Spring naar inhoud

Maris College Bohemen

 • vmbo tl,
 • vmbo k

Schoolprofiel

Maris Bohemen maakt deel uit van het Maris College: een school met zes locaties langs de kust van Den Haag. Ons motto is 'Klein, Veilig, Kansrijk'.

Op deze locatie bieden we de theoretische leerweg (tl = mavo) en de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl). De tl heeft in de bovenbouw informatietechnologie als zevende vak. Voor de bovenbouw kbl kiezen leerlingen uit de profielen: Economie & Ondernemen - Management & Lifestyle - Sport, Dienstverlening & Veiligheid - Produceren, Installaties & Energie.

In de onderbouw volgen alle leerlingen Flexvakken om ze voor te bereiden op hun keuze voor de bovenbouw. Het gaat om de beroepsgerichte vakken en daarnaast media, ICT, popmuziek en entertainment. Zo kunnen ze ontdekken  waar hun talenten liggen.

We besteden veel aandacht aan taal en rekenen. Leerlingen worden getoetst om hun niveau vast te stellen. Als dat nog niet voldoende is, krijgen ze extra lessen taal en rekenen om ze zo snel mogelijk op het vereiste niveau te brengen.

Nader toegelicht

Leerlingen op Maris Bohemen kiezen, net als op Maris Houtrust ook Flexvakken. Op Bohemen gaat het om Flexvakken die gericht zijn op de beroepsprofielen en de vakken media, ICT, popmuziek en entertainment. Het Flexprogramma helpt leerlingen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en is een goede manier om zich te oriënteren op hun toekomst. In de brugklas krijgen zij alle modules en hebben daar een kwartaal les in. Vijf van de acht modules nemen ze mee naar de tweede klas. De inhoud wordt dan verdiept. De Flexvakken worden op Maris Bohemen alleen in de eerste twee leerjaren gegeven. Ze spelen een belangrijke rol in het proces van de loopbaanoriëntatie van klas één tot en met vier.

Maris Bohemen biedt de volgende beroepsgerichte programma's aan: 

 • Management & Lifestyle (Zorg & Welzijn), 
 • Produceren, Installaties & Energie,
 • Economie & Ondernemen 
 • Sport, Dienstverlening & Veiligheid (Dienstverlening & Producten).

 

Zie ook: www.mariscollege.nl

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Het Maris College biedt uitdagend onderwijs dat vraagt om betrokken leerlingen. Op alle locaties bieden we minimaal twee onderwijsniveaus aan. Zo krijgen leerlingen de kans het hoogst mogelijke diploma te halen, wat de meesten ook lukt. Leerlingen voelen dat de school er voor hen is. Ze moeten er trots op zijn en zich er thuis voelen. Bij veel activiteiten doen we een beroep op hen. Ze kunnen bijvoorbeeld hulpmentor of mediator worden en we vragen hun hulp bij schoolevenementen zoals open dagen. De leerlingenraad is een belangrijk adviesorgaan.

Veiligheid

De Marislocaties zijn kleinschalig, met kantines en schoolpleinen waar de leerlingen tijdens pauzes verblijven. Afspraken over hoe we op school met elkaar omgaan, dragen bij aan een veilige omgeving, waarin leerlingen zich thuis voelen. Alle locaties van het Maris College hebben het certificaat 'Veilige School'.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

We nodigen ouders regelmatig uit om de resultaten van hun kind te bespreken. Zij kunnen in schooladministratieprogramma Magister de cijfers, het huiswerk en de aanwezigheid van hun kind volgen. We hebben een actieve ouderraad die een klankbord is voor de directie en de school. De OR organiseert thema-avonden over onderwerpen die voor ouders van belang zijn. Voor voorlichting over vervolgopleidingen en beroepen nodigen we ouders uit om over hun expertise te komen praten.

Ouders en school hebben een gezamenlijk doel: hun kind/onze leerling vormen tot evenwichtige, sociale mensen die hun weg in de maatschappij kunnen vinden. We zijn daarin partners met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ouders zorgen thuis voor een gezond leefklimaat: kinderen slapen genoeg, eten goed en worden ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling. School draagt zorg voor het leerproces en meningsvorming. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en hun sociale ontwikkeling binnen en buiten de school. Daarbij spelen social media een belangrijke rol. Zowel school als ouders dienen alert te zijn op de omgangsvormen in app-groepen van de klas en op social media. Plezierige omgangsvormen zijn overal van belang, ook in de virtuele werkelijkheid.

