Spring naar inhoud

Veurs Lyceum Leidschendam

 • havo,
 • vwo atheneum,
 • vwo gymnasium,
 • mavo

Schoolprofiel

Het Veurs Lyceum is een interconfessionele scholengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. Met 850 leerlingen is de school relatief klein. We kennen elkaar daardoor snel.   

Het Veurs is flex: begeleiding waar nodig, verdieping waar het kan. Wij werken met een uniek rooster, het flexrooster. Dat houdt in dat de lesdag bestaat uit 3 lessen van 80 minuten. Je hebt dus minder vakken op een dag, minder leswisselingen en je kunt je beter concentreren. Naast deze 3 lessen hebben wij flexuren. De invulling van deze flexuren is aan de leerlingen zelf. Wil je meer weten over een bepaald onderwerp, ben je op zoek naar extra ondersteuning, zoek je extra uitdaging: deze flexuren geven je alle ruimte.

Huiswerk hoeft niet thuis gemaakt te worden: de eerste en tweede klassen hebben iedere dag huiswerkklas. Onder begeleiding van een docent kun je je huiswerk op school maken. Als je het goed aanpakt, ben je bijna altijd lekker vrij als je thuis komt. 

 

Nader toegelicht

Talentstromen: álle leerlingen ontwikkelen hun talenten
Het Veurs Lyceum biedt alle leerlingen een uniek lesprogramma aan in de onderbouw. Zij volgen naast de reguliere lessen in de eerste drie jaar één van de talentstromen: Sport, Science en Kunst&Media. We bereiden onze leerlingen op deze manier voor op de bovenbouw, een vervolgopleiding en hun verdere toekomst in de maatschappij. Het programma is samengesteld rond de vaardigheden die passen in de toekomstige samenleving. Deze zogenaamde 21st Century Skills leren je:

 • samen te werken
 • kritisch te denken
 • je creativiteit in te zetten
 • om te gaan met ICT

Zij vormen de basis van onze talentstromen. Zie onze website www.veurslyceum.nl voor een uitgebreide beschrijving van onze talentstromen.

Onderwijskwaliteit

Samenwerking met leerlingen

Onze school is een gekwalificeerde opleidingsschool voor docenten. Dat betekent dat van onze docenten wordt verwacht dat ze goed zijn opgeleid en uitstekend les kunnen geven. Jaarlijks wordt onder brugklasleerlingen en eindexamenleerlingen een tevredenheidsenquête afgenomen. Eén keer in de drie jaar wordt zo'n onderzoek ook onder ouders afgenomen. De uitslagen beïnvloeden de veranderingen en de verbeteringen van ons onderwijs. Regelmatig vragen we ook leerlingen uit andere leerjaren om feedback. De school heeft een actieve leerlingenraad. Aan elke brugklas zijn twee leerlingen uit de bovenbouw gekoppeld om de mentor en de leerlingen te helpen. Deze leerlingen gaan ook mee met de introductiedagen in de brugklas.

Veiligheid

Leerlingen voelen zich veilig bij ons omdat we kleinschalig zijn en de leerling als persoon telt. Elke leerling doet er toe. Leerlingen laten ons via enquêtes weten dat het Veurs Lyceum een veilige school is. Je voelt je er snel thuis. 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouders hebben een duidelijke stem op onze school. Schoolleiding en ouderraad werken intensief samen. Ook hebben de ouders invloed door zitting te nemen in onze medezeggenschapsraad. Onze ouders kunnen via onze website www.veurslyceum.nl roosters, cijfers en aanwezigheid van hun kinderen inzien. We hechten aan een goed contact tussen school en ouders. Alle docenten zijn goed bereikbaar via mail en telefoon. Een aantal keer per jaar kunnen ouders op onze tafeltjesavonden een gesprek aanvragen met de vakdocent. Uiteraard kunnen ouders ook een afspraak maken met een docent buiten deze avonden om.

Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en toelaten

Vanaf november 2019 staan de toelatingscriteria en de aanmeldingsprocedure op onze website.

 

Brugperiode

Het Veurs Lyceum heeft drie soorten brugklassen: atheneum/gymnasium, havo/vwo en mavo/havo. Brugklassers voelen zich snel thuis op het Veurs. We hebben een intensief kennismakingsprogramma voor elke brugklas. Alle brugklasleerlingen gaan mee op brugklaskamp: een leuke en leerzame manier om elkaar beter te leren kennen.

Brugklassen

Nog beschikbare plaatsen: 17 plaatsen
Restperiode

 • mavo/havo 0 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VMBO TL t/m HAVO
 • havo/vwo 10 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: HAVO t/m VWO
 • vwo 7 plaatsen beschikbaar
  Basisschooladvies: VWO

Voorlichting en open dagen

Din 21 januari 2020, van 19:30 tot 21:30 uur
Open avond voor ouders
Zat 25 januari 2020, van 09:30 tot 13:00 uur
Open dag

Kosten eerste leerjaar

 • € 130,00 Dit bedrag bestaat uit de vrijwillige ouderbijdrage van € 50,- en onze VeursPlus activiteiten van € 80,-
 • € 110,00 Introductiedagen brugklas
 • Brugklasleerlingen werken met een laptop. Deze schaffen zij zelf aan. Het is ook mogelijk een huurcontract af te sluiten inclusief verzekering.

Talentstromen en gymnasium

Het Veurs Lyceum biedt alle leerlingen een uniek lesprogramma aan in de onderbouw. Zij volgen in de eerste drie jaar een van de talentstromen: Sport, Science of Kunst&Media. Zo bereiden wij de leerlingen voor op de bovenbouw, een vervolgopleiding en hun toekomst in de maatschappij. Het programma is samengesteld rond de vaardigheden die passen in de huidige en toekomstige samenleving. Deze zogeheten 21st Century Skills leren je:

 • Samen te werken;
 • Kritisch te denken;
 • Je creativiteit te ontwikkelen;
 • ICT-middelen in te zetten.

Gymnasium
Het Veurs Lyceum biedt een volwaardige gymnasiumopleiding aan. In de brugklas starten we met Latijn, vanaf het tweede leerjaar komt daar Grieks bij. Een gymnasium houdt voor ons meer in dan een atheneum met Latijn en Grieks. Het onderwijs in deze klassen sluit aan bij de brede belangstelling van leerlingen die meer willen weten, voert waar mogelijk het leertempo op en geeft verdieping van de leerstof. Wij dagen gymnasiasten extra uit in excursies en onderzoeksprojecten. Uiteraard bezoeken we Rome. 

Onderzoeken
Onderzoeksvaardigheden en een kritische houding zijn op ieder niveau belangrijk. Daarom neemt het aanleren van deze vaardigheden een belangrijke plaats in in de lessen op het Veurs Lyceum. Wij zijn aangesloten bij het platform Wetenschaps Oriëntatie Nederland.