Spring naar inhoud

A.M.G. Schmidtschool - Jacob de Graefflaan

Schoolprofiel

De Annie M.G. Schmidtschool heeft twee schoolgebouwen. Op beide locaties wordt er met hetzelfde schoolplan gewerkt. De scholen worden geleid door de directeur met ondersteuning van de adjunct-directeur. De Annie M.G. Schmidtschool is een school waar kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat er ook ruimte is voor groei en ontwikkeling op sociaal, emotioneel en creatief gebied.
Wij willen uw kind tijdens zijn of haar ontwikkeling zo goed mogelijk begeleiden. Onze school heeft drie intern begeleidsters (IB-ers) - voor elke bouw één. Zij helpen de leerkrachten bij het volgen van de ontwikkeling van de kinderen. Wij gebruiken hiervoor het Cito-leerlingvolgsysteem. Hierdoor kunnen de leerkrachten eventuele bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind snel opmerken. Er wordt zorgvuldig gekeken naar wat een kind, of groep kinderen, aan leerstof nodig heeft. Binnen onze methoden is er veel ruimte voor differentiatie.

Op de locatie Jacob de Graefflaan wordt gewerkt aan nieuwbouw in combinatie met uitbreiding van het aantal groepen.

Onderwijsconcept

Op onze school staat betrokkenheid, aandacht en zorg voor elkaar centraal. Ook hebben wij een aantal pijlers ontwikkeld waarmee wij ons willen onderscheiden. Zo geven wij al Engelse les vanaf de kleutergroepen. Besteden wij meer dan gemiddeld aandacht aan kunst, cultuur en muziek. Daarnaast bieden wij een speciale methode aan voor de meer begaafde leerlingen: het Levelwerk. Ook zijn wij op dit moment volop bezig om een plan te ontwikkelen rondom het thema Wetenschap & Techniek.

Bijzonderheden

Wij hebben een aantal pijlers ontwikkeld waarmee wij ons willen onderscheiden. Zo geven wij al Engelse les vanaf de kleutergroepen en bsteden wij meer dan gemiddeld aandacht aan kunst, cultuur en muziek. Daarnaast bieden wij een speciale methode aan voor de meer begaafde leerlingen: het Levelwerk.

 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Wij willen uw kind tijdens zijn of haar ontwikkeling zo goed mogelijk begeleiden. Onze school heeft drie intern begeleidsters (IB-ers). Voor elke bouw één. Zij helpen de leerkrachten bij het volgen van de ontwikkeling van de kinderen. Wij gebruiken hiervoor het Cito leerlingvolgsysteem. Hierdoor kunnen de leerkrachten eventuele bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind snel opmerken. Er wordt zorgvuldig gekeken naar wat een kind, of groep kinderen, aan leerstof nodig heeft. Binnen onze methoden is er veel ruimte voor differentiatie.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid vinden wij belangrijk. Op beide locaties is er een actieve ouderraad, die samen met het team activiteiten voor alle kinderen organiseert. Daarnaast is er een betrokken medezeggenschapsraad voor de hele school, bestaande uit ouders en leerkrachten van beide locaties. Iedere groep heeft een klassenouder, dit is de contactpersoon tussen ouders van een groep en de leerkracht. De klassenouder organiseert bijvoorbeeld ouderhulp bij een uitstapje of een feestje. Veel ouders verrichten regelmatig hulp op onze school.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Op elke locatie organiseren we om de twee maanden een kennismakingsbijeenkomst. Stuurt u ons een mailtje om u hiervoor aan te melden.

Aantal plaatsen in groep 1

 • 2019 / 2020 60 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  15

  0

  8

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  15

  20

  0

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  15

  15

  0

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  15

  15

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor schooljaar 2019/2020 10

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? U kunt uw kind op onze school aanmelden in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Kijk hier voor de data van de aanmeldperioden.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. U werkt zelf op onze school

Nieuwkomers

Deze school is aangewezen als een van de opvangscholen voor nieuwkomers. De leerlingen krijgen les volgens een sbo variant. Op dit moment hebben wij 0 opvanggroep(en) en zijn er 0 plaatsen beschikbaar.