Spring naar inhoud

Maerlant-Lyceum

 • vwo gymnasium,
 • vwo atheneum,
 • havo

Schoolprofiel

Het Maerlant-Lyceum is een relatief kleine school voor gymnasium, atheneum en havo. De school bevindt zich in het rustige en groene Benoordenhout en is gehuisvest in een karakteristiek gebouw met moderne faciliteiten.

Het is een goed bereikbare school met een prettige en veilige sfeer voor iedereen. In deze sfeer lukt het vrijwel alle leerlingen om hun hoogst mogelijke niveau te halen. Op onze school halen de meeste leerlingen met een havo/vwo-advies daarom ook uiteindelijk het vwo-diploma binnen zes jaar. Het Maerlant-Lyceum biedt kwalitatief hoogstaand onderwijs. De resultaten behoren al jaren tot de hoogste in de regio.

De school kent een aantal speerpunten om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst: versterkt talenonderwijs, bètaonderwijs, het gymnasium en duurzaamheid.

Ontwikkeling van talent en begeleiding zijn de basis van ons onderwijs. Wij geven ruimte aan culturele, maatschappelijke en sportieve activiteiten. De school onderhoudt nauwe contacten met de ouders, die sterk bij de school betrokken zijn.

Nader toegelicht

Het vto-programma leidt op voor deelname aan het examen voor het International General Certificate of Secondary Education. In het vijfde leerjaar kunnen vwo-leerlingen ook nog examen doen voor het Cambridge Certificate in Advanced English (CAE). Leerlingen in 6 vwo kunnen daarna nog opgaan voor het Certificate of Proficiency in English (CPE). Met verschillende activiteiten en projecten geeft de school structureel aandacht aan de klassieke talen en de Klassieke Oudheid, niet alleen voor gymnasiasten. Zo is er jaarlijks in de brugklas het project Panis et Circenses (‘Brood en Spelen’), dat allerlei aspecten van de Klassieke Oudheid  belicht. Verder kunnen leerlingen verschillende projecten volgen om zich in de oudheid te verdiepen. In de tweede klas maken de gymnasiasten een studiereis naar Trier.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Het Maerlant luistert naar wat leeft bij de leerlingen. Uit alle klassen komen leerlingen samen in leerlingpanels. Deze bespreken met de schoolleiding wat leerlingen bezig houdt, wat goed is en wat verbeterd kan worden. Leerlingen op het Maerlant doen veel zelf: de leerlingenvereniging organiseert jaarlijks een aantal activiteiten, zoals schoolfeesten. De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen in de medezeggenschapsraad. De school kent een schoolkrant door en voor leerlingen. Leerlingen uit 4 havo en 5 vwo begeleiden als leerlingmentor brugklassers in school en erbuiten, bijvoorbeeld tijdens de kennismakingsweek in Zeeland.

Veiligheid

Het schoolgebouw staat in de rustige, groene woonwijk Benoordenhout. De school telt ruim 1000 leerlingen. Zij biedt een veilige en vertrouwde leeromgeving. De school hecht veel waarde aan respect voor verschillende opvattingen, ideeën en culturen. Er zijn duidelijke regels over wat kan en wat niet kan.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Het Maerlant hecht veel belang aan een goede samenwerking met de ouders. Ouders en school moeten weten wat zij van elkaar kunnen verwachten. Daarom is het goed om elkaar geregeld te zien en te spreken. Voor elke klas zijn er klassenouders. Zij spelen een coördinerende rol. Zij vormen het aanspreekpunt voor de ouders, verzorgen ouderbijeenkomsten en overleggen een paar keer per jaar met andere oudervertegenwoordigers en met de schoolleiding. De ouderraad overlegt regelmatig met de schoolleiding. Vanzelfsprekend zijn ouders vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Er zijn drie rapporten. Na het eerste en tweede rapport is er gelegenheid met de docenten te spreken op een ouderavond.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Leerlingen met een schooladvies havo, havo/vwo of vwo kunnen zich aanmelden. 

Brugperiode

Het Maerlant-Lyceum heeft brugklassen op gymnasiumniveau en havo/vwo-niveau. Alle brugklassen worden intensief begeleid door hun eigen mentor. Daarnaast zijn er leerlingmentoren uit de bovenbouw die de leerlingen gedurende het eerste jaar wegwijs maken. In september is er een kennismakingsreis naar Zeeland.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 0 plaatsen
Restperiode

 • havo/vwo 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: HAVO, HAVO t/m VWO
 • vwo 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VWO

Voorlichting en open dagen

Din 29 januari 2019, van 20:00 tot 21:30 uur
informatieavond ouders groep 8
Zat 2 februari 2019, van 09:30 tot 13:00 uur
Open dag

Kosten eerste leerjaar

 • € 220,00 Vrijwillige ouderbijdrage voor extra schoolactiviteiten.
 • € 150,00 Vrijwillige ouderbijdrage voor extra onderwijs Engels en deelname aan Cambridge-examens.
 • € 175,00 Kennismakingsreis Zeeland (verplicht voor alle leerlingen) aan het begin van het schooljaar.

Een school voor je toekomst

Versterkt talenonderwijs
Alle leerlingen volgen op het Maerlant-Lyceum het Cambridge University-programma bij het vak Engels vanaf de brugklas t/m 6 vwo. Bijzonder is dat er in de onderbouw in iedere jaarlaag lessen drama in het Engels worden gegeven om het versterkte talenonderwijs ook in een sociale en creatieve context te plaatsen.

Bètaonderwijs
Het Maerlant-Lyceum is een voorloper als het gaat om Robotica. Om het bètaonderwijs zo compleet mogelijk aan te bieden, zijn er jaarlijks wisselende projecten in de onder- en bovenbouw. 

Gymnasium
Het Maerlant heeft de grootste gymnasiumafdeling van de regio binnen een scholengemeenschap. Het gymnasium profileert zich actief met onder andere reizen naar Trier, Griekenland en Italië en de jaarlijkse gymnasiumdag. 

Duurzaamheid
Duurzaamheid en betrokkenheid van de leerlingen daarbij staat voorop op het Maerlant en is een belangrijk thema, ook in de Maerlant-weken, waar toekomstgericht leren centraal staat voor alle leerlingen in de onderbouw.

Kortom
Kom naar het Maerlant-Lyceum als je op zoek bent naar een prettige en veilige sfeer tussen alle leerlingen en docenten, waarin je het beste uit jezelf naar voren kunt halen en onderwijs wil volgen dat gericht is op de toekomst.