Spring naar inhoud

Johan de Witt - Capadosestraat

 • vmbo k + lwoo,
 • praktijkonderwijs,
 • vmbo b + lwoo,
 • vmbo k,
 • vmbo b

Schoolprofiel

Johan de Witt Scholengroep is een excellente school in het centrum van Den Haag met vijf locaties. Wij hebben alle opleidingen in huis: vwo, havo, mavo, vmbo-kader, vmbo-basis en praktijkonderwijs(+). Dit betekent dat je altijd kan opstromen naar een hoger niveau. In samenspraak met jou en je ouders/verzorgers bepalen we welke van onze locaties het best bij jou past. 

Locatie Capadosestraat biedt de opleidingen praktijkonderwijs, PrO+, entree, vmbo-b/k. PrO+ biedt toegang tot het vmbo en de entreeopleiding tot een mbo-opleiding op niveau 2.

Het Johan de Witt is een erg goede school. De Inspectie heeft al onze opleidingen als 'goed' gewaardeerd. Ook heeft het Johan de Witt het predicaat ‘Excellente School 2016-2019’. 

Op locatie Capadosestraat staat leren in de praktijk centraal. Je leert vaardigheden die later, als je gaat werken, belangrijk zijn. Je krijgt een groepsmentor die jou en je klasgenoten heel goed begeleidt. Je hebt dus altijd iemand bij wie je terecht kunt met vragen.

Nader toegelicht

Het Johan de Witt - locatie Capadosestraat is een school voor vmbo-kbl, vmbo-bbl, PrO+, praktijkonderwijs en entree-opleiding (mbo 1). Het praktijkonderwijs op de locatie Capadosestraat heeft als doel de leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op participatie in de samenleving. Dit betekent dat de leerling wordt voorbereid op een succesvolle doorstroom naar de arbeidsmarkt en/of naar het vervolgonderwijs in het mbo. Het PrO+ programma biedt een mogelijkheid aan leerlingen in het praktijkonderwijs om binnen een jaar op te stromen naar vmbo-bbl. In samenwerking met het ROC Mondriaan biedt de locatie Capadosestraat de entree-opleiding aan. Dit is een mbo niveau 1-opleiding die recht geeft op doorstroom naar mbo niveau 2. Het Johan de Witt - locatie Capadosestraat is gehuisvest in een prachtig modern gebouw in het Laakkwartier. Alle faciliteiten voor modern onderwijs zijn hier aanwezig.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Regelmatig hebben leerlingen goede ideeën over activiteiten binnen de school. Bijvoorbeeld het organiseren van een feest of een idee om de school voor iedereen beter en leuker te maken. Dan kan de leerling terecht bij de leerlingenraad. Dit is een groep leerlingen die onder begeleiding regelmatig bij elkaar komt en ideeën bespreekt en uitwerkt. 

Veiligheid

Op het Johan de Witt willen we dat iedereen veilig is en zich veilig voelt, want alleen dan kun je ongestoord leren. We nemen dan ook maatregelen om voor een veilige leeromgeving te zorgen. Op het Johan de Witt zijn er vier duidelijke basisregels:

 • Respect voor elkaar
 • Aanspreekbaar blijven
 • Niet over de streep

Iedere locatie van het Johan de Witt heeft het certificaat ‘Veilige School’ ontvangen van de gemeente.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn belangrijke partners van het Johan de Witt. Ouders spelen een erg belangrijke rol in de schoolloopbaan van onze leerlingen. Het Johan de Witt probeert hierin zoveel mogelijk te ondersteunen. Zo kunnen ouders via ons digitale systeem Magister het rooster inzien, de resultaten, het huiswerk e.d. Wekelijks stuurt het Johan de Witt een weekbericht naar ouders met het laatste nieuws en belangrijke informatie. En natuurlijk is er nauw contact met de mentor.

Het Johan de Witt heeft daarnaast een zeer actieve en betrokken ouderraad en oudergeleding in de medezeggenschapsraad. Zij denken mee over het onderwijs op het Johan de Witt en hoe de school de ouders nog meer kan betrekken.

Nog meer op onze school

Zomerschool  
Deze school biedt in de zomer een educatief programma. Er wordt gezorgd voor een programma met schoolvakken, ontspanning en plezier. Neem voor meer informatie contact op met de school.
Weekendschool  
Op de zaterdagschool krijgen de leerlingen extra les, vooral in taal en rekenen.
Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Brede buurtschool VO  
In brede buurtscholen kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen en achterstanden wegwerken. Hiermee krijgen alle kinderen kansen om verder te komen.
Theaterklassen  
Deze school heeft theaterklassen.
Sportklassen  
Deze school heeft sportklassen.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Aanmelden is van 1 t/m 14 februari mogelijk op de volgende momenten:

 • Zaterdag 1 februari van 10.00 tot 12.00 uur
 • Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 11.30 uur
 • Maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 15.30 uur

Brugperiode

Om leerlingen te laten ontdekken welk niveau het best bij hen past, heeft het Johan de Witt kansklassen (vmbo-kader/vmbo-basis, vmbo-basis/PrO). Aan het einde van het eerste leerjaar kijken we op basis van resultaten en ontwikkeling van de leerling welk niveau het best aansluit.

Brugklassen

Voorlichting en open dagen

Woe 20 november 2019, van 18:30 tot 21:00 uur
Open huis (PrO+)
Zat 18 januari 2020, van 10:00 tot 12:00 uur
Open huis
Woe 29 januari 2020, van 18:30 tot 21:00 uur
Open huis

Kosten eerste leerjaar

 • Johan de Witt vraagt geen ouderbijdrage.

Gewoon bijzonder goed

Kunst
Lessen in kunst vinden we heel belangrijk, omdat je tijdens deze lessen vaardigheden leert die overal van pas komen. Je krijgt lessen in theater, dans, muziek, film & beeldende kunst op de kunstcampus van het Johan de Witt. In de bovenbouw volg je deze lessen bij de kunstinstellingen zelf, zoals Het Nationale Theater.

Sport
Op het Johan de Witt bewegen en sporten we veel. Dit is gezond, leuk en je leert er ook beter door. Je komt bij ons op school in aanraking met veel verschillende sporten en ontdekt wat je leuk vindt. 

Brede school
Buiten de normale schooltijden kun je extra les krijgen. Tijdens die lessen krijg je hulp bij vakken waar je minder goed in bent, of bij vakken waar je nog beter in wilt worden. 

Lezen
Iedere dag staat er een leesmoment in het rooster. Op dat moment leest de hele school 20 minuten. Niet alleen leerlingen, maar ook docenten en medewerkers.

Plezier
Op het Johan de Witt willen we dat je een leerzame, maar vooral ook een leuke schooltijd hebt. Daarom starten we het nieuwe schooljaar met een introductieweek vol leuke activiteiten, waarbij je je klasgenoten meteen goed leert kennen. Gedurende het jaar organiseren we ook feesten, excursies en schoolreizen. Iedere dag kun je na je lessen deelnemen aan een van onze kunstgroepen of sportcursussen.