Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Koetsveldschool is dé school voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Wij begeleiden leerlingen die zeer moeilijk leren stap voor stap in hun eigen tempo naar hun toekomst. Met voor iedere leerling een plan, met heel veel persoonlijke aandacht voor hun ontwikkeling. De kinderen leren gewoon lezen, rekenen en schrijven, maar leren ook om samen te werken en te leven. Ons onderwijs is gewoon waar het kan en speciaal waar dat nodig is. Met een enthousiast team deskundige leerkrachten en onderwijsassistenten. Maar vooral ook met ú. Het gaat immers om de toekomst van úw kind. Naast de leerkrachten, vakleerkrachten en de assistenten hebben we specifieke deskundigheid in huis. Zoals maatschappelijk werk, logopedie, fysiotherapie, speltherapie en orthopedagogie. Kortom: de Koetsveldschool is open en toegankelijk en biedt de kinderen een veilige, inspirerende leerplek. Waar ze zich thuis voelen, waar ze graag naar toe gaan. Allemaal voorwaarden voor goede leerprestaties.

Onderwijsconcept

Op de Koetsveldschool werken we in kleine groepen, met twee leerkrachten per groep. Zo is aandacht voor ieder kind mogelijk. We zijn op de hoogte van de nieuwste lesmethoden en lesmaterialen. Zoals de moderne leermiddelen, waarmee wij echt voorop lopen. Alle klassen werken met computers, laptops en tablets. Binnen de Koetsveldschool werken we met structureel coöperatief leren. Hierbij zijn samenwerken en communicatie heel belangrijk.

Bijzonderheden

De Koetsveldschool beschikt over een ambulante dienst. Deze dienst zet zich in om de ontwikkeling van de cluster-3 leerling in het (speciaal) basisonderwijs en praktijkonderwijs te optimaliseren. Bij de invulling van de ambulante begeleiding zijn de leerling, de ouders en het schoolteam richtinggevend.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Ons motto is: 'Zie de Talenten'. We kijken niet naar de beperkingen van de leerling, maar naar de talenten. De talenten vormen de start voor verdere ontwikkeling. Dit doen we aan de hand van een ontwikkelingsperspectief en een handelingsplan dat we samen met u maken. In deze plannen staat duidelijk omschreven wat we voor uw kind willen bereiken, waar we naar toe werken. Drie keer per jaar bespreken we met u de voortgang.

Basisschooladviezen van de afgelopen drie jaar

De school heeft (nog) geen basisschooladviezen.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Naast de besprekingen over het ontwikkelingsperspectief informeren we u: tijdens ouderavonden, open dagen, in persoonlijke gesprekken, via ons weekbericht, de schoolkrant en onze website. Ook is er de medezeggenschapsraad waarin ouders en leerkrachten zitten. Daarnaast organiseert de school een taalcursus en koffieochtenden voor ouders. Kortom: de Koetsveldschool is open en toegankelijk voor ouders en kinderen. De school biedt de kinderen een veilige, inspirerende leerplek waar zij zich thuis voelen en graag naar toe gaan. Allemaal voorwaarden om goede resultaten te halen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Als ouders besluiten om hun zoon of dochter aan te melden, starten we met de officiële aanmeldingsprocedure voor het ZMLK-onderwijs cluster 3. Tot slot wordt met de ouders besproken wanneer de leerling wordt geplaatst.