Spring naar inhoud

Segbroek College - Klaverstraat

 • havo,
 • vwo atheneum,
 • vwo gymnasium

Schoolprofiel

Het Segbroek College is een openbare school voor mavo, havo, atheneum en gymasium, waar je mag zijn wie je bent. Iedereen is welkom op het Segbroek. Iedereen heeft bijzondere capaciteiten. Iedereen leert anders. Wie je ook bent, op het Segbroek College word je echt gezien.

Inspanning en resultaat kun je niet los zien van elkaar. De lat ligt hoog op onze school. Inzet, nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding worden erg gewaardeerd. Want op school werk je aan je eigen ontwikkeling. Je bereidt jezelf voor op je leven na je schooltijd. Dat vinden we belangrijk. Je verlaat de school dan ook met een diploma dat wat betekent. Een diploma dat goed aansluit op de vervolgopleidingen.

Op het Segbroek doe je niet alleen kennis op, maar leer je ook samenwerken, anderen aanspreken en omgaan met kritiek op je doen en laten. Je leert kritisch naar jezelf kijken en ervaart wat het betekent om verantwoordelijkheid te dragen. Je leert niet alleen met en van docenten, maar ook met en van je medeleerlingen. Segbroek is de maatschappij in het klein.

Nader toegelicht

Het Segbroek College is een WON-school: het VWO in de onderbouw krijgt speciale lessen wetenschapsoriëntatie. Er zijn drie 'wetenschapsprojecten' rondom de alfa-, bèta- en gammavakken. In de bovenbouw kunnen we veel vakken bieden en werken we samen met het academisch onderwijs. Het Segbroek is Topsport Talentschool en CultuurProfielSchool met 'TalentProgramma's', ontwikkeld in samenwerking met externe Haagse partners. Wij bieden getalenteerde leerlingen de mogelijkheid om hun talent op een verantwoorde manier te combineren met hun opleiding. Er zijn vijf TalentProgramma's: TopSportTalent (Topsport Talentschool), Segbroek Theater, Segbroek Muziek, Segbroek Dans, Segbroek Kunst. Daarnaast is er Technologisch Design voor talentvolle leerlingen met een grote interesse voor technische vraagstukken. Zij werken graag aan het oplossen van technische problemen. Geselecteerde sportieve leerlingen (topsporters) kunnen op onze Topsport Talentschool training en opleiding combineren. Voor overige sportieve leerlingen biedt het Topsport OntwikkelingsProgramma de mogelijkheid zich verder sportief te ontwikkelen.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Leerlingen zijn op diverse manieren betrokken bij school. Zo zijn bovenbouwleerlingen intensief betrokken bij het brugklasmentoraat, sportdagen en schoolfeesten. Een speciale groep is opgeleid als mediator om te bemiddelen bij kleine conflicten. Zij helpen de mentoren en de leerlingen. Onze actieve leerlingenraad adviseert bij schoolse zaken. Als leerling kun je vanaf de brugklas zitting nemen in de leerlingenraad of in de leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad. In alle leerjaren vormen we speciale klankbordgroepen, waarin leerlingen met elkaar en met de schoolleiding overleggen over allerlei schoolse zaken.

Veiligheid

Het Segbroek is een veilige school voor leerlingen en collega's. Gekend zijn in een kleinschalige werkomgeving is de basis voor een veilige en prettige school. In zo'n omgeving kun je je het beste ontwikkelen, op schoolgebied maar ook als 'mens'. Tijdens de mentorlessen besteedt de mentor hier uitgebreid aandacht aan bij onderwerpen als plannen en leren leren. Daarnaast gaat het ook om zaken als sociale vaardigheden, groepsvorming en omgaan met social media. Uiteraard is er ook aandacht voor 'pestgedrag'. Met zijn allen proberen we dit te voorkomen. Zie ook ons "anti-pestprotocol" op de website.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

We verwachten van ouders een actieve bijdrage in de begeleiding van hun kind en onze leerling. Ouders zijn altijd welkom voor een gesprek. Samen met de leerling bespreken ouders en de mentor de rapportages. Uiteraard worden ouders bij de school betrokken door de "Nieuwsbrief voor Ouders", via de mail en via onze website. Ouders kunnen deelnemen aan onze actieve ouderraad of zitting nemen in de medezeggenschapsraad. Goede communicatie met ouders is voor ons heel belangrijk!

