Spring naar inhoud

Johan de Witt - Zusterstraat

Johan de Witt - Zusterstraat

 • vwo atheneum,
 • vmbo k + lwoo,
 • vmbo b + lwoo,
 • mavo,
 • havo,
 • vmbo tl,
 • vmbo k,
 • vmbo b

Schoolprofiel

Johan de Witt Scholengroep is een school in het centrum van Den Haag met vijf locaties. In samenspraak met jou en je ouders/verzorgers bepalen we welke locatie het best bij jou past. De school heeft het predicaat ‘Excellente school 2016-2019’ gekregen.

Locatie Zusterstraat biedt de opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo kader en vmbo basis. Als jouw resultaten goed zijn, kun je dus altijd opstromen naar een hoger niveau. 

Wij streven naar het best passende onderwijs voor jou met daarbij altijd het hoogst haalbare niveau voor ogen. In een veilige en inspirerende omgeving. Op die manier kan jij je beste zelf worden en met een diploma van waarde de school verlaten om de volgende stap in de maatschappij te zetten.

Op het Johan de Witt doe je veel aan sport. Je komt in aanraking met veel verschillende sporten en ontdekt wat je leuk vindt. Lessen in kunst krijg je op onze kunstcampus. Professionals van verschillende kunstinstellingen uit Den Haag verzorgen lessen in media, beeldende kunst, theater en dans.

Nader toegelicht

Het Johan de Witt - locatie Zusterstraat is een school voor vwo, havo, mavo, vmbo-kbl en vmbo-bbl. In de bovenbouw van de havo en het vwo worden alle profielen aangeboden. Het Johan de Witt - locatie Zusterstraat is gehuisvest in een prachtig gebouw midden in het centrum van Den Haag. Alle faciliteiten voor modern onderwijs zijn hier aanwezig.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Regelmatig hebben leerlingen goede ideeën over activiteiten binnen de school. Bijvoorbeeld het organiseren van een feest of een idee om de school voor iedereen beter en leuker te maken. Dan kan de leerling terecht bij de leerlingenraad. Dit is een groep leerlingen die onder begeleiding regelmatig bij elkaar komt en ideeën bespreekt en uitwerkt. 

Veiligheid

Op het Johan de Witt willen we dat iedereen veilig is en zich veilig voelt, want alleen dan kun je ongestoord leren. We nemen dan ook maatregelen om voor een veilige leeromgeving te zorgen. Op het Johan de Witt zijn er vier duidelijke basisregels:

 • Respect voor elkaar
 • Aanspreekbaar blijven
 • Niet over de streep

Iedere locatie van het Johan de Witt heeft het certificaat ‘Veilige School’ ontvangen van de gemeente.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn belangrijke partners van het Johan de Witt. Ouders spelen een erg belangrijke rol in de schoolloopbaan van onze leerlingen. Het Johan de Witt probeert hierin zoveel mogelijk te ondersteunen. Zo kunnen ouders via ons digitale systeem Magister het rooster inzien, de resultaten, het huiswerk e.d. Wekelijks stuurt het Johan de Witt een weekbericht naar ouders met het laatste nieuws en belangrijke informatie. En natuurlijk is er nauw contact met de mentor.

Het Johan de Witt heeft daarnaast een zeer actieve en betrokken ouderraad en oudergeleding in de medezeggenschapsraad. Zij denken mee over het onderwijs op het Johan de Witt en hoe de school de ouders nog meer kan betrekken.

Nog meer op onze school

Zomerschool  
Deze school biedt in de zomer een educatief programma. Er wordt gezorgd voor een programma met schoolvakken, ontspanning en plezier. Neem voor meer informatie contact op met de school.
Weekendschool  
Op de zaterdagschool krijgen de leerlingen extra les, vooral in taal en rekenen.
Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Brede buurtschool VO  
In brede buurtscholen kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen en achterstanden wegwerken. Hiermee krijgen alle kinderen kansen om verder te komen.
Theaterklassen  
Deze school heeft theaterklassen.
Sportklassen  
Deze school heeft sportklassen.

Vmbo-programma's

 • Economie en ondernemen
 • Zorg en welzijn
 • Bouwen, wonen en interieur
 • Produceren, installeren en energie
 • Mobiliteit en transport
 • Media, vormgeving en ICT
 • Dienstverlening en producten

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Gedurende de aanmeldingsperiode (9 t/m 22 februari) is het mogelijk om in te schrijven op:

 • Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 10.00 uur
 • Maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 15.30 uur

Brugperiode

Om leerlingen te laten ontdekken welk niveau het beste bij hen past, heeft het Johan de Witt kansklassen (vwo/havo, havo/mavo, mavo/vmbo-kader, vmbo-kader/vmbo-basis, vmbo-basis/praktijkonderwijs).

Het onderwijs wordt in deze klassen aangeboden op het hogere niveau. Aan het einde van het eerste leerjaar kijken we op basis van resultaten en ontwikkeling van de leerling welk niveau het beste aansluit.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 0 plaatsen
Restperiode

 • vwo 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VWO
 • havo/vwo 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: HAVO t/m VWO
 • havo 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: HAVO
 • mavo/havo 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO TL t/m HAVO
 • mavo 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO TL, VMBO TL, met LWOO
 • vmbo k/gl/tl 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO KL t/m VMBO TL, VMBO KL t/m VMBO TL, met LWOO
 • vmbo k 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO KL, VMBO KL, met LWOO
 • vmbo b/k 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO BL t/m VMBO KL, VMBO BL t/m VMBO KL, met LWOO
 • vmbo b 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO BL, VMBO BL, met LWOO
 • praktijkonderwijs 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: Praktijkonderwijs
 • ISK 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: ISK

Voorlichting en open dagen

Zat 26 januari 2019, van 10:00 tot 12:00 uur
Open huis
Woe 6 februari 2019, van 18:30 tot 21:00 uur
Open huis

Kosten eerste leerjaar

 • Johan de Witt vraagt geen ouderbijdrage

Gewoon bijzonder goed

Kwaliteit
We bieden goed onderwijs. Bij ons ben je verzekerd van een goede opleiding. Daarom zijn wij volgens de Onderwijsinspectie een excellente school.  

We volgen jouw voortgang op school heel precies. Zo kunnen we goed zien waar je goed in bent en waarbij je meer hulp nodig hebt. Verder besteden we veel aandacht aan studievaardigheden. Dat helpt jou met het plannen van je schoolwerk en leert je hoe je het beste kunt leren.

Brede school
Buiten de normale schooltijden kun je extra les krijgen, om meer uitleg te krijgen voor vakken waar je minder goed in bent. Of juist om nog beter te worden in een bepaald vak. We hebben een Zaterdagschool, Vakantieschool, Zomerschool en een Huiswerkinstituut.

Lezen
Elke dag staat er een vast leesmoment ingeroosterd. Op dat moment leest de hele school 20 minuten. Niet alleen de leerlingen, maar ook de docenten en medewerkers.

Plezier
Op het Johan de Witt willen we dat je een leerzame, maar vooral ook een leuke schooltijd hebt. Daarom starten we het nieuwe schooljaar met een introductieweek vol leuke activiteiten, waarbij je je klasgenoten meteen goed leert kennen. Gedurende het jaar organiseren we ook feesten, excursies en schoolreizen. Iedere dag kun je na je lessen deelnemen aan een van onze kunstgroepen of sportcursussen.