Spring naar inhoud

François Vatel

 • vmbo gl + lwoo,
 • vmbo tl + lwoo,
 • vmbo b + lwoo,
 • vmbo k + lwoo,
 • vmbo gl,
 • vmbo tl,
 • vmbo k,
 • vmbo b

Schoolprofiel

Wij zijn een kleine school met 2 profielen horeca, bakkerij en recreatie (HBR) en media vormgeving en ict (MVI). Daarnaast bieden wij een gemengd/theoretische leerweg aan. Ons enthousiaste team zorgt ervoor dat uw kind trots op zichzelf is, om wie hij is en om wat hij kan. Onze leerlingen winnen landelijke prijzen; binnen de beroepsgerichte vakken, maar ook bijvoorbeeld als de beste debater.

We bieden een heldere onderwijsstructuur, zijn betrokken en handelen vanuit een positieve houding. Het is voor iedereen glashelder wat de afspraken zijn. Daardoor kan iedere leerling zich veilig voelen en kan hij/zij de aandacht volledig richten op persoonlijke ontwikkeling.

Onze leerlingen krijgen veel praktijkles, waardoor ze bij veel topbedrijven welkom zijn om stage te lopen. Alle lessen zijn aan elkaar geroosterd. Als er onverhoopt een les uitvalt, wordt deze zoveel mogelijk vervangen.

Naast de gewone gymlessen, bieden wij ook extra sport aan. Iedereen kan minimaal 3x per week gratis extra sporten. Bijvoorbeeld voetbal, basketbal en dans.

Nader toegelicht

De François Vatel biedt alle leerwegen aan binnen het VMBO.

Onze GTL heeft een +: wij bieden namelijk een extra praktijkvak aan. Hierdoor zijn leerlingen beter gemotiveerd, biedt het extra kansen op een diploma én een bredere doorstroom naar het MBO.  

 

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Leerlingen zijn ons bestaansrecht. En dus is de samenwerking met hen enorm belangrijk. Een aantal leerlingen praten dan ook mee over het beleid en de organisatie van de school in de leerlingenraad. Hier maken leerlingen hun ideeën bespreekbaar en krijgt de schoolleiding feedback over het uitgevoerde beleid en de voorgenomen plannen. Ook zitten er twee leerlingen in de medezeggenschapsraad. Deze heeft advies- of instemmingsrecht op alle belangrijke beleidspunten. Bovendien wordt er altijd een leerling gevraagd te participeren in benoemingsadviescommissies Zo zijn zij betrokken bij de aanstelling van functionarissen binnen de school. Leerlingmediators bemiddelen tussen leerlingen bij problemen, zij werken hierin samen met mentoren en leerlingbegeleiders.

Veiligheid

Fysieke én emotionele veiligheid. Heldere regels die gehandhaafd worden vanuit respect naar en betrokkenheid bij elkaar vormen de basis. Ouders en school werken samen om de puberteit een waardevolle tijd te laten zijn. Dat kán alleen als er veiligheid is voor onze leerlingen. Ouders, maatschappelijk werk, jeugdzorg en leerplicht roemen onze begeleiding.