Nog meer op onze school

Theaterklassen  
Naast Segbroek Theater heeft onze school prachtige Talentplannen op het gebied van dans, muziek, kunst en Technologisch Design. Hierin proberen we zoveel mogelijk leerlingen te laten excelleren. Zie ook onze website www.segbroek.nl/talent
Sportklassen  
Als Topsport Talentschool zijn we trots op Segbroekers die nationaal en internationaal uitblinken in hun sport. Op het Segbroek kunnen deze talenten hun sportieve trainingen en wedstrijden combineren met het halen van een waardevol diploma. Voor sportieve Haagse leerlingen bestaat de mogelijkheid om in speciale SportPlus-klassen extra Sport&Beweging te krijgen.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Alle informatie over aanmelden, inschrijven, toelating en informatie over de aanmelding en toelating voor TalentProgramma's staan op onze site.

Brugperiode

We begeleiden onze nieuwe leerlingen (en hun ouders) bij de overstap naar het vo. Voor de zomervakantie zijn alle kinderen al een keer op school geweest tijdens een gezellige kennismaking. Ook na de vakantie maken we nader kennis.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 11 plaatsen
Restperiode

 • mavo 5 plaatsen beschikbaar
 • mavo/havo 0 plaatsen beschikbaar
 • havo/vwo 1 plaatsen beschikbaar
 • vwo 5 plaatsen beschikbaar

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.
 2. Wij verlenen voorrang aan kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.'

Voorlichting en open dagen

Din 21 januari 2020, van 19:00 tot 21:00 uur
Voorlichtingsavond voor alle ouders (mavo/havo/vwo), locatie Klaverstraat 7
Vrij 24 januari 2020, van 16:00 tot 20:00 uur
Open avond, locatie Klaverstraat 7 (mavo/havo/vwo)
Zat 25 januari 2020, van 10:00 tot 13:00 uur
Open dag locatie, Klaverstraat 7 (mavo/havo/vwo)

Kosten eerste leerjaar

 • € 60,00 Eigen bijdrage activiteiten over het hele jaar.
 • € 110,00 Ouderbijdrage.
 • € 200,00 Brugklaskamp

Onderwijs in onze havo- en vwo-afdeling

Leerlingen met een havo- of havo/vwo-advies, krijgen les in onze havo/vwo-brugklassen aan de Klaverstraat. Leerlingen met een vwo-advies komen in onze atheneum/gymnasium-brugklassen. Vanaf het begin worden ze uitgedaagd op hoog niveau. Ze maken al kennis met de wetenschap in de vaklessen en projecten. 

Vanaf het eerste jaar is er versterkt Engels: een uitstekende voorbereiding op het Cambridge Engels, dat vanaf het vierde jaar aangeboden wordt.

In speciale flex-uren is er voldoende aandacht voor huiswerk, verdieping en individuele ondersteuning. De basis van het rooster bestaat uit lesblokken van tachtig minuten, waarvan leerlingen er drie op een dag hebben.

In alle afdelingen is er ruimte voor sportieve en creatieve talenten in een van onze bijzondere Talentplannen: Topsport, Sportplus, Muziek, Dans, Theater of Kunst. Technologisch Design is een mooi programma voor kinderen met interesse in techniek.

Op het Segbroek wordt iedereen gezien en gekend. Dat is de basis voor een veilige en prettige school en een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van de leerlingen. Op school zelf en daarbuiten.

We verwelkomen ouders en leerlingen graag op een van onze voorlichtingsbijeenkomsten.