Spring naar inhoud

Maris College Statenkwartier

 • vmbo gl,
 • vmbo k,
 • vmbo b

Schoolprofiel

Maris Statenkwartier maakt deel uit van het Maris College: een school met zes locaties langs de kust van Den Haag. Ons motto is 'Klein, Veilig, Kansrijk'.

Op Maris Statenkwartier kunnen leerlingen terecht voor beroepsgericht onderwijs in de volgende drie programma's: Media, Design & ICT, Wonen & Interieur en Management & Hospitality in de gemengde-, kader- en basisberoepsgerichte leerweg. Naast de algemeen vormende vakken krijgen de leerlingen in klas 1 zes uur per week lessen uit de drie programma’s, in klas 2 hebben ze keuze uit twee van de drie programma’s en twee keer drie uur les. In klas 3 en 4 (de bovenbouw) werken de leerlingen aan hun eindexamen in 1 gekozen programma. De drie beroepsgerichte programma’s richten zich op samenhang tussen de verschillende profielen en leiden op voor de toekomst. Alle leerlingen krijgen via Techniek aan Zee te maken met uitdagend techniekonderwijs in de nautische en maritieme sector en kunstwering en wind-en waterenergie. 

Via Begeleiding en Co kunnen leerlingen ondersteund worden bij hun leerproces en/of hun huiswerk. 

Nader toegelicht

Op Maris Statenkwartier volgen leerlingen de beroepsgerichte vakken vanaf het eerste leerjaar. We bieden drie programma's aan:

 • Media, Vormgeving & ICT, heet op Statenkwartier Media, Design & ICT. Leerwegen gl-kbl.
 • Wonen & Interieur. Leerwegen  gl - kbl - bbl.
 • Management & Hospitality, dat is gebaseerd op het programma Zorg & Welzijn. Leerwegen gl - kbl en bbl.

Leerlingen maken in het eerste jaar intensief kennis met de drie programma's en laten er aan het eind van het jaar een vallen. In klas twee worden de twee overgebleven programma's verder verdiept, waardoor zij an het eind van dat jaar een weloverwogen keuze voor hun eindexamenprogramma kunnen maken.

In de bovenbouw (klas 3 en 4) gaan leerlingen stage lopen in de omgeving van de school en brengen daar hun kennis in de praktijk.

Zie ook: www.mariscollege.nl

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Het Maris College biedt uitdagend onderwijs dat vraagt om betrokken leerlingen. Op alle locaties bieden we minimaal twee onderwijsniveaus aan. Zo krijgen leerlingen de kans het hoogst mogelijke diploma te halen, wat de meesten ook lukt. Leerlingen voelen dat de school er voor hen is. Ze moeten er trots op zijn en zich er thuis voelen. Bij veel activiteiten doen we een beroep op hen. Ze kunnen bijvoorbeeld hulpmentor of mediator worden en we vragen hun hulp bij schoolevenementen zoals open dagen. De leerlingenraad is een belangrijk adviesorgaan.

Veiligheid

De Marislocaties zijn kleinschalig, met kantines en schoolpleinen waar de leerlingen tijdens pauzes verblijven. Afspraken over hoe we op school met elkaar omgaan, dragen bij aan een veilige omgeving, waarin leerlingen zich thuis voelen. Alle locaties van het Maris College hebben het certificaat 'Veilige School'.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

We nodigen ouders regelmatig uit om de resultaten van hun kind te bespreken. Zij kunnen in schooladministratieprogramma Magister de cijfers, het huiswerk en de aanwezigheid van hun kind volgen. We hebben een actieve ouderraad die een klankbord is voor de directie en de school. De OR organiseert thema-avonden over onderwerpen die voor ouders van belang zijn. Voor voorlichting over vervolgopleidingen en beroepen nodigen we ouders uit om over hun expertise te komen praten.

Ouders en school hebben een gezamenlijk doel: hun kind/onze leerling vormen tot evenwichtige, sociale mensen die hun weg in de maatschappij kunnen vinden. We zijn daarin partners met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ouders zorgen thuis voor een gezond leefklimaat: kinderen slapen genoeg, eten goed en worden ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling. School draagt zorg voor het leerproces en meningsvorming. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en hun sociale ontwikkeling binnen en buiten de school. Daarbij spelen social media een belangrijke rol. Zowel school als ouders dienen alert te zijn op de omgangsvormen in app-groepen van de klas en op social media. Plezierige omgangsvormen zijn overal van belang, ook in de virtuele werkelijkheid.

