Spring naar inhoud

GSR

 • vmbo b,
 • vmbo k,
 • vmbo tl,
 • havo,
 • vwo atheneum,
 • vwo gymnasium

Schoolprofiel

GSR - voor en door christenen. Geloof en bijbel spelen een belangrijke rol bij ons. We bieden je een leuke schoolomgeving, dagen je uit om je gaven/talenten te ontdekken en te ontplooien op allerlei gebied.

Opleidingen:
* Vmbo-tl: profiel Techniek, Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen, Landbouw. Deze opleiding wordt in Rijswijk afgesloten met het examen.
* Vmbo-bk-onderbouw; daarna doorstroom naar de GSR in Rotterdam.
* Havo/vwo-onderbouw; daarna doorstroom naar de GSR in Rotterdam.
* Gymnasium; klas 2 en 3, daarna doorstroom naar de GSR in Rotterdam.
De interne doorstroom naar de GSR in Rotterdam is gewaarborgd.

Nader toegelicht

Wij zijn nieuwsgierig naar jóu, inspireren jou om tot goede resultaten te komen en je talenten te zien, delen het geloof met elkaar, geven Gods liefde door aan elkaar, staan voor elkaar klaar.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

We zijn een kleine overzichtelijke school, de betrokkenheid is groot. We betrekken leerlingen bij de dagelijkse gang van zaken, bij het nadenken over/werken aan het aantrekkelijker maken van school. De leerlingvereniging organiseert van alles van een voetbaltoernooi tot een schaatsmiddag.

Veiligheid

De GSR Rijswijk is een kleinschalige en veilige school. We werken met een basishandboek voor leerlingen. Daarin staan onze regels en afspraken. Als leerlingen problemen ondervinden kunnen zij terecht bij hun mentor. Bij studie- /leerproblemen of sociaal-emotionele problematiek kunnen leerlingen terecht bij resp. de studiebegeleider en de counselor.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Met ouders is regelmatig contact op ouder-, mentor- en spreekavonden. We informeren u via een nieuwsbrief. Via het ouderportaal kunt u op de hoogte blijven van vorderingen, huiswerk en rooster. Via kwaliteitsonderzoeken en enquêtes houden we ons op de hoogte van wat de ouders van de school vinden.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

We hebben een gesprek met alle ouders die voor het eerst een kind aanmelden op de GSR. We praten o.a. over de aansluiting bij onze identiteit. Ook het advies van de basisschool is van belang voor toelating en plaatsing.

Brugperiode

Brugklasleerlingen starten het schooljaar met een 3-daags kamp. Zie ook onze groep 8-pagina op onze website.

 

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 9 plaatsen
Restperiode

 • vmbo b 1 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO BL
 • vmbo b/k 1 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO BL t/m VMBO KL
 • vmbo k 1 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO KL
 • vmbo k/tl 1 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO KL t/m VMBO TL
 • vmbo tl 1 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO TL
 • vmbo tl/havo 1 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO TL t/m HAVO
 • havo 1 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: HAVO
 • havo/vwo 1 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: HAVO t/m VWO
 • vwo 1 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VWO

Voorlichting en open dagen

Vrij 1 februari 2019, van 19:00 tot 21:15 uur
Open huis voor leerlingen van groep 7/8 en hun ouders/verzorgers. Aanvangstijd en informatie over het programma: www.gsr.nl

Kosten eerste leerjaar

 • € 75,00 Ouderbijdrage voor activiteiten zoals excursies.
 • € 65,00 Brugklaskamp

Onze extra's

Dit jaar is er een pilot voor de nieuwe onderwijsvorm Flexonderwijs, we werken dit jaar met lessen van 40 en van 80 minuten. 
Via het leerlingvolgsysteem hebben leerlingen en ouders inzicht in huiswerk, resultaten en het rooster.
Naast de kennis willen we de vaardigheden van leerlingen vergroten op het gebied van leren, samenwerken, onderzoek doen en presenteren.
Leerlingen die hoogbegaafd zijn en gebaat zijn bij extra uitdagingen, kunnen worden begeleid door een van onze talentcoaches.