Spring naar inhoud

Kopklas vmbo-tl/havo

  • vmbo tl,
  • havo

Schoolprofiel

De Kopklas is een klas voor leerlingen met talent. Er zijn leerlingen die  voldoende capaciteiten, motivatie en inzet in huis hebben om vmbo-tl of havo te halen, maar door een achterstand in de Nederlandse taal een lager schooladvies krijgen. Juist voor deze leerlingen is de Kopklas dé kans om na dit jaar door te stromen naar het niveau dat recht doet aan hun talenten en kennis. In de praktijk blijkt dat dit doel in de meeste gevallen wordt gerealiseerd. Nederlands is tijdens het jaar in de Kopklas het belangrijkste vak. De nadruk ligt op een omvangrijk en gevarieerd taalaanbod. De leerlingen werken intensief samen aan verschillende projecten. Tijdens de projecten is er veel aandacht voor woordenschat en begrijpend lezen, maar ook voor het maken en geven van presentaties. Verder is het maken van excursies een vast onderdeel van het lesprogramma. Deze excursies dragen bij aan de algemene ontwikkeling, zorgen voor een grotere betrokkenheid en hebben een positieve invloed op de leerresultaten. De leerlingen van de Kopklas krijgen bewegingsonderwijs in de school van het voortgezet onderwijs en draaien daar ook mee met de talenturen.

Nader toegelicht

Een Kopklas bestaat uit maximaal 16 leerlingen en wordt begeleid door twee leerkrachten met ruime ervaring op het gebied van het leren van taal. Door het kleine aantal leerlingen in de Kopklas zijn er veel mogelijkheden om leerlingen individueel te begeleiden. Als het nodig is, kunnen leerlingen extra begeleiding krijgen. Daarnaast is er binnen het lesprogramma ruimte om huiswerk te bespreken. Een Kopklas is gevestigd op een school voor voortgezet onderwijs. De Kopklas vmbo-tl/havo is gevestigd op Hofstad Mavo Havo. De leerlingen wennen daardoor alvast aan de sfeer op het voortgezet onderwijs. De leerlingen worden zoveel mogelijk betrokken bij de (buitenschoolse) activiteiten die op de school plaatsvinden. Het werk in de Kopklas wordt ondersteund door het HCO (een instelling voor onderwijsbegeleiding en advies), waardoor de kwaliteit van het onderwijs hoog is en blijft.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

De leerlingen worden zo veel mogelijk betrokken bij de (buitenschoolse) activiteiten die op de school voor voortgezet onderwijs plaatsvinden.

Veiligheid

De Kopklas biedt een goed gestructureerde en veilige leeromgeving. Met betrekking tot de veiligheid wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de werkwijze van de school waar de Kopklas gehuisvest is.

Ouderbetrokkenheid

De Kopklas vraagt niet alleen gemotiveerde leerlingen, maar ook gemotiveerde ouders. Zij spelen een belangrijke rol bij het succesvol doorlopen van het jaar in de Kopklas. Tijdens de selectieprocedure zal daarom ook een gesprek met de ouder(s) plaatsvinden. Gedurende het Kopklasjaar worden ouders goed op de hoogte gehouden van vorderingen van hun kind. Aangezien elk project door de leerlingen afgesloten wordt met een presentatie, zullen de ouders regelmatig uitgenodigd worden voor een bezoek.

Nog meer op onze school

Kopklas  
De Kopklas is voor kinderen van groep 8 die naar een hoger niveau middelbare school kunnen als ze extra Nederlandse lessen volgen. Het is een extra jaar basisonderwijs, op een middelbare school. In dat jaar leren de kinderen vooral veel Nederlands. Na dat jaar gaan ze naar een gewone brugklas.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Voor informatie over werving en selectie kunt u contact op nemen met Maaike Tolboom, docent van de Kopklas vmbo-tl/havo: (06) 813 275 28.

Brugperiode

De Kopklas is geen brugjaar. Leerlingen kunnen instromen vanuit groep 7 en groep 8 van de basisschool. Alle leerlingen stromen na het jaar in de Kopklas door naar een reguliere brugklas. Minimaal 80% van de leerlingen verlaat de Kopklas met een hoger advies dan aan eind van de basisschool.

Brugklassen

Voorlichting en open dagen

Zat 2 februari 2019, van 10:00 tot 13:00 uur
Open dag

Kosten eerste leerjaar

  • € 85,00 Ouderbijdrage.

Aanmelding en overige info

De Kopklas vmbo-tl/havo is gevestigd op Hofstad Mavo Havo. De leerlingen wennen daardoor alvast aan de sfeer op het voortgezet onderwijs. De leerlingen worden zoveel mogelijk betrokken bij de (buitenschoolse) activiteiten die op de school plaatsvinden. Het werk in de Kopklas wordt ondersteund door het HCO (een instelling voor onderwijsbegeleiding en advies), waardoor de kwaliteit van het onderwijs hoog is en blijft.

Selectie van de kopklasleerlingen die instromen na groep 8 gebeurt volgens de BOVO-procedure. De basisschool meldt de groep 8-leerling voor de Kopklas aan via de BOVO-procedure. De selectieperiode voor kopklasleerlingen die instromen na groep 7 duurt tot mei. Voor de groep 7-leerling geldt dat de basisschool de leerling actief aanmeldt bij de penvoerder van de kopklas, waarna het HCO advies kan uitbrengen. Er wordt altijd op basis van een persoonlijk gesprek en een selectieprocedure bekeken of de leerling toegelaten kan worden tot de Kopklas. Aandachtspunten daarbij zijn:

  • Het advies van de leerkracht van de leerling;
  • De resultaten van afgenomen toetsen (LVS, drempelonderzoek, NIO, ADIT, IPO);
  • Inzet en motivatie.

    Voor de groep 7-leerling geldt dat de leerwinst in de Kopklas groter zal zijn dan de verwachte leerwinst in een reguliere groep 8.

Voor meer informatie over de toelatingscriteria kunt u contact opnemen met Suzanne Goorhuis (HCO): (070) 448 28 28 of een e-mail sturen naar kopklas@hco.nl.