Spring naar inhoud

Al-Qoeba Islamitische Basisschool

Schoolprofiel

Wij willen samen met ouders ervoor zorgen dat onze kinderen zich in een veilige en prettige omgeving optimaal ontwikkelen tot actieve en weerbare burgers. De islam is hierbij onze inspiratiebron. De islam stimuleert ons om te studeren en om een goed mens te zijn. Naast het geven van goed onderwijs leren we de kinderen vanuit de islam om goed mee te doen in de Nederlandse samenleving.

Onderwijsconcept

Wij geloven in onderwijs waar kinderen met plezier en vanuit intrinsieke motivatie de basis leren en tot ontplooiing komen. Ontplooiing betekent dat kinderen hun eigen keuzes durven en kunnen maken en daar trots op zijn. Elk kind krijgt bij ons op school de kans zich breed te ontwikkelen, samen met anderen.

Leerlingen leren om verantwoordelijkheid te dragen en te nemen en voelen zich verantwoordelijk voor het groepsproces en hebben respect voor elkaar. Voor de leerling is leerinhoud, sfeer en sociale omgeving belangrijk. Een kind leert met en zonder elkaar. Ouders zijn verschillend en vragen om een eigen benadering. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Zij zijn partners in het onderwijs. Het is belangrijk voor het kind dat er wederzijds vertrouwen is tussen ouder en leerkracht

Bijzonderheden

De Stichting Schoolbus IQRA biedt schoolvervoer aan. Deze stichting staat los van de school. De meeste kinderen van de Al-Qoebaschool blijven over, hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Op de Al-Qoeba werken we volgens de PDCA cirkel van Deming. De werkwijze van de zorgcyclus is cyclisch en handelingsgericht (HGW). 4x per schooljaar, elke 10 weken vindt er een groