Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Kentalis Onderwijs Zoetermeer verzorgt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking.

Werken aan je toekomst, is zelf aan het werk. Onze leerlingen zijn tussen de 12 en 18 jaar, zijn auditief beperkt en hebben een IQ van 70 of hoger. De leerlingen krijgen passend onderwijs aangeboden, waarbij we de ontwikkeling van de leerling door coaching en training volgen en waarbij het uitstroomperspectief van de leerling het uitgangspunt is. Daarnaast krijgen de leerlingen individuele logopedie.

Onderwijsconcept

Communiceren ligt aan de basis, een mens kan niet zonder communicatie. Wanneer je niet in staat bent om je te uiten en je echt begrepen te voelen, is het moeilijk om tot succesvolle contacten te komen. Juist deze contacten stellen je in staat om je veilig en aanvaard te voelen. Als je goed kunt communiceren, kun je je ontwikkelen en gebruik maken van al je capaciteiten en ontplooiingskansen. Daarom vinden wij het belangrijk dat de communicatie is afgestemd op de mogelijkheden van de leerling.

Bijzonderheden

Voor de leerlingen organiseren wij elk jaar een 'oriëntatie sporten’. Zo maken zij kennis met onder andere kickboksen, wandklimmen en skiën. Eenmaal per jaar verzorgen de leerlingen een theateravond. Alles wordt dan zelf geregeld: van de inhoud tot de decors en kostuums.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Kentalis Onderwijs Zoetermeer wil een belangrijke en toonaangevende regionale school zijn voor kinderen, jongeren en volwassenen met een auditieve of communicatieve beperking. Van groot belang is het om een duidelijk toekomstperspectief te hebben voor wat de leerling kan bereiken. Het onderwijs wordt afgestemd op de mogelijkheden van de leerling.

Ouderbetrokkenheid

Uw kind wordt elke dag aan ons toevertrouwd. Daarom vinden wij het belangrijk dat er goed contact is tussen ouders/verzorgers en de school. Zo kunnen we elkaar goed aanvullen. Veel leerlingen wonen ver van school, dat ze met taxi’s of busjes gebracht en gehaald worden. Hierdoor spreken we de ouders van deze leerlingen weinig. Wij organiseren daarom contactmomenten. Ook buiten deze momenten kunt u contact met ons opnemen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Voordat uw kind kan worden toegelaten tot onze school of aanspraak kan maken op ambulante begeleiding, moet duidelijk worden of deze vorm van onderwijs of dienstverlening bij hem/haar past. Daarvoor is indicatiestelling nodig door de Commissie van Onderzoek (CvO). De CvO bepaalt aan de hand van onafhankelijke criteria of uw kind toelaatbaar is tot cluster 2. Met een indicatie kan uw kind worden aangemeld bij onze school. U kunt daarvoor een afspraak maken. Na aanmelding bij onze school ontvangt u een inschrijfpakket, waarna plaatsing zo spoedig mogelijk kan plaatsvinden.

Voorlichting en open dagen

Dit schooljaar zullen er t/m 5 februari 2021 geen fysieke open dagen zijn. Kijk op de website van de school voor meer informatie.