Goede communicatie tussen school en ouders is van groot belang. De spil in dit proces is de mentor die regelmatig per mail ouders op de hoogte brengt van het wel en wee in de klas en zo nodig in een privébericht ouders informeert over de situatie van hun kind. Van ouders verwachten we dat zij op hun beurt de mentor tijdig op de hoogte brengen als er in de thuissituatie belangrijke zaken spelen. Aan het begin van het schooljaar organiseren we de zogenoemde ‘nieuwjaarsbijeenkomst’ waarop ouders en docenten op ongedwongen wijze met elkaar kennismaken. Een goede verstandhouding van ouders onderling versterkt het saamhorigheidsgevoel van een klas.

Nog meer op onze school

Brede buurtschool VO  
In brede buurtscholen kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen en achterstanden wegwerken. Hiermee krijgen alle kinderen kansen om verder te komen.

Vmbo-programma's

 • Zorg en welzijn
 • Bouwen, wonen en interieur
 • Media, vormgeving en ICT

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Het Maris College streeft naar een evenwichtige samenstelling van de klassen naar niveau, verhouding jongens/meisjes en naar een evenredige afspiegeling van de Haagse bevolking. Broers en zussen van onze leerlingen hebben voorrang. De selectiecriteria voor Maris Statenkwartier staan op onze website.

Brugperiode

Leerlingen komen in een kgt,- of kbl/bbl-brugklas. De mentor is verantwoordelijk voor de begeleiding van de klas en de individuele leerlingen en is het aanspreekpunt voor ouders/verzorgers.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 0 plaatsen
Restperiode

 • vmbo b/k 0 plaatsen beschikbaar
 • vmbo k/gl 0 plaatsen beschikbaar

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.
 2. Wij verlenen voorrang aan kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.'

Voorlichting en open dagen

Maa 20 januari 2020, van 19:30 tot 21:30 uur
Informatieavond voor groep 7/8
Vrij 24 januari 2020, van 16:00 tot 20:00 uur
Open Huis voor leerlingen en hun ouders (groep 7/8).

Kosten eerste leerjaar

 • € 120,00 Betreft: € 95,- schoolfonds / € 15,- ouderraad / € 10,- cultuurkaart. Het verplichte gymshirt kost € 6,95 en is via de schoolwebsite bij onze leverancier te bestellen.
 • € 150,00 Kennismakingsdagen; Ooievaarspas geldig.

Extra informatie

 • We zijn klein, veilig en kansrijk en bieden uitdagend en eigentijds onderwijs;
 • Techniek Aan Zee voor meisjes en jongens;
 • Taal en rekenen krijgen veel aandacht. Onze lwoo is dan ook uitsluitend gericht op deze leerproblemen. De klassen hebben gemiddeld 20 leerlingen, inclusief degenen met een lwoo-indicatie. De laatste groep heeft recht op een uur extra taal en/of extra rekenen per week;
 • Ons gebouw is statig aan de buitenkant en ruimtelijk, licht en modern vanbinnen, met een eigen gymzaal;
 • We hebben een gezonde en gezellige kantine, waar de leerlingen hun pauzes doorbrengen;
 • Het schoolplein is intern, afgescheiden van de straat en de achtergelegen tuinen;
 • De brugklassen hebben kennismakingsdagen om elkaar en hun docenten beter te leren kennen;
 • De Maris Music Awards is een jaarlijks terugkerend muziekspektakel;
 • Een uitgebreid naschools sportprogramma voor de sportliefhebbers. We doen mee aan diverse sporttoernooien;
 • We hebben feestavonden voor Halloween en Valentijnsdag, en een gala voor klas 4;
 • Leerlingen kunnen deelnemen aan Maris Moves, de Marisdansgroep. Er gaat wel een auditie aan vooraf;
 • Tekentalenten kunnen meedoen aan een masterclass striptekenen.