Spring naar inhoud

Wateringse Veld College

 • havo,
 • vwo atheneum,
 • mavo,
 • vwo gymnasium

Schoolprofiel

Op het Wateringse Veld College kunnen leerlingen een vmbo-tl (mavo)-, havo (tto)- of vwo (tto)-diploma behalen en leren leerlingen d.m.v. ons onderwijs in de loop van de jaren steeds zelfstandiger werken, plannen, keuzes maken en goed samenwerken. 

Onze manier van werken is gebaseerd op maatwerk. We begeleiden onze leerlingen persoonlijk en werken daarbij met een combinatie van persoonlijke doelstellingen en vakdoelstellingen. In de eerste jaren besteden onze leerlingen de meeste uren aan instructielessen. Gaandeweg wordt dat urenaantal lager en werk en leren ze vaker door samen te werken met hun klasgenoten onder begeleiding van de docent.

Onze leerlingen leren natuurlijk vanaf het eerste jaar de vaardigheden om goed te kunnen (samen)werken en plannen. Ze leren bij ons hun tijd efficiënt te benutten, zodat ze zoveel mogelijk leerstof eigen maken. Door de afwisseling tussen instructie- en verwerkingsuren, blijft het WVC een school waar onze leerlingen met plezier naartoe gaan.

Met ons onderwijssysteem hebben we een duidelijk doel voor ogen. Ons doel is dat onze leerlingen na het behalen van hun diploma zelfstandig zijn, bekend zijn met wat de wereld hen te bieden heeft en vertrouwen hebben in zichzelf.

Nader toegelicht

Op het WVC bieden we naast mavo, havo, vwo, gymnasium ook tweetalig onderwijs (tto) op havo- en vwo-niveau.

In deze tto-klassen verzorgen we minimaal 50% van de lessen in het Engels. Het programma bevat extra culturele onderdelen en uitwisseling met leeftijdsgenoten in het Verenigd Koninkrijk. Basisschoolleerlingen in groep 8 kunnen zich opgeven voor een speciale introductiecursus 'Be Prepared', waarmee zij zich goed kunnen voorbereiden op de toelatingstest voor tto op het WVC.

Alle leerlingen volgen bij ons vanaf klas 1 het vaak Spaans. Daarnaast is Duits vanaf de 2e klas een verplicht vak. In verschillende leerjaren zijn er talenreizen, waarmee we extra inhoud geven aan het taal- en cultuuronderwijs.

Alle havo/vwo en vwo leerlingen kunnen in klas 1 kiezen voor het extra volgen van Grieks/Latijn. Op deze manier kunnen zij ontdekken of ze een gymnasium diploma willen behalen. 

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Door de bijzondere organisatie van ons onderwijs is een goede samenwerking tussen leerlingen en docenten onderdeel van de dagelijkse lespraktijk. Elke klas heeft klassenvertegenwoordigers, die de belangen van de klas behartigen. We hebben een zeer actieve leerlingenraad. Deze leerlingen nemen de organisatie van verschillende evenementen op zich, zoals een sinterklaasactie en schoolfeesten. Daarnaast praat de leerlingenraad mee over de inrichting van het onderwijs.

Veiligheid

Ons schoolgebouw is rook- en alcoholvrij. De leerlingen blijven op het schoolterrein. De school heeft een goed georganiseerd toezicht en er is een bewaakte fietsenstelling. De leerlingen hebben een locker bij hun werkplek. In de kantine verkopen we gezonde broodjes en tussendoortjes, terwijl we het aanbod aan snoep en snacks beperken. Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich thuis voelen bij ons op school. Daarom besteden we in het introductieprogramma veel aandacht aan omgaan met elkaar, groepsvorming en social media. Ook daarna letten we goed op of iedere leerling zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt en lossen we waar nodig problemen snel op.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Samenwerking met ouders vinden wij van groot belang. We hebben een actieve ouderraad. Zij vormt een klankbord voor de schoolleiding en organiseert regelmatig thema-avonden.

Twee keer per jaar vinden er driehoeksgesprekken plaats tussen leerling, ouders en mentor. We betrekken de ouders ook bij presentaties en projecten van leerlingen. Op ouderavonden vertellen de mentoren hoe het gaat in de klas. Eventuele knelpunten kunnen dan besproken worden. Ook is er indien nodig telefonisch contact tussen de mentor en ouders. Op tafeltjesavonden kunnen ouders vakdocenten spreken.

Nog meer op onze school

Tweetalig onderwijs  
Het Wateringse Veld College biedt naast de reguliere havo- en vwo-opleiding ook een tweetalige havo- en vwo-opleiding aan. De opleiding tweetalig onderwijs betekent dat bij een reeks van vakken het Engels de voertaal is. Tenminste 50% van het totale aantal lessen in de onderbouw wordt in het Engels aangeboden. Het Nuffic bewaakt de kwaliteit van het tto. Nuffic heeft het WVC officieel gecertificeerd als TTO Junior School voor havo en vwo. Voor toelating tot de tto-havo/vwo-brugklas moet een leerling minimaal een volledig havo- of havo/vwo of vwo-advies hebben gekregen van de basisschool. In het derde leerjaar nemen de tto-leerlingen ter afsluiting van het Junior programma deel aan het Cambridge examen FCE (First Certificate in English). Hiermee tonen zij aan het vereiste ERK (Europees referentiekader) B2-niveau voor Engels te beheersen. In de bovenbouw kunnen leerlingen verder met hun IB-English om daar uiteindelijk examen in te doen. Er zijn aan een tto-klas dus meer kosten verbonden. De school draagt zelf een groot deel van die extra kosten. Aan de ouders vragen wij een extra bijdrage, naast de algemene ouderbijdrage. Het bedrag is voor dit jaar vastgesteld op € 450,- per leerling per jaar. Daarvan worden de kosten voor de studiereizen, uitwisselingsprogramma’s, examens, workshops en andere activiteiten betaald. Kijk voor uitgebreide tto informatie op onze website: https://www.wateringseveldcollege.nl/
Talentontwikkeling

