Spring naar inhoud

GSR

 • vmbo b,
 • vmbo k,
 • vmbo tl,
 • havo,
 • vwo atheneum,
 • vwo gymnasium

Schoolprofiel

GSR - voor en door christenen. Geloof en bijbel spelen een belangrijke rol bij ons.

We zijn een kleine school wat maakt dat we heel betrokken kunnen zijn, elke leerling ook echt kennen, inclusief zijn of haar leerstrategie.

We bieden je een leuke schoolomgeving, dagen je uit om je gaven/talenten te ontdekken en te ontplooien op allerlei gebied.

Opleidingen:

 • Vmbo-tl: profiel Techniek, Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen, Landbouw. Deze opleiding wordt in Rijswijk afgesloten met het examen.
 • Vmbo-bk-onderbouw; daarna doorstroom naar de GSR in Rotterdam.
 • Havo/vwo-onderbouw; daarna doorstroom naar de GSR in Rotterdam.
 • Gymnasium; klas 2 en 3, daarna doorstroom naar de GSR in Rotterdam.

De interne doorstroom naar de GSR in Rotterdam is gewaarborgd.

Nader toegelicht

Wij zijn nieuwsgierig naar jóu, inspireren jou om tot goede resultaten te komen en je talenten te zien, delen het geloof met elkaar, geven Gods liefde door aan elkaar, staan voor elkaar klaar.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

We zijn een kleine overzichtelijke school, de betrokkenheid is groot. We kennen elke leerling en zijn of haar leerstrategie. We betrekken leerlingen bij de dagelijkse gang van zaken, bij het nadenken over/werken aan het aantrekkelijker maken van school. Elke schooldag heeft vaste lessen, daarom heen hebben wij een flexibele schil aan lessen die we vullen met bijvoorbeeld studielessen, gastlessen en bijzondere projecten.

Veiligheid

De GSR Rijswijk is een kleinschalige en veilige school. We werken met een basishandboek voor leerlingen. Daarin staan onze regels en afspraken. Als leerlingen problemen ondervinden, kunnen zij terecht bij hun mentor. Bij studie- /leerproblemen of sociaal-emotionele problematiek kunnen leerlingen terecht bij resp. de studiebegeleider en de counselor.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

We staan graag in contact met ouders, daarvoor worden vaste momenten georganiseerd zoals ouder-, mentor- en spreekavonden. Maar daarnaast stimuleren wij ouders om ook tussentijds vrijmoedig bij de mentor aan te kloppen op het moment dat er vragen of zorgen zijn.

Via het ouderportaal kunt u uiteraard op de hoogte blijven van vorderingen, huiswerk en rooster. Via kwaliteitsonderzoeken en enquêtes houden we ons op de hoogte van wat de ouders van de school vinden.

Nog meer op onze school

Flexonderwijs

We werken met Flexonderwijs. Dat betekent dat je iedere dag een aantal kernlessen krijgt van elk 80 minuten. In de kernlessen krijg je de leerstof van de leervakken uitgelegd. De flexibele schil daaromheen wordt ingericht met bijvoorbeeld studielessen en muzieklessen. Ook worden er in die flexible schil gastlessen georganiseerd uit het maatschappelijke - en bedrijfsleven.

 

 

 

 

Vmbo-programma's

 • Maritiem en techniek
 • Economie en ondernemen
 • Groen
 • Zorg en welzijn

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

We hebben een gesprek met alle ouders die voor het eerst een kind aanmelden op de GSR. We praten o.a. over de aansluiting bij onze identiteit. Ook het advies van de basisschool is van belang voor toelating en plaatsing.

Brugperiode

Brugklasleerlingen starten het schooljaar normaal gesproken met een 3-daags kamp. De start van schooljaar 2020/2021 liep voor nieuwe brugklasleerlingen anders in verband met corona. Maar reken maar dat de start ontzettend leuk geweest is en de nieuwe bruggers hun klasgenoten, mentor en docenten goed hebben leren kennen. 

Op de groep 8 pagina van onze website vind je nog wat meer informatie en een filmpje gemaakt door voormalige bruggers.

 

Brugklassen

Voorlichting en open dagen

Vrij 29 januari 2021, van 19:00 tot 21:15 uur
Open huis voor leerlingen van groep 7/8 en hun ouders/verzorgers. In welke vorm leerlingen op 29/1/2021 ons open huis kunnen bezoeken, wordt nog bekend gemaakt via onze website: www.gsr.nl.

Kosten eerste leerjaar

 • € 75,00 Ouderbijdrage voor activiteiten zoals excursies.
 • € 65,00 Brugklaskamp

Diversen

 • Gastlessen en "colleges" van mensen uit de praktijk. 
 • Naast kennis opdoen, werken we met leerlingen aan het vergroten van hun vaardigheden op het gebied van leren, organiseren, samenwerken, onderzoek doen en presenteren.
 • Leerlingen die gebaat zijn bij extra uitdagingen, kunnen worden begeleid door een van onze talentcoaches.
 • Bij ons kun je als je dat wilt ervoor kiezen om op vrijdagmiddag met elkaar te sporten.