Spring naar inhoud

Johan de Witt - Hooftskade

 • vmbo gl,
 • vmbo k + lwoo,
 • vmbo b + lwoo,
 • vmbo k,
 • vmbo b

Schoolprofiel

Johan de Witt Scholengroep is een school in het centrum van Den Haag met vijf locaties. De school heeft het predicaat ‘Excellente school 2016-2019’ gekregen.

Locatie Hooftskade biedt de opleidingen: vmbo gemengd, vmbo kader en vmbo basis. Daarnaast hebben we vwo, havo, mavo en praktijkonderwijs(+) op andere locaties. In samenspraak met jou en je ouders/verzorgers bepalen we welke locatie het best bij jou past.

In de eerste klas van vmbo basis & kader krijg je een groepsmentor. De groepsmentor begeleidt jou en je klasgenoten heel goed. Er is dus altijd iemand bij wie je terecht kunt met je vragen. In de bovenbouw krijg je op het vmbo veel praktijklessen in onze praktijkruimtes. Zo bereiden we je optimaal voor op jouw toekomst.

Op het Johan de Witt doe je veel aan sport. Je komt in aanraking met veel verschillende sporten en ontdekt wat je leuk vindt. Lessen in kunst krijg je op onze kunstcampus. Professionals van verschillende kunstinstellingen uit Den Haag verzorgen lessen in media, beeldende kunst, theater en dans.

Nader toegelicht

Het Johan de Witt - locatie Hooftskade is een school voor vmbo-gtl, vmbo-kbl, vmbo-bbI en entree-opleiding (mbo 1). In samenwerking met het ROC Mondriaan biedt de locatie Hooftskade de entree-opleiding aan. Dit is een mbo niveau 1-opleiding die recht geeft op doorstroom naar mbo niveau 2. Het Johan de Witt - locatie Hooftskade is gehuisvest in een prachtig geheel gerenoveerd gebouw midden in het centrum van Den Haag. Alle faciliteiten voor modern onderwijs zijn hier aanwezig.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Regelmatig hebben leerlingen goede ideeën over activiteiten binnen de school. Bijvoorbeeld het organiseren van een feest of een idee om de school voor iedereen beter en leuker te maken. Dan kan de leerling terecht bij de leerlingenraad. Dit is een groep leerlingen die onder begeleiding van een docent regelmatig bij elkaar komt en ideeën bespreekt en uitwerkt. 

Veiligheid

Op het Johan de Witt willen we dat iedereen veilig is en zich veilig voelt, want alleen dan kun je ongestoord leren. We nemen dan ook maatregelen om voor een veilige leeromgeving te zorgen. Op het Johan de Witt zijn er vier duidelijke basisregels:

 • Respect voor elkaar
 • Aanspreekbaar blijven
 • Niet over de streep

Iedere locatie van het Johan de Witt heeft het certificaat ‘Veilige School’ ontvangen van de gemeente.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De school vindt het heel belangrijk dat de ouders betrokken zijn bij de opleiding van hun kinderen. Alleen samen kunnen we een zo goed mogelijk resultaat bereiken. Dat doen we op de volgende manieren: - Volgen met Magister (leerling administratiesysteem) - Uitbrengen van weekberichten - Voortgangsgesprekken over de rapporten - Individuele gesprekken indien nodig - Zaterdagschool voor ouders - Ouderraad

Nog meer op onze school

Zomerschool  
Deze school biedt in de zomer een educatief programma. Er wordt gezorgd voor een programma met schoolvakken, ontspanning en plezier. Neem voor meer informatie contact op met de school.
Weekendschool  
Op de zaterdagschool krijgen de leerlingen extra les, vooral in taal en rekenen.
Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Brede buurtschool VO  
In brede buurtscholen kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen en achterstanden wegwerken. Hiermee krijgen alle kinderen kansen om verder te komen.
Theaterklassen  
Deze school heeft theaterklassen.
Sportklassen  
Deze school heeft sportklassen.

Vmbo-programma's

 • Economie en ondernemen
 • Zorg en welzijn
 • Bouwen, wonen en interieur
 • Produceren, installeren en energie
 • Mobiliteit en transport
 • Media, vormgeving en ICT
 • Dienstverlening en producten

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Gedurende de aanmeldingsperiode (9 t/m 22 februari) is het mogelijk om in te schrijven op:

 • Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 10.00 uur
 • Maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 15.30 uur

Brugperiode

Om leerlingen te laten ontdekken welk niveau het beste bij hen past, heeft het Johan de Witt kansklassen (vwo/havo, havo/mavo, mavo/vmbo-kader, vmbo-kader/vmbo-basis, vmbo-basis/praktijkonderwijs).

Het onderwijs wordt in deze klassen aangeboden op het hogere niveau. Aan het einde van het eerste leerjaar kijken we op basis van resultaten en ontwikkeling van de leerling welk niveau het best aansluit.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 0 plaatsen
Restperiode

 • praktijkonderwijs plaatsen beschikbaar
 • vmbo b + lwoo plaatsen beschikbaar
 • vmbo b/k + lwoo plaatsen beschikbaar
 • vmbo k + lwoo plaatsen beschikbaar
 • vmbo k/tl + lwoo plaatsen beschikbaar
 • vmbo tl + lwoo plaatsen beschikbaar
 • vmbo b plaatsen beschikbaar
 • vmbo b/k plaatsen beschikbaar
 • vmbo k plaatsen beschikbaar
 • vmbo k/tl plaatsen beschikbaar
 • vmbo tl plaatsen beschikbaar
 • vmbo tl/havo plaatsen beschikbaar
 • havo plaatsen beschikbaar
 • ISK plaatsen beschikbaar

Voorlichting en open dagen

Woe 6 februari 2019, van 18:30 tot 21:00 uur
Open huis

Kosten eerste leerjaar

 • Johan de Witt vraagt geen ouderbijdrage

Gewoon bijzonder goed

Kwaliteit
We bieden goed onderwijs. Bij ons ben je verzekerd van een goede opleiding. Daarom zijn wij volgens de Onderwijsinspectie een excellente school.  

We volgen jouw voortgang op school heel precies. Zo kunnen we goed zien waar je goed in bent en waarbij je meer hulp nodig hebt. Verder besteden we veel aandacht aan studievaardigheden. Dat helpt jou met het plannen van je schoolwerk en leert je hoe je het beste kunt leren.

Brede school
Buiten de normale schooltijden kun je extra les krijgen, om meer uitleg te krijgen voor vakken waar je minder goed in bent. Of juist om nog beter te worden in een bepaald vak. We hebben een Zaterdagschool, Vakantieschool, Zomerschool en een Huiswerkinstituut.

Lezen
Elke dag staat er een vast leesmoment ingeroosterd. Op dat moment leest de hele school 20 minuten. Niet alleen de leerlingen, maar ook de docenten en medewerkers.

Plezier
Op het Johan de Witt willen we dat je een leerzame, maar vooral ook een leuke schooltijd hebt. Daarom starten we het nieuwe schooljaar met een introductieweek vol leuke activiteiten, waarbij je je klasgenoten meteen goed leert kennen. Gedurende het jaar organiseren we ook feesten, excursies en schoolreizen. Iedere dag kun je na je lessen deelnemen aan een van onze kunstgroepen of sportcursussen.