Wij controleren elk lesuur de aanwezigheid en communiceren afwezigheid direct met ouders door het sturen van sms'jes. Ook bij een te laat-melding of een lesverwijdering versturen wij een bericht. Met deze directe aanpak en door intensief samen te werken met ouders voorkomen wij problemen. Leerlingen die op school komen, blijven op het schoolterrein tot en met de laatste les. Tijdens pauzes mogen leerlingen niet ons terrein verlaten. De samenwerking met o.a. de HTM zorgt ervoor dat onze leerlingen ook veilig van huis naar school gaan. De school is rookvrij. Onze leerlingen worden medeverantwoordelijk gemaakt voor een veilig en plezierig klimaat en dat werkt. Pesten bijv. wordt opgelost met behulp van alle betrokkenen, vaak onder leiding van onze eigen leerlingen die opgeleid zijn tot leerlingbemiddelaars. 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Goed contact met ouder(s)/verzorger(s) is van enorm belang voor het welzijn én de resultaten van leerlingen. Wij zijn dan ook blij met de uitstekende samenwerking tussen onze ouders en de school. De mentoren van de klassen zijn hierbij het eerste aanspreekpunt. Gedurende het jaar creëren wij diverse momenten voor persoonlijk, formeel en informeel contact tussen ouders, mentoren en schoolleiding. Ieder personeelslid is via telefoon of e-mail snel bereikbaar. Ouders zijn natuurlijk vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Hierin bespreken ouders en leerlingen met de schoolleiding de dagelijkse gang van zaken en nieuw beleid. De medezeggenschapsraad heeft advies- en instemmingsrecht op zeer divers terrein. Daarnaast hebben wij een ouderraad, deze groep mensen komt een aantal keren per schooljaar bij elkaar om te praten over onze school. Ouders, die extra geinteresseerd zijn om mee te denken met de school, kunnen participeren in deze ouderraad.

 

Nog meer op onze school

Sportklassen  
Iedere klas krijgt sport, maar binnen de TOP-klas Sport & Evenementen besteden we extra aandacht aan sport. Iedere leerling kan daarnaast deelnemen aan onze pauzesport en naschoolse sport.

Vmbo-programma's

 • Media, vormgeving en ICT
 • Horeca, bakkerij en recreatie

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

We streven naar een evenwichtige verdeling tussen GTL, kader- en basisleerlingen. Zie ook onze website.

Brugperiode

Voordat het schooljaar start, komt uw kind kennismaken met de school, klas en mentor; deze biedt veel begeleiding. In het begin van het schooljaar gaan we op kamp, zo leren we elkaar allemaal goed kennen.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 12 plaatsen
Restperiode

 • vmbo b (+ lwoo) 2 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO BL, met LWOO
 • vmbo b/k 2 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO BL, VMBO BL t/m VMBO KL, VMBO KL
 • vmbo k/gl/tl 2 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO KL, VMBO KL t/m VMBO TL
 • vmbo b/k/gl/tl 2 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO BL, VMBO BL t/m VMBO KL, VMBO KL, VMBO KL t/m VMBO TL, VMBO TL
 • vmbo b/k (+ lwoo) 2 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO BL t/m VMBO KL, met LWOO, VMBO KL, met LWOO
 • vmbo k/gl/tl (+ lwoo) 2 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO KL, VMBO KL, met LWOO, VMBO KL t/m VMBO TL, met LWOO, VMBO TL, VMBO TL, met LWOO

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.
 2. Wij verlenen voorrang aan kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.'

Voorlichting en open dagen

Dit schooljaar zullen er t/m 5 februari 2021 geen fysieke open dagen zijn. Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Voorlichting en open dagen

Beste jongens en meisjes,

Op woensdag 20 en 27 januari gaat Vatel live van start. Eindelijk kan je zien hoe het er bij ons op school aan toegaat. Je kan om 13.50 uur digitaal inloggen op knop-link actief per 20 januari! (houd dus goed onze website en socials in de gaten!)  en dan begint om 14:00 uur de digitale praktijkmiddag. Om 14.50 uur is er een nieuw moment waarop je inlogt voor de digitale praktijkmiddag en die start om 15.00 uur. 

Vatel info; aan de hand van een filmcamera nemen wij je mee door onze school, voorzien van live commentaar.

Hierna volgt er een keuzemenu voor HBR of MVI en dan kom je vanzelf in de juiste richting

Media Vormgeving en ICT; interactieve uitleg(les) over onze MVI richting.

Horeca Bakkerij en Recreatie; Je volgt bij ons in de keuken en bakkerij een les waar heerlijke gerechten en producten worden gemaakt.

Vatel vaardigheden(mentor les); waar ben je goed in? En hoe organiseer jij jezelf? Een actieve workshop over leren door te doen in plaats van saaie boeken.