Goede communicatie tussen school en ouders is van groot belang. De spil in dit proces is de mentor die regelmatig per mail ouders op de hoogte brengt van het wel en wee in de klas en zo nodig in een privébericht ouders informeert over de situatie van hun kind. Van ouders verwachten we dat zij op hun beurt de mentor tijdig op de hoogte brengen als er in de thuissituatie belangrijke zaken spelen. Aan het begin van het schooljaar organiseren we de zogenoemde ‘nieuwjaarsbijeenkomst’ waarop ouders en docenten op ongedwongen wijze met elkaar kennismaken. Een goede verstandhouding van ouders onderling versterkt het saamhorigheidsgevoel van een klas.

Nog meer op onze school

Brede buurtschool VO  
In brede buurtscholen kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen en achterstanden wegwerken. Hiermee krijgen alle kinderen kansen om verder te komen.

Vmbo-programma's

 • Economie en ondernemen
 • Zorg en welzijn
 • Produceren, installeren en energie
 • Dienstverlening en producten

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Het Maris College streeft naar een evenwichtige samenstelling van de klassen naar niveau, verhouding jongens/meisjes en naar een evenredige afspiegeling van de Haagse bevolking. Broers en zussen van onze leerlingen hebben voorrang. De selectiecriteria voor Maris Bohemen staan op onze website.

Brugperiode

Leerlingen komen in het eerste leerjaar in een tl-, kader, - of een kgt-kansklas. De mentor is verantwoordelijk voor de begeleiding van de klas en de individuele leerlingen en is het aanspreekpunt voor ouders/verzorgers. 

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 0 plaatsen
Restperiode

 • vmbo tl
 • vmbo k/tl
 • vmbo k

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.'
 2. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.

Voorlichting en open dagen

Maa 27 januari 2020, van 19:30 tot 21:00 uur
Informatieavond voor ouders van leerlingen van groep 7 en 8. Inloop 19:15 uur.
Vrij 31 januari 2020, van 16:30 tot 19:30 uur
Open huis voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders.

Kosten eerste leerjaar

 • € 120,00 Betreft: € 95,- schoolfonds / € 15,- ouderraad / € 10,- cultuurkaart. Het verplichte gymshirt kost € 6,95 en is via de schoolwebsite bij onze leverancier te bestellen.
 • € 130,00 Werkweek

Extra informatie

 • We bieden kansrijk, uitdagend en eigentijds onderwijs;
 • Het gebouw is ruimtelijk, licht en modern, met prachtige eigen gymzalen en een fitnessruimte. Sportvelden liggen direct bij de school;
 • Huiswerkbegeleiding en coaching worden door de locatie zelf georganiseerd;
 • Remedial teaching wordt in alle leerjaren op maat aangeboden;
 • De beroepsgerichte opleidingen worden gegeven in speciaal daarvoor ingerichte leerpleinen per sector;
 • We hebben diverse projectweken waaronder één voor een goed doel;
 • De brugklassen gaan op kennismakingsweek naar St. Michielsgestel en de derdeklassers hebben teambuildingsdagen om elkaar beter te leren kennen en om samenwerking te bevorderen;
 • De Maris Music Awards is een jaarlijks terugkerend muziekspektakel. Leerlingen kunnen deelnemen aan Maris Moves (dans) op Bohemen. Er gaat wel een auditie aan vooraf;
 • Een uitgebreid naschools sportprograma voor de sportliefhebbers. We doen mee aan diverse sporttoernooien;
 • Leerlingen met tekentalent kunnen meedoen aan een masterclass striptekenen;
 • Feestavonden voor Halloween en Valentijnsdag en gala voor klas 4;
 • We hebben een gezonde en gezellige kantine waar leerlingen hun pauzes doorbrengen;
 • Een medewerker van Biesieklette houdt toezicht op de fietsenstalling.