmeren of Chinees.

De mentor: Deze is het belangrijkste aanspreekpunt in de school voor leerling en ouders. Ook reikt hij de rapporten uit in een persoonlijk gesprek tijdens de oudermiddag of -avond.

Sport en ontspanning: Naast twee grote sportzalen (ook voor de sportklas) kunnen de leerlingen gebruikmaken van misschien wel het mooiste schoolterrein van Den Haag met basketbal, voetbal en tafeltennis.

Sterke leerlingen: Het Edith Stein vindt het belangrijk dat je krachtig in het leven komt te staan. In de lessen persoonlijke vorming leer je na te denken over je mogelijkheden en je toekomst. In de bovenbouw biedt het programma 'Giving Back' je de kans je toekomstplannen waar te maken. Kijk ook op www. givingback.nl.

Brugklas anderstaligen (BAT) voor oud-ISK-leerlingen en ISK: Voor leerlingen van groep 8 die nog maar kort in Nederland zijn en uitzicht hebben op vwo, havo of mavo.

Het Edith Stein ligt in een rustige wijk tussen het Noordeinde en het Lange Voorhout. Een goede sfeer en aandacht voor rust, orde en veiligheid kenmerken de school.