Spring naar inhoud

Segbroek College - Klaverstraat

 • vwo gymnasium,
 • vwo atheneum,
 • havo

Schoolprofiel

Het Segbroek College is een openbare school voor mavo, havo, atheneum en gymasium, waar je mag zijn wie je bent. Iedereen is welkom op het Segbroek. Iedereen heeft bijzondere capaciteiten. Iedereen leert anders. Wie je ook bent, op het Segbroek College word je echt gezien.

Inspanning en resultaat kun je niet los zien van elkaar. De lat ligt hoog op onze school. Inzet, nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding worden erg gewaardeerd. Want op school werk je aan je eigen ontwikkeling. Je bereidt jezelf voor op je leven na je schooltijd. Dat vinden we belangrijk. Je verlaat de school dan ook met een diploma dat wat betekent. Een diploma dat goed aansluit op de vervolgopleidingen.

Op het Segbroek doe je niet alleen kennis op, maar leer je ook samenwerken, anderen aanspreken en omgaan met kritiek op je doen en laten. Je leert kritisch naar jezelf kijken en ervaart wat het betekent om verantwoordelijkheid te dragen. Je leert niet alleen met en van docenten, maar ook met en van je medeleerlingen. Segbroek is de maatschappij in het klein.

Op het Segbroek werken we met het flexrooster waarbij de kern is om leerlingen zelf keuzes te laten maken en hen zelf te laten bepalen welke vakondersteuning zij nodig hebben. Gedurende de week staan voor vakken uren vast ingeroosterd en daarnaast mogen leerlingen zelf momenten kiezen waarbij zij ondersteuning of verdieping krijgen. Mentoren en vakdocenten helpen de leerlingen met deze keuzes om hen iedere dag een stap verder te brengen. De Segbroek-studieplanner die iedere leerling aan het begin van het schooljaar krijgt, helpt de leerling daarbij om overzicht te behouden en te leren leren.

 

Nader toegelicht

Het Segbroek College is een WON-school: het VWO in de onderbouw krijgt speciale lessen wetenschapsoriëntatie. Er zijn drie 'wetenschapsprojecten' rondom de alfa-, bèta- en gammavakken. In de bovenbouw kunnen we veel vakken bieden en werken we samen met het academisch onderwijs. Het Segbroek is Topsport Talentschool en CultuurProfielSchool met 'Talentprogramma's', ontwikkeld in samenwerking met externe Haagse partners. Wij bieden getalenteerde leerlingen de mogelijkheid om hun talent op een verantwoorde manier te combineren met hun opleiding. Er zijn vijf talentprogramma's: TopSportTalent (Topsport Talentschool), TheaterPlan, MuziekPlan, DansPlan, KunstPlan. Daarnaast is er Technologisch Design voor talentvolle leerlingen met een grote interesse voor technische vraagstukken. Zij werken graag aan het oplossen van technische problemen. Geselecteerde sportieve leerlingen (topsporters) kunnen op onze Topsport Talentschool training en opleiding combineren. Voor overige sportieve leerlingen biedt het SportPlus programma de mogelijkheid zich verder sportief te ontwikkelen door twee uur per week extra sportieve lessen te volgen. 

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Leerlingen zijn op diverse manieren betrokken bij school. Zo zijn bovenbouwleerlingen intensief betrokken bij het brugklasmentoraat, sportdagen en schoolfeesten. Een speciale groep is opgeleid als mediator om te bemiddelen bij kleine conflicten. Zij helpen de mentoren en de leerlingen. Onze actieve leerlingenraad adviseert bij schoolse zaken. Als leerling kun je vanaf de brugklas zitting nemen in de leerlingenraad of in de leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad. In alle leerjaren vormen we speciale klankbordgroepen, waarin leerlingen met elkaar en met de schoolleiding overleggen over allerlei schoolse zaken.

Veiligheid

Het Segbroek is een veilige school voor leerlingen en collega's. Gekend zijn in een kleinschalige werkomgeving is de basis voor een veilige en prettige school. In zo'n omgeving kun je je het beste ontwikkelen, op schoolgebied maar ook als 'mens'. Tijdens de mentorlessen besteedt de mentor hier uitgebreid aandacht aan bij onderwerpen als plannen en leren leren. Daarnaast gaat het ook om zaken als sociale vaardigheden, groepsvorming en omgaan met social media. Uiteraard is er ook aandacht voor 'pestgedrag'. Met zijn allen proberen we dit te voorkomen. Zie ook ons "anti-pestprotocol" op de website.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

We verwachten van ouders een actieve bijdrage in de begeleiding van hun kind en onze leerling. Ouders zijn altijd welkom voor een gesprek. Samen met de leerling bespreken ouders en de mentor de rapportages. Dit doen we twee keer per jaar tijdens een zogenaamd MOL(mentor, ouder, leerling)-gesprek. De leerling bereidt dit gesprek voor en heeft de leiding in het gesprek en kijkt steeds terug op de afgelopen periode en hoe de komende periode punten verbetert kunnen worden. Daarnaast zijn er ook ouderavonden waarbij ouders in gesprek kunnen met de vakdocenten en hun vragen hier kunnen stellen. 