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen de mogelijkheden krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

Misschien liggen die op het gebied van (klassieke taal), kunst, techniek of computers. Maar je kunt als leerling ook talentvol zijn in theater of sport. Het WVC biedt kansen om je als leerling te ontwikkelen op al deze gebieden. Wil je verder vooruit? Kies dan voor: WVC sport, WVC theater, Latijn, Grieks, Cambridge Engels of Spaans DELE-certificaat.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Voor toelating van een leerling is het advies van de basisschool bindend. 

Kijk op onze website hoe je je kind aan kunt melden voor het WVC:
Aanmeldprocedure - Wateringse Veld College

Aanmelden tto
Bij aanmelding voor het tto nemen we aanvullend een toelatingstest af: Deze zal plaatsvinden op 10 februari 2021. Aanmelden voor de toelatingstest kan via de website: 
Aanmeldprocedure tweetalig onderwijs - Wateringse Veld College

Brugperiode

De brugperiode duurt bij ons twee jaar. 

Gedurende de eerste twee leerjaren volgen wij de leerlingen intensief om te zien of zij op het juiste niveau zijn geplaatst. Sommige leerlingen presteren duidelijk veel beter dan verwacht, andere leerlingen wellicht minder. 

Leerlingen worden in leerjaar 1 en 2 voorbereid op onze vorm van onderwijs waarbij ze veel zullen leren samenwerken en plannen. Ons doel is om de leerlingen na 2 brugjaren op het juiste niveau te krijgen. Dit is dan ook het niveau waarop wij samen met ouders en leerlingen denken dat we een mooi diploma kunnen gaan behalen.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 22 plaatsen
Restperiode

 • mavo/havo 5 plaatsen beschikbaar
 • havo 0 plaatsen beschikbaar
 • havo/vwo 0 plaatsen beschikbaar
 • vwo 0 plaatsen beschikbaar
 • mavo 5 plaatsen beschikbaar
 • havo tto 4 plaatsen beschikbaar
 • havo/vwo tto 4 plaatsen beschikbaar
 • vwo tto 4 plaatsen beschikbaar

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.

Voorlichting en open dagen

Dit schooljaar zullen er t/m 5 februari 2021 geen fysieke open dagen zijn. Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Voorlichting en open dagen

De open dagen vinden dit jaar enkel online plaats. 

Al onze online open dagen, proeflesjes en informatieavonden zijn online live te bekijken maar ook later terug te kijken:

Open dagen en info-avonden - Wateringse Veld College 

Voor meer informatie over onze school kun je ook onze open dagen app downloaden:

App WVC - Wateringse Veld College

Wil je een informatiepakketje ontvangen van het WVC:

Info-pakket aanvragen - Wateringse Veld College

Kosten eerste leerjaar

 • € 75,00 Waarborgsom voor het boekenpakket vanuit het boekenfonds dat het WVC in eigen beheer heeft. De borg wordt bij de start van de schoolcarrière van uw kind in rekening gebracht en blijft de gehele schoolcarrière staan. Aan het eind van de schoolcarrière zal, mits alle boeken zijn ingeleverd en eventuele schadenota’s zijn voldaan, de borg teruggestort worden op het bij ons bekende rekeningnummer.
 • € 85,00 Ouderbijdrage: onder andere voor gebruik kluisje, verzekeringspremie voor leerlingen, kopieerkosten, ict-kosten, leerlingactiviteiten, kleine excursies, vieringen en feesten.
 • € 85,00 Bijdrage voor het brugklaskamp inclusief twee sport t-shirts.

WVC-weetjes

Het basisschooladvies bepaalt in welke brugklas een leerling wordt geplaatst: We plaatsen alle leerlingen zoveel mogelijk in dakpanklassen voor onze tweejarige brugklas. We hebben ook havo/vwo-tto-brugklassen.

We volgen de ontwikkeling van een leerling nauwgezet en proberen zo goed mogelijk te communiceren met ouders/verzorgers. Er vinden o.a. twee keer per jaar driehoeksgesprekken plaats, waarbij leerling, ouders en school de voortgang op school bespreken.

De tto klassen in de onderbouw werken zoveel mogelijk samen. Zo stimuleren we dat leerlingen onderling Engels spreken. Bovenbouwleerlingen kunnen deelnemen aan het IB-examen (International Baccalaureate Programme). Het leidt tot een certificaat dat buitenlandse universiteiten accepteren als bewijs dat het niveau van Engels voldoet voor een Engelstalige universitaire opleiding. Onze tto-afdeling is officieel gecertificeerd. Leerlingen in groep 8 die zich willen voorbereiden op de toelatingstest voor tto, kunnen deelnemen aan het programma ‘Be Prepared’, dat eind oktober start.

Via de elektronische leeromgeving (elo) in Magister krijgen leerlingen regelmatig digitale opdrachten aangeboden, afgewisseld met opdrachten uit tekst- en werkboeken.

Het WVC is ook een school voor sportieve leerlingen. Onze school presteert altijd goed op schoolsporttoernooien. Brugklasleerlingen kunnen kiezen voor de sport- of theaterklas, waarbij ze gedurende twintig middagen aan de slag gaan met sport of theater.