Spring naar inhoud

Veurs Lyceum Leidschendam

 • havo,
 • vwo atheneum,
 • vwo gymnasium,
 • mavo

Schoolprofiel

Het Veurs Lyceum is een interconfessionele scholengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. Vanaf schooljaar 21-22 zijn wij een Technasium. Met 750 leerlingen is de school relatief klein. We kennen elkaar daardoor snel.   

Het Veurs is flex: begeleiding waar nodig, verdieping waar het kan. Wij werken met een uniek rooster, het flexrooster. Dat houdt in dat de lesdag bestaat uit 3 lessen van 80 minuten. Je hebt dus minder vakken op een dag, minder leswisselingen en je kunt je beter concentreren. Naast deze 3 lessen hebben wij flexuren. De invulling van deze flexuren is aan de leerlingen zelf. Wil je meer weten over een bepaald onderwerp, ben je op zoek naar extra ondersteuning, zoek je extra uitdaging: deze flexuren geven je alle ruimte.

Huiswerk hoeft niet thuis gemaakt te worden: de eerste en tweede klassen hebben iedere dag huiswerkklas. Onder begeleiding van een docent kun je je huiswerk op school maken. Als je het goed aanpakt, ben je bijna altijd lekker vrij als je thuis komt. 

 

Nader toegelicht

Technasium of Sportklas: álle leerlingen ontwikkelen hun talenten
Het Veurs Lyceum biedt alle leerlingen een uniek lesprogramma aan in de onderbouw. Als je je aanmeldt, kies je of je het vak Onderzoek & Ontwerpen wilt volgen (dit kies je als je Technasium wilt gaan doen) of dat je de Sportklas gaat volgen. Bij allebei de vakken leer je:

 • samen te werken
 • kritisch te denken
 • je creativiteit in te zetten
 • om te gaan met ICT

Zie onze website www.veurslyceum.nl voor een uitgebreide beschrijving van de het vak Onderzoek en Ontwerpen, het Technasium en onze Sportklas.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Onze school is een gekwalificeerde opleidingsschool voor docenten. Dat betekent dat van onze docenten wordt verwacht dat ze goed zijn opgeleid en uitstekend les kunnen geven. Jaarlijks wordt onder brugklasleerlingen en eindexamenleerlingen een tevredenheidsenquête afgenomen. Eén keer in de drie jaar wordt zo'n onderzoek ook onder ouders afgenomen. De uitslagen beïnvloeden de veranderingen en de verbeteringen van ons onderwijs. Regelmatig vragen we ook leerlingen uit andere leerjaren om feedback. De school heeft een actieve leerlingenraad. Aan elke brugklas zijn twee leerlingen uit de bovenbouw gekoppeld om de mentor en de leerlingen te helpen. Deze leerlingen gaan ook mee met de introductiedagen in de brugklas.

Veiligheid

Leerlingen voelen zich veilig bij ons omdat we kleinschalig zijn en de leerling als persoon telt. Elke leerling doet er toe. Leerlingen laten ons via enquêtes weten dat het Veurs Lyceum een veilige school is. Je voelt je er snel thuis. 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouders hebben een duidelijke stem op onze school. Schoolleiding en ouderraad werken intensief samen. Ook hebben de ouders invloed door zitting te nemen in onze medezeggenschapsraad. Onze ouders kunnen via onze website www.veurslyceum.nl roosters, cijfers en aanwezigheid van hun kinderen inzien. We hechten aan een goed contact tussen school en ouders. Alle docenten zijn goed bereikbaar via mail en telefoon. Een aantal keer per jaar kunnen ouders op onze tafeltjesavonden een gesprek aanvragen met de vakdocent. Uiteraard kunnen ouders ook een afspraak maken met een docent buiten deze avonden om.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Op veurslyceum.nl/groep8 vindt u meer informatie over onze school. Natuurlijk vindt u daar ook ons toelatingsbeleid en informatie over passend onderwijs.

Als u zich hier inschrijft voor onze groep 8-nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alle laatste informatie.

 

Brugperiode

Het Veurs Lyceum heeft drie soorten brugklassen: atheneum/gymnasium, havo/vwo en mavo/havo. Brugklassers voelen zich snel thuis op het Veurs. We hebben een intensief kennismakingsprogramma voor elke brugklas. Alle brugklasleerlingen gaan mee op brugklaskamp: een leuke en leerzame manier om elkaar beter te leren kennen.

Brugklassen

Totale aantal beschikbare plaatsen: 225 plaatsen
Eerste aanmeldingsperiode

 • mavo/havo 85 plaatsen beschikbaar (37.8% van totaal)
  Basisschooladvies: VMBO TL, VMBO TL t/m HAVO
 • havo/vwo 80 plaatsen beschikbaar (35.6% van totaal)
  Basisschooladvies: HAVO, HAVO t/m VWO
 • vwo 60 plaatsen beschikbaar (26.7% van totaal)
  Basisschooladvies: VWO

Voorrangsregels

 1. Wij verlenen voorrang aan leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de school van aanmelding.
 2. Wij verlenen voorrang aan kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van aanmelding.'

Voorlichting en open dagen

Din 1 februari 2022, van 19:30 tot 00:00 uur
Informatieavond voor ouders
Vrij 4 februari 2022, van 16:00 tot 20:30 uur
Open Huis

Wil je nu alvast komen kijken? Maak dan een afspraak voor een persoonlijke rondleiding via de website: https://www.veurslyceum.nl/groep8

Kosten eerste leerjaar

 • Er is een vrijwillige ouderbijdrage van € 60,- en onze VeursPlus activiteiten van € 80,- Daarnaast zijn er kosten verbonden aan deelname aan onze Sportklas of het Technasium.
 • De Introductiedagen (kamp) voor de brugklas kosten ongeveer 120 Euro.
 • Brugklasleerlingen werken met een Chromebook. Deze schaffen zij zelf aan. Het is ook mogelijk een huurcontract af te sluiten inclusief verzekering.

Technasium, sportklas en gymnasium

Het Veurs Lyceum biedt alle leerlingen een uniek lesprogramma aan in de onderbouw. Als je je aanmeldt, kies je of je het vak Onderzoek & Ontwerpen wilt volgen (dit kies je als je Technasium wilt gaan doen) of dat je de Sportklas gaat volgen. Bij allebei de vakken leer je:

 • samen te werken
 • kritisch te denken
 • je creativiteit in te zetten
 • om te gaan met ICT

Zie onze website www.veurslyceum.nl voor een uitgebreide beschrijving van de het vak Onderzoek en Ontwerpen, het Technasium en onze Sportklas.

Gymnasium
Het Veurs Lyceum biedt ook een volwaardige gymnasiumopleiding aan. In de brugklas starten we met Latijn, vanaf het tweede leerjaar komt daar Grieks bij. Een gymnasium houdt voor ons meer in dan een atheneum met Latijn en Grieks. Het onderwijs in deze klassen sluit aan bij de brede belangstelling van leerlingen die meer willen weten, voert waar mogelijk het leertempo op en geeft verdieping van de leerstof. Wij dagen gymnasiasten extra uit in excursies en onderzoeksprojecten. Uiteraard bezoeken we Rome. 

Onderzoeken
Onderzoeksvaardigheden en een kritische houding zijn op ieder niveau belangrijk. Daarom neemt het aanleren van deze vaardigheden een belangrijke plaats in in de lessen op het Veurs Lyceum.