Spring naar inhoud

Sint-Maartenscollege

 • mavo,
 • vwo gymnasium,
 • vwo atheneum,
 • havo

Schoolprofiel

Het Sint-Maartenscollege is een katholieke school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en tweetalig vwo. Wij staan voor brede vorming, verbinding en duidelijkheid in ons onderwijs. Hierbij gaan we uit van een geleidelijke ontwikkeling naar zelfstandig leren, in een stimulerende, veilige omgeving. We hanteren duidelijke regels en afspraken, en dragen zorg voor de naleving hiervan. Bij ons gaan hoofddeksels af, staan mobieltjes uit en spreken de leerlingen de docenten en het onderwijs ondersteunend personeel met 'u' aan.
De vier afdelingen brugklas, mavo, havo en vwo vormen een soort kleine schooltjes in de grote school, elk met een eigen afdelingsleider en coördinator. In de onder- en bovenbouw heeft elke klas een mentor, een klassenleraar die zich bezighoudt met de begeleiding van de groep en individuele leerlingen. Ook heeft elke klas een ingeroosterd mentoruur.
Aan de leerlingen worden reële kansen geboden en haalbare eisen gesteld. Zij leren samen in klassenverband, door middel van afwisselende en activerende werkvormen. Er is veel aandacht voor toneel en muziek op school. Alle leerlingen volgen godsdienstles en nemen deel aan vieringen in de kerk en in de aula van de school.

Nader toegelicht

In de driejarige onderbouw worden leerlingen breed opgeleid: naast een breed aanbod van vakken en uitstel van de profielkeuze tot in het derde leerjaar, krijgen alle leerlingen drama, informatiekunde en extra sport en muziek. De lesstof wordt aangeboden in traditionele vakken, niet in leergebieden. Samenhang in het onderbouwprogramma wordt bereikt door vakoverstijgende projecten. In de derde klas is er veel ruimte voor verdieping van de stof.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Uit het jaarboek van de examenleerlingen blijkt telkens weer dat de betrokkenheid van de leerlingen bij hun school groot is. Bovenbouwleerlingen geven tegen vergoeding bijles aan onderbouwleerlingen. Zij assisteren ook bij sportevenementen en tijdens de open school. Het professionele toneel wordt onderhouden door leerlingen van de toneeltechniekclub (zie ook www.st-maartenstheater.nl ). De leerlingenraad overlegt regelmatig met de schoolleiding en er zijn drie leerlingen vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Ook worden leerlingenenquêtes, acties voor goede doelen en schoolfeesten georganiseerd.

Veiligheid

Uit enquêtes blijkt dat ouders, leerlingen en personeel de school als zeer veilig ervaren. Brugklassers blijven in de pauzes op het terrein van de school. Er is een bewaakte fietsenstalling. Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen en te verbeteren werken wij met een kwaliteitsplan. In de werkgroep kwaliteit zitten leden van de schoolleiding en de ouderraad. We nemen deel aan visitaties met andere scholen en houden enquêtes onder leerlingen, ouders en personeel. De resultaten worden vergeleken met die van andere scholen.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Wij hebben een actieve ouderraad, die op allerlei gebieden participeert. Ouders overleggen met de schoolleiding en zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Ook helpen zij mee bij diverse schoolactiviteiten zoals toneel en tafeltjesavonden. Daarnaast organiseren zij de 'examenlounge' en thema-avonden over opvoedkundige onderwerpen.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Vanaf een basisschooladvies vmbo-t kunnen leerlingen worden toegelaten. Kijk voor meer informatie op onze website www.st-maartenscollege.nl

Brugperiode

Het Sint-Maartenscollege heeft een 1-jarige brugperiode en een 3-jarige onderbouw. Er zijn brugklassen mavo/havo, havo/atheneum, gymnasium en tweetalig vwo. 

Brugklassen

Totale aantal beschikbare plaatsen: 228 plaatsen
Eerste aanmeldingsperiode

 • mavo/havo 84 plaatsen beschikbaar (36.8% van totaal)
  Basisschooladvies: VMBO TL, VMBO TL t/m HAVO, HAVO
 • havo/vwo 84 plaatsen beschikbaar (36.8% van totaal)
  Basisschooladvies: HAVO, HAVO t/m VWO, VWO
 • vwo 30 plaatsen beschikbaar (13.2% van totaal)
  Basisschooladvies: VWO
 • vwo tto 30 plaatsen beschikbaar (13.2% van totaal)
  Basisschooladvies: VWO

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.
 2. Wij verlenen voorrang aan kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.'

Voorlichting en open dagen

Zat 15 januari 2022, van 09:30 tot 12:30 uur
Open dag voor leerlingen uit groep 8 en hun ouder(s)/verzorger(s). Tijdens de open dag is er ook de mogelijkheid om mini-lesjes te volgen.
Din 8 februari 2022, van 19:30 tot 21:30 uur
voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit groep 7 en 8 n.b.: de informatieavond is zonder inschrijving te bezoeken
Woe 9 februari 2022, van 14:00 tot 16:00 uur
Lesjesmiddag voor de leerlingen uit groep 8. Voor meer informatie zie onze website: www.st-maartenscollege.nl

Kosten eerste leerjaar

 • € 165,00 Vrijwillige schoolbijdrage.
 • € 150,00 Leer- en hulpmiddelen die niet gratis door school worden verstrekt, zoals de Bosatlas, woordenboeken, een agenda, een rekenmachine en de eenmalige borgsom voor een kluisje.
 • € 150,00 Eenmalige borgsom voor de schoolboeken, voor de hele opleiding.

Tweetalig vwo

De Engelse taal is internationaal de meest gebruikte voertaal. Zowel de wetenschap als de internationaal georiënteerde bedrijfswereld maakt gebruik van het Engels. Ook binnen het onderwijs komen steeds meer projecten met buitenlandse studenten. Zo hebben wij op het Sint-Maartenscollege al jarenlang een uitwisselingsproject met buitenlandse scholen.
Het tvwo-onderwijs is bestemd voor leerlingen die graag over de grens kijken en hun blik richten op Europa of zelfs daarbuiten. Zij hebben een brede belangstelling en willen graag iets extra’s doen.
Het Sint-Maartenscollege is een gecertificeerde tto-juniorschool. In onze klassen tweetalig vwo (atheneum en gymnasium) krijgen de leerlingen in de onderbouw meer dan de helft van de lessen in het Engels.

Ook is er veel aandacht voor de Engelse en Europese cultuur en zijn er excursies en reizen naar het buitenland (York, Ieper, Londen).
Na de onderbouw bereiden de leerlingen zich voor op het internationaal erkende Cambridge-examen. In de bovenbouw worden vakken die niet met een centraal examen afsluiten, in het Engels gegeven. Engels sluiten de leerlingen af op het niveau van het International Baccalaureate.
Tvwo-leerlingen die een gymnasiumdiploma willen behalen, kunnen na de brugklas doorgaan met Latijn en Grieks. Tweetalig vwo-leerlingen behalen een regulier vwo-diploma (atheneum of gymnasium), met Engels op internationaal niveau. 
Coördinator tvwo is mevrouw Hemelsoet, hml@st-maartenscollege.nl.