Uiteraard worden ouders bij de school betrokken door de "Nieuwsbrief voor Ouders", via de mail en via onze website. Ouders kunnen deelnemen aan onze actieve ouderraad of zitting nemen in de medezeggenschapsraad. Goede communicatie met ouders is voor ons heel belangrijk!

Nog meer op onze school

Theaterklassen  
Naast het TheaterPlan heeft onze school andere prachtige culturele en technische Talentprogramma's, te weten MuziekPlan, KunstPlan, DansPlan en Technologisch Design. Hierin proberen we zoveel mogelijk leerlingen te laten excelleren. Zie ook onze website https://www.segbroek.nl/kennismaken/talentprogrammas
Sportklassen  
Als Topsport Talentschool zijn we trots op Segbroekers die nationaal en internationaal uitblinken in hun sport. Op het Segbroek kunnen deze talenten hun sportieve trainingen en wedstrijden combineren met het halen van een waardevol diploma. Voor deze topsporters hebben we daarom het Topsportprogramma. Daarnaast zijn er ook niet-topsporters die van een sportieve uitdaging houden. Deze leerlingen kunnen zich opgeven voor het Sportplus-programma. Dit zijn extra sporturen per week. Leerlingen doen dan ervaring op met verschillende soorten sporten en gaan ook regelmatig buiten de school allerlei uitjes doen.
Flexrooster

Op het Segbroek werken we met het flexrooster waarbij de kern is om leerlingen zelf keuzes te laten maken en hen zelf te laten bepalen welke vakondersteuning zij nodig hebben. Gedurende de week staan voor vakken uren vast ingeroosterd en daarnaast mogen leerlingen zelf momenten kiezen waarbij zij ondersteuning of verdieping krijgen. Mentoren en vakdocenten helpen de leerlingen met deze keuzes om hen iedere dag een stap verder te brengen. De Segbroek-studieplanner die iedere leerling aan het begin van het schooljaar krijgt, helpt de leerling daarbij om overzicht te behouden en te leren leren. 

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Alle informatie over aanmelden, inschrijven, toelating en informatie over de aanmelding en toelating voor TalentProgramma's staan op onze site: www.segbroek.nl

 

Brugperiode

Leerlingen worden in principe ingedeeld op basis van het basisschooladvies. We begeleiden onze nieuwe leerlingen (en hun ouders) bij de overstap naar het vo. Daarbij staat leren leren centraal en hiervoor gebruiken we de Segbroek studieplanner die gedurende het hele jaar de leerling helpt om te leren plannen.

Voor de zomervakantie zijn alle kinderen al een keer op school geweest tijdens een gezellige kennismaking. Ook na de vakantie maken we nader kennis. Ieder jaar gaan we daarbij op brugklaskamp waarbij het versterken van de onderlinge band centraal staat. 

We zien dat de intensieve en betrokken begeleiding van onze mentoren hun vruchten afwerpt. Leerlingen hebben twee keer per week een mentoruur, zodat zij op de juiste wijze geholpen kunnen worden. 

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 74 plaatsen
Restperiode

 • vmbo tl 8 plaatsen beschikbaar
 • mavo/havo 27 plaatsen beschikbaar
 • havo/vwo 23 plaatsen beschikbaar
 • vwo 16 plaatsen beschikbaar

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.
 2. Wij verlenen voorrang aan kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.'

Voorlichting en open dagen

Dit schooljaar zullen er t/m 5 februari 2021 geen fysieke open dagen zijn. Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Kosten eerste leerjaar

 • € 60,00 Eigen bijdrage activiteiten over het hele jaar.
 • € 110,00 Ouderbijdrage.
 • € 200,00 Brugklaskamp

Onderwijs in onze havo- en vwo-afdeling

Leerlingen met een havo- of havo/vwo-advies, krijgen les in onze havo/vwo-brugklassen aan de Klaverstraat. Leerlingen met een vwo-advies komen in onze atheneum/gymnasium-brugklassen. Vanaf het begin worden ze uitgedaagd op hoog niveau. Ze maken al kennis met de wetenschap in de vaklessen en projecten. 

Vanaf het eerste jaar is er versterkt Engels: een uitstekende voorbereiding op het Cambridge Engels, dat vanaf het vierde jaar aangeboden wordt.

In speciale flex-uren is er voldoende aandacht voor huiswerk, verdieping en individuele ondersteuning. De basis van het rooster bestaat uit lesblokken van tachtig minuten, waarvan leerlingen er drie op een dag hebben.

In alle afdelingen is er ruimte voor sportieve en creatieve talenten in een van onze bijzondere Talentplannen: Topsporttalenprogramma, Sportplus, MuziekPlan, DansPlan, TheaterPlan of KunstPlan. Technologisch Design is een mooi programma voor kinderen met interesse in techniek.

Dit jaar wordt het gebouw aan de Klaverstraat verbouwd dus vanaf begin van het komend schooljaar is de nieuwbouw af en kunnen de leerlingen in de ruimtelijke en lichte omgeving goed samenwerken of zelfstandig aan het werk zijn. We kijken erg uit naar het eindresultaat!

Op het Segbroek wordt iedereen gezien en gekend. Dat is de basis voor een veilige en prettige school en een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van de leerlingen. Op school zelf en daarbuiten.

We verwelkomen ouders en leerlingen graag op een van onze voorlichtingsbijeenkomsten.