Spring naar inhoud

's Gravendreef College Leidschendam

 • vmbo k,
 • vmbo tl,
 • vmbo gl

Schoolprofiel

Het 's Gravendreef College Leidschendam is een kleine school voor vmbo kgt met aandacht voor iedereen, waar een goede sfeer, veiligheid en kleinschaligheid helpen het beste uit de leerling te halen. Onze ambitie is dat het instroomniveau (basisschooladvies) minimaal het uitstroomniveau (diploma) is.

Wij behouden het goede uit het verleden en combineren dat met de vernieuwingen van deze tijd. Zo heeft iedere leerling zijn eigen chromebook en krijgen ze les in digitale vaardigheden (robotica, programmeren, veilig internetten, ICT-basisvaardigheden). Tijdens de lessen is er veel aandacht voor de '21 century skills', om zo de leerlingen voor te bereiden op de steeds digitaler wordende maatschappij.

Ook besteden wij veel aandacht aan cultuur. Zo bieden wij een programma aan waarin cultuur en culturele uitingen een belangrijke plaats innemen. Leerlingen bezoeken voorstellingen, gaan naar musea en organiseren cultuurworkshops. Daarnaast staan er voor alle leerlingen in klas 1 t/m 3 lessen drama in het rooster.

Nader toegelicht

Onze school wil haar leerlingen door opleiding en vorming bijstaan op weg naar volwassenheid. De school wil dit realiseren door een kleinschalig georganiseerde school te zijn waar alle leerlingen en docenten gekend worden, zich veilig weten en oog voor elkaar hebben; waar nadrukkelijk gewerkt wordt aan optimale leerresultaten en een soepele doorstroom naar het vervolgonderwijs en waar een brede culturele vorming van alle leerlingen wordt nagestreefd. Bij het schoolprofiel is te lezen hoe we bovenstaande missie vorm geven  in de praktijk van alledag.

 

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

De leerlingen zijn vertegenwoordigd in de leerlingenraad. In de leerlingenraad worden zaken die de leerlingen direct aangaan besproken. Vanuit de leerlingenraad wordt gewerkt aan een leerlingenstatuut waarin rechten en plichten van leerlingen en medewerkers van de school beschreven zijn. Wij vinden het belangrijk ook leerlingen een stem te geven in de school.

Veiligheid

De school vindt veiligheid van groot belang. Daarom gelden binnen de school duidelijke regels en grenzen, kennen de leerlingen en docenten elkaar en gaat men respectvol met elkaar om. Wij hechten aan vriendelijke omgangsvormen. Grof taalgebruik en brutale opmerkingen worden niet getolereerd. In de mentorlessen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden, o.a. aan de hand van de methode 'Tumult', die hierop gericht is.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat ook ouders participeren in het onderwijsproces. Op het 's Gravendreef College zijn er binnen de MR twee plaatsen voor ouders. De ouders adviseren de schoolleiding en hebben stemrecht op een aantal terreinen. Naast de twee plaatsen in de MR is er samen met de locatie in Leidschenveen een gecombineerde ouderraad.

Nog meer op onze school

Sportklassen  
Deze school heeft sportklassen.

Vmbo-programma's

 • Zorg en welzijn
 • Economie en ondernemen
 • Dienstverlening en producten

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Vanaf november staan de toelatingscriteria en de voorrangsregels op onze website vermeld.

Brugperiode

Aankomend schooljaar vormen wij drie vmbo-kgt-klassen. De klassen hebben een tweejarige brugperiode. Aan het eind van het tweede jaar wordt er voor het vervolg van de opleiding een bindend advies gegeven dat gebaseerd is op studieresultaten en werkhouding. Iedere klas heeft een mentor die de leerlingen intensief begeleidt en het contact met de leerling en de ouders onderhoudt. De mentor geeft ook speciale mentorlessen, met aandacht voor studie- en sociale vaardigheden door middel van de methode Tumult.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 3 plaatsen
Restperiode

 • vmbo k/gl/tl 3 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO KL, VMBO KL t/m VMBO TL, VMBO TL

Voorlichting en open dagen

Woe 30 januari 2019, van 19:30 tot 21:30 uur
Informatieavond voor ouders
Zat 2 februari 2019, van 09:30 tot 13:00 uur
Open dag

Kosten eerste leerjaar

 • € 95,00 Vrijwillige bijdrage in de leermiddelen, excursies, verzekeringen, enzovoort.
 • € 12,50 Huur van de locker
 • € 140,00 Brugklaskamp

Bijzonderheden

Digitale geletterdheid is voor al onze leerlingen van groot belang om later succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst. Daarom staat Digital Skills Lab iedere week als vak op het rooster. Leerlingen gaan aan de slag met robots en programmeren hun eigen game. Ook leren leerlingen hoe ze veilig kunnen internetten.

Masterclass Sport, Musical en Film: In de Masterclass Sport maken leerlingen kennis met allerlei bekende en minder bekende sporten, zoals boksen, handboogschieten en wielrennen. In de Masterclass Musical werken leelingen aan een musicalproductie en bij de Masterclass Film wordt er onder deskundige begeleiding gewerkt aan het maken van een film.

Huiswerkklas: Het is mogelijk om tegen betaling drie keer per week de huiswerkklas te volgen.

Brugklaskamp: Alle brugklasleerlingen gaan aan het begin van het schooljaar drie dagen op kamp. Hier sluiten we de kennismakingsperiode op actieve en sportieve wijze af met een programma vol sport, spel, creatieve en schoolse elementen waarin samenwerking en teambuilding centraal staan.

Open podium: Leerlingen uit alle klassen treden op en laten het publiek genieten van een gevarieerd programma.

Met ROC Rijnland werken wij samen om de overgang van het 's Gravendreef College naar het mbo soepel te laten verlopen.