Spring naar inhoud

Stanislascollege Beweeg-vmbo/mavo

 • vmbo k + lwoo,
 • vmbo b + lwoo,
 • mavo,
 • vmbo tl,
 • vmbo k,
 • vmbo b

Schoolprofiel

Op het Stanislascollege Beweeg-vmbo/mavo gaat het om waar een leerling goed in is en waar een leerling interesse voor heeft. Centraal staat: alles eruit halen wat erin zit. We beginnen elke dag met 60 minuten sporten. De combinatie onderwijs en beweging blijkt positieve effecten te hebben, zowel op het fysieke als cognitieve vlak. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat leerlingen zich hierdoor beter kunnen concentreren, hogere cijfers halen en er minder disciplineproblemen voorkomen.

Wij bieden onderwijs aan leerlingen met een vmbo-basis, -kaderadvies met of zonder lwoo, of met een vmbo-tl (mavo)-advies.

Haalt een leerling in bepaalde vakken hogere cijfers, dan kan hij/zij in deze vakken op een hoger niveau examen doen. Hierdoor zullen de mogelijkheden op het vervolgonderwijs groter zijn.

 

Nader toegelicht

Op het Beweeg-vmbo/mavo staat jouw toekomst centraal. Je haalt bij ons het diploma dat bij jou past. Je leert sociale vaardigheden, je leert zelfstandig te werken en samen te werken. Door creatieve en sportieve activiteiten, structuur en goed onderwijs doe je kennis op en leer je jezelf kennen. En zo kun je je goed voorbereiden op je toekomst. Voor de toekomstige werkgever, de ouders, school en de Onderwijsinspectie zijn dit belangrijke aandachtspunten.

Waar nodig zorgen we ervoor dat je extra hulp krijgt, of juist meer uitdagende lesstof. En als je niet lekker in je vel zit, dan gaan we met je overleggen hoe dat anders kan.

In klas 2 bereiden we je voor op het kiezen van een beroepsrichting of een profiel. We helpen je daarbij door je kennis te laten maken met mogelijkheden, maar ook door op zoek te gaan naar wie jij bent en wat jij wilt en kan. In klas 3 begin je meteen al met het werken en leren voor je diploma. Je krijgt lessen die aansluiten op je gekozen beroepsrichting / profiel. Ook zijn er stage mogelijkheden.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Het Stanislascollege Beweeg-vmbo/mavo staat bekend om de prettige sfeer. Het team is er om de leerlingen te helpen en te ondersteunen in hun weg naar het vervolgonderwijs en met hun eigen ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat elke leerling zich prettig en veilig voelt op onze school. Er zijn projecten waarbij respect, plezier, met anderen omgaan, burgerschapsvorming en sociale vaardigheden een belangrijk onderdeel zijn. Onze leerlingen geven aan dat zij zich gezien voelen door de medewerkers.

Veiligheid

Op het Stanislascollege zijn regels opgesteld die te maken hebben met de omgang met elkaar en die mede moeten leiden tot een veilig schoolklimaat. Dit wordt door ondersteund door een veiligheidscoördinatoor en een anti-pestcoordinator. De sociale veiligheid wordt gemeten via M5 en wij hanteren de principes van Positive Behavior Support. 
In de onderbouw krijgen alle leerlingen de kanjertraining, levensbeschouwing en omgangskunde. In de bovenbouw mentorlessen en maatschappijleer.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Zoals elke school hechten wij veel waarde aan de contacten met ouders. Door middel van de Hoyapp heeft de mentor wekelijks contact met de ouders. U krijgt op deze manier zeer regelmatig informatie en u kunt er ook zelf een bericht terugsturen of iets vragen aan de mentor. Ook worden via de Hoyapp belangrijke mededelingen gedaan.

Tijdens informatieavonden en rapportavonden worden de studieresultaten en andere belangrijke zaken besproken. Ouders en leerlingen hebben elk uur van de dag via magister toegang tot de studieresultaten, de aanwezigheid en het opgegeven huiswerk.

Nog meer op onze school

Gezonde school

Het Stanislascollege Beweeg-vmbo/mavo heeft het vignet "De Gezonde School".

Veel aandacht wordt er in de loop van het jaar besteed aan een gezonde levensstijl. (Roken en het gebruiken van energy-drankjes zijn bij ons dan ook niet toegestaan)

Meerdere keren per week zijn er "beweeglessen". Tijdens het leren blijft onze leerling niet op hun stoel zitten, maar moeten juist bewegend leren.

 

Vmbo-programma's

 • Economie en ondernemen
 • Zorg en welzijn
 • Bouwen, wonen en interieur
 • Produceren, installeren en energie
 • Dienstverlening en producten

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Het Stanislascollege Beweeg-vmbo/mavo kent maar één voorrangsregel: broertjes en zusjes krijgen voorrang. Wel kijken wij of het de beste school voor uw zoon of dochter is.

Brugperiode

We stimuleren elke leerling het beste uit zichzelf te halen. Het dagelijkse sporten is daarvoor een goed hulpmiddel. Iedere dag start je met een uur sporten in de dojo, gymzaal, fitness, in het zwembad of op de fiets.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 1 plaatsen
Restperiode

 • vmbo bl/kl/gl (+ lwoo) 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO BL, VMBO BL, met LWOO, VMBO BL t/m VMBO KL, VMBO BL t/m VMBO KL, met LWOO, VMBO KL, VMBO KL, met LWOO
 • vmbo tl (+ lwoo) 1 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO KL t/m VMBO TL, VMBO KL t/m VMBO TL, met LWOO, VMBO TL, VMBO TL, met LWOO

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.

Kosten eerste leerjaar

 • € 75,00 Het Stanislascollege rekent een vrijwillige schoolbijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor zaken als vieringen, leerlingactiviteiten, de planagenda, vak-excursies, lesmateriaal praktijkvakken en LOB.
 • € 75,00 Schoolkamp 1e leerjaar.

Brengt leren in beweging

Elke schooldag bestaat uit 2 delen. We beginnen met sporten en bewegen (deel 1), daarna volgen de gewone lessen (deel 2). Tussendoor is er een les maatwerk en/of een beweegles rekenen/taal  De leerlingen krijgen dan ondersteuning in vakken die hij/zij moelijk vindt en extra uitdaging in vakken waarin een leerling juist goed is.

De onderbouw
In de onderbouw hebben wij naast de 'gewone' brugklassen enkele unieke klassen die geschikt zijn voor leerlingen die iets meer ondersteuning nodig hebben. Dit kan ondersteuning zijn bij het leren, maar ook ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied.

De bovenbouw
Iedere leerling is uniek. Daarom kun je bij ons een programma samenstellen dat precies aansluit bij wat je kunt en wat je wilt. Kies bijvoorbeeld voor een programma (profiel- en keuzevakken), waardoor je later een eigen bedrijf kunt starten.

Profielen waaruit je kunt kiezen:
 

 • Economie en ondernemen;
 • Zorg en welzijn;
 • Bouwen, wonen en interieur;
 • Produceren, installeren en energie;
 • Dienstverlening en producten.