Spring naar inhoud

Hofstad Mavo Havo

 • havo,
 • vmbo tl

Schoolprofiel

Hofstad Mavo Havo is een kleine, veilige school voor: havo-onderbouw, tl/havo, tl en kader/tl-brugklas.

Coachingsuren
Dit zijn wekelijks uren waarin de mentor een-op-een of in kleine groepjes persoonlijke aandacht heeft voor de leerling en/of de schoolresultaten.

Mentorkwartier
Op HMH zien de leerlingen hun mentor minimaal vier keer per week, naast de lessen die ze van hun mentor hebben. In het mentorkwartier is er aandacht voor alles wat er die dag op het programma staat.

Talenturen
Wij zoeken met jou naar je talent. Op HMH zijn er wekelijks uren waarin je op zoek gaat naar waar jij goed in bent.

TALENTDAGEN
Op di. 6 nov., do. 8 nov., do. 10 jan. en di. 15 jan. zijn er Talentdagen voor leerlingen van groep 8. Aanmelden kan via de basisschool.

Nader toegelicht

Kennismakingsmiddag nieuwe brugklasleerlingen
Hofstad Mavo Havo organiseert elk jaar in juni een kennismakingsmiddag voor nieuwe brugklasleerlingen. De overstap van de basisschool naar de middelbare school is spannend. We vinden het belangrijk om onze nieuwe brugklasleerlingen al vóór de zomervakantie te laten kennismaken met hun nieuwe klasgenoten en hun mentor. Tijdens die middag wordt er met sport- en spelactiviteiten veel aandacht besteed aan kennismaking en groepsvorming.
De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd op het schoolplein.
 

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

In de leerlingenraad werken we samen met leerlingen aan het verbeteren van allerlei schoolzaken. De leerlingarena draagt hier ook aan bij.

Veiligheid

Het is natuurlijk heel belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen op school. We besteden veel aandacht aan een goede sfeer in de klas en het voorkomen van pestgedrag. Eventueel wordt de vertrouwenspersoon voor leerlingen of de veiligheidscoördinator hierbij ingeschakeld.
We hebben aparte pauzes voor onderbouw en bovenbouw.
De schoolwijkagent geeft elk schooljaar als onderdeel van een samenwerking met verschillende Haagse scholen, informatie over het gebruik van sociale media, de pleinregels, enz.
Centrum 1622 geeft ook elk jaar informatie over het 'grenzen stellen' en het gebruik van sociale media.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

We vinden betrokkenheid van ouders bij de school heel belangrijk. We zijn dan ook heel blij met ouders die op welke manier dan ook mee willen denken over schoolzaken of willen helpen bij bepaalde schoolactiviteiten!

Nog meer op onze school

Zomerschool  
Hofstad Mavo Havo biedt als extra handreiking de Lenteschool en de Zomerschool. De Lenteschool is ter extra voorbereiding voor het laatste deel van het schooljaar voor leerlingen die hiervoor in aanmerking komen. De Zomerschool is voor die leerlingen die wel het hele jaar hard gewerkt hebben, maar door omstandigheden nu een extra steuntje kunnen gebruiken om alsnog bevorderd te kunnen worden. De docenten beslissen welke leerling kan deelnemen aan de Zomerschool.
Verlengde schooldag  
Hofstad Mavo Havo heeft op 4 schooldagen in de week naschoolse sportactiviteiten onder de noemer HMH-Sports. De leerlingen kunnen dan na schooltijd gratis deelnemen aan verschillende sporten. In 3 perioden van het schooljaar komen diverse sporten aan bod. Hofstad Mavo Havo heeft achter de school een sportveld liggen dat we gebruiken voor de gymlessen en voor onze naschoolse sportactiviteiten.
Kopklas  
Hofstad Mavo Havo heeft de (enige) Haagse Kopklas TL/havo. In een Kopklas zitten leerlingen die een taalachterstand hebben, maar wel het vermogen hebben om mét taalondersteuning TL, Havo of Vwo te kunnen halen.
Bliksemstage

De brugklasleerlingen hebben in februari een Bliksemstage waarbij ze in kleine groepjes een bedrijf of instantie bezoeken en de handen uit de mouwen kunnen steken.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Als er meer aanmeldingen zijn dan we kunnen plaatsen, krijgen broertjes/zusjes van leerlingen voorrang.

Brugperiode

Kader/tl: 1 jaar.
tl, tl/havo en havo: 2 jaar.
Intensieve begeleiding bij maken/plannen van huiswerk. Voor alle brugklassen een extra uur begrijpend lezen. Voor kader/tl- en tl-brugklas: extra uur rekenen.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 0 plaatsen
Restperiode

 • vmbo k/tl 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO KL t/m VMBO TL
 • vmbo tl 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO TL
 • vmbo tl/havo 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO TL t/m HAVO
 • havo 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: HAVO

Voorlichting en open dagen

Don 24 januari 2019, van 19:00 tot 20:00 uur
Open avond voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van groep 8.
Zat 2 februari 2019, van 10:00 tot 13:00 uur
Open dag voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van groep 7 en 8.
Vrij 8 februari 2019, van 17:00 tot 18:00 uur
Open avond voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van groep 8.

Kosten eerste leerjaar

 • € 37,00 € 12,50 huur locker en € 25,- vrijwillige ouderbijdrage.
 • € 60,00 Dit bedrag is voor noodzakelijke uitgaven om algemene activiteiten mogelijk te maken. De school overlegt vooraf met de ouders van de Medezeggenschapsraad over de besteding.
 • € 70,00 Diverse schoolactiviteiten (uitgezonderd de buitenlandreizen).

Hofstad Mavo Havo compleet

Studiebegeleidingsklas
Gemotiveerde leerlingen kunnen drie keer per week (maandag, woensdag en donderdag) onder begeleiding rustig hun huiswerk maken. 

HMH-Leerlingagenda
Alle leerlingen krijgen een Hofstad Mavo Havo-Leerlingagenda. Hierin staan veel slimme tips en handige informatie over onze school. Met deze 'Plenda' leren de leerlingen hoe ze hun huiswerk goed kunnen plannen.

Naschoolse sport (HMH-Sports)
Leerlingen kunnen gratis deelnemen aan verschillende sporten op het sportveld achter de school en in onze gymzalen.

Veiligheid
We besteden veel aandacht aan een veilige sfeer en het voorkomen van pestgedrag. We hebben aparte pauzes voor onder- en bovenbouw. Klas 1 en 2 mogen tijdens schooltijd niet van het plein af.

Begin schooljaar
We starten het schooljaar met een mentorgesprek/kennismakingsgesprek tussen de mentor, ouder(s) en leerling.

Hofstad Mavo Havo op sociale media
Facebook - Hofstad Mavo Havo
Instagram - @hofstadmavohavo, @hmhsports en @hmhfreerunning 
LinkedIn: Hofstad Mavo Havo (R. Stehmann)
Twitter - @HofstadMavoHavo