Sport en evenementen: even los in de gymzaal!

Mentor meet en greet: Mentoren leggen uit wat je allemaal gaat doen het 1e jaar.

Uiteraard is dit een keuzemenu. Op de middag zelf wordt uitgelegd hoe het keuzemenu werkt. Je hoeft zelf niets te doen anders dan op de link te klikken en te genieten van onze mooie school!

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op woensdag 20 en 27 januari gaat Vatel live van start. U kunt digitaal inloggen op knop-link actief per 20 januari! (houd dus goed onze website en socials in de gaten!) tussen 18.00 en 20.00 uur en dan wacht u het volgende keuzeprogramma!

Vatel info; aan de hand van een filmcamera nemen wij u mee door onze school voorzien van live commentaar.

Media Vormgeving en ICT; interactieve uitleg over onze MVI richting.

Horeca Bakkerij en Recreatie; u volgt ons in de keuken en het restaurant en krijgt daarbij u een uitleg over deze richting.

Vatel vaardigheden; een kijkje in de keuken over hoe wij leerlingen leren-leren, plannen en organiseren.

Leerlingondersteuning: een uitleg hoe wij leerlingen in onze school extra ondersteunen.

Inschrijving: vragen over inschrijving en andere administratieve procedures bij ons op school.

Uiteraard is dit een keuzemenu. Op de avond wordt uitgelegd hoe het keuzemenu werkt. U hoeft zelf niets te doen anders dan op de link te klikken en te genieten van onze mooie school!

Ook zonder inschrijving bent u van harte welkom, maar we stellen het op prijs als u via de mail (gzn@vatel.nl) laat weten of u komt. In plaats van in te loggen op de site krijgt u van ons een persoonlijke mail met daarin de link. Verder helpt het ons een inschatting te maken hoeveel mensen wij digitaal mogen ontvangen.

Tot 20 of 27 januari!

Vanaf 13 februari mag er worden ingeschreven. Onze school is op 13 februari van 10.00 - 12.00 geopend. We zullen uiteraard de maatregelen rond Corona handhaven.

Kosten eerste leerjaar

 • € 135,00 De vrijwillige ouderbijdrage is nodig om die extra zaken te kunnen bekostigen die het onderwijs extra boeiend maken.
 • € 125,00 We starten met een kamp om elk kind meteen te leren kennen en het groepsgevoel de beste start te geven.

Wat bieden wij aan?

Horeca, bakkerij & recreatie (HBR)
Junior chef of the year? Gastvrouw van het jaar? De beste vmbo-bakker van Nederland? De kans is groot dat hij bij ons vandaan komt. De naam van onze school is niet voor niets verbonden met deze richting, waarin de passie voor het werk op de leerlingen wordt overgebracht. In ons restaurant komen dagelijks gasten lunchen. Ook verzorgen wij in de avonden thema-diners.

Media, vormgeving en ICT (MVI)
Dit is de juiste route voor leerlingen die creatief zijn en ambities hebben om met de computer te werken. Leerlingen werken aan 2D- en 3D-vormgeving, audiovisuele vormgeving, interactieve vormgeving en ICT. Maak jij op school een nieuwe app?Sport & evenementen
Je maakt kennis met veel onderdelen uit de sport- en evenementenwereld. Het organiseren van een toernooi of het geven van een sportles: jij draait je hand er niet voor om. Het maakt niet uit of je MVI of HBR als achtergrond hebt, ook jij kunt kiezen voor Sport & Evenementen. 

Restaurant
Kom vooral eens eten in ons mooie restaurant. Leerlingen van de horeca-afdeling verzorgen hier lunches (€ 6,50), van maandag t/m vrijdag, en vijf keer per jaar een thema-diner. De perfecte manier om te zien hoe onze vakdocenten les geven en om te zien wat de leerlingen leren. Reserveren? Bel dan even naar onze school.