Spring naar inhoud

Wateringse Veld College

 • havo,
 • vwo atheneum,
 • mavo

Schoolprofiel

Het WVC biedt onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau. We bieden onderwijs in een aantrekkelijke en uitgebalanceerde mix van instructielessen en domeinlessen.

Bij instructielessen krijgen leerlingen uitleg. In de domeinlessen krijgen ze een grotere mate van zelfstandigheid, natuurlijk onder begeleiding van vakdocenten. Daar werken leerlingen aan groeps- en/of individuele opdrachten. Door te werken in domeinen, creëren we kleinschaligheid. In elk domein zijn er maximaal honderd leerlingen die daar hun ‘thuis’ hebben. Met de mix van instructie- en domeinlessen komen we tegemoet aan verschillende leerstij­len. Bovendien leren leerlingen plannen, wat in vervolgopleidin­gen voordeel oplevert. Het werken in domeinen biedt leerlingen ook meer keuzemogelijkheden. Een leerling die goed is in wiskunde maar minder goed in Frans, kan meer tijd aan het moeilijkste vak besteden en meer uitleg krijgen. Vanaf de brugklas begeleiden we de leerlingen om steeds meer keuzes te maken. Daarnaast bieden we uitdaging, zoals het tweetalig onder­wijs op vwo- en havoniveau en vakken zoals Spaans. Bij de mavo kennen we 'verbindend leren'.

Nader toegelicht

Op het WVC bieden we naast mavo, havo, vwo, gymnasium ook tweetalig onderwijs (tto) op havo- en vwo-niveau. In deze tto-klassen verzorgen we 65% van de lessen in het Engels. Het programma bevat extra culturele onderdelen en uitwisseling met leeftijdsgenoten in het Verenigd Koninkrijk. Basisschoolleerlingen in groep 8 kunnen zich opgeven voor een speciale introductiecursus 'Be Prepared', waarmee zij zich goed kunnen voorbereiden op de toelatingstest voor tto op het WVC.

Duits is vanaf de 2e klas een verplicht vak. Daarnaast kiezen alle havo- en vwo-leerlingen in de 2e klas of ze Frans of Spaans willen volgen. In verschillende leerjaren zijn er talenreizen, waarmee we extra inhoud geven aan het taal- en cultuuronderwijs.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Door de bijzondere organisatie van ons onderwijs is een goede samenwerking tussen leerlingen en docenten onderdeel van de dagelijkse lespraktijk. Elke klas heeft klassenvertegenwoordigers, die de belangen van de klas behartigen. We hebben een zeer actieve leerlingenraad. Deze leerlingen nemen de organisatie van verschillende evenementen op zich, zoals een sinterklaasactie en schoolfeesten. Daarnaast praat de leerlingenraad mee over de inrichting van het onderwijs.

Veiligheid

Ons schoolgebouw is rook- en alcoholvrij. De leerlingen blijven op het schoolterrein. De school heeft een goed georganiseerd toezicht en er is een bewaakte fietsenstelling. De leerlingen hebben een locker bij hun werkplek. In de kantine verkopen we gezonde broodjes en tussendoortjes, terwijl we het aanbod aan snoep en snacks beperken. Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich thuis voelen bij ons op school. Daarom besteden we in het introductieprogramma veel aandacht aan omgaan met elkaar, groepsvorming en social media. Ook daarna letten we goed op of iedere leerling zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt en lossen we waar nodig problemen snel op.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Samenwerking met ouders vinden wij van groot belang. We hebben een actieve ouderraad. Zij vormt een klankbord voor de schoolleiding en organiseert regelmatig thema-avonden. Drie keer per jaar vinden er driehoeksgesprekken plaats tussen leerling, ouders en mentor. We betrekken de ouders ook bij presentaties en projecten van leerlingen. Op ouderavonden vertellen de mentoren hoe het gaat in de klas. Eventuele knelpunten kunnen dan besproken worden. Ook is er indien nodig telefonisch contact tussen de mentor en ouders. Op tafeltjesavonden kunnen ouders vakdocenten spreken.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Voor toelating van een leerling is het advies van de basisschool bindend. Bij aanmelding voor het tto nemen we aanvullend een toelatingstest af: deze zal plaatsvinden op 29 januari 2020. Aanmelden voor de toelatingstest kan via de website van de school vanaf 1 januari 2020.

Brugperiode

De brugperiode duurt 1 jaar. Door het kennismakingskamp voelen onze brugklassers zich snel thuis bij ons.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 44 plaatsen
Restperiode

 • mavo/havo 4 plaatsen beschikbaar
 • havo 5 plaatsen beschikbaar
 • havo/vwo 5 plaatsen beschikbaar
 • vwo 5 plaatsen beschikbaar
 • havo/vwo tto 5 plaatsen beschikbaar
 • vwo tto 5 plaatsen beschikbaar
 • mavo 15 plaatsen beschikbaar

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.

Voorlichting en open dagen

Woe 15 januari 2020, van 19:00 tot 20:00 uur
Informatieavond ouders PO. Inloop vanaf 18.45 uur.
Woe 15 januari 2020, van 20:00 tot 21:00 uur
Informatieavond tweetalig onderwijs (tto) voor ouders PO.
Vrij 24 januari 2020, van 16:30 tot 19:30 uur
Open huis voor leerlingen van groep 7 en 8 plus ouders.
Zat 25 januari 2020, van 10:00 tot 13:00 uur
Open huis.
Zat 1 februari 2020, van 10:00 tot 12:00 uur
Inschrijfmogelijkheid.

Kosten eerste leerjaar

 • € 75,00 Waarborgsom voor de boeken. De kosten voor de aanschaf van een tablet worden apart in rekening gebracht.
 • € 85,00 Ouderbijdrage: onder andere voor gebruik kluisje, verzekeringspremie voor leerlingen, kopieerkosten, ict-kosten, leerlingactiviteiten, kleine excursies, vieringen en feesten.
 • € 155,00 Bijdrage voor het brugklaskamp.

WVC-weetjes

Het basisschooladvies bepaalt in welke brugklas een leerling wordt geplaatst: we hebben dakpanklassen (mavo/havo of havo/vwo) en mavo-, havo- en vwo-brugklassen. En er zijn havo/vwo-tto-brugklassen. We volgen de ontwikkeling van een leerling nauwgezet en proberen zo goed mogelijk te communiceren met ouders/verzorgers. Er vinden o.a. twee keer per jaar driehoeksgesprekken plaats, waarbij leerling, ouders en school de voortgang op school bespreken.

In de onderbouw werken alle tto-leerlingen in een domein. Zo stimuleren we dat leerlingen onderling Engels spreken. Bovenbouwleerlingen kunnen deelnemen aan het IB-examen (International Baccalaureate Programme). Het leidt tot een certificaat dat buitenlandse universiteiten accepteren als bewijs dat het niveau van Engels voldoet voor een Engelstalige universitaire opleiding. Onze tto-afdeling is officieel gecertificeerd. Leerlingen in groep 8 die zich willen voorbereiden op de toelatingstest voor tto, kunnen deelnemen aan het programma ‘Be Prepared’, dat eind oktober start.

Via de elektronische leeromgeving (elo) krijgen leerlingen regelmatig digitale opdrachten aangeboden, afgewisseld met opdrachten uit tekst- en werkboeken.

Het WVC is ook een school voor sportieve leerlingen. Onze school presteert altijd goed op schoolsporttoernooien. Brugklasleerlingen kunnen kiezen voor de sport- of theaterklas, waarbij ze gedurende twintig middagen aan de slag gaan met sport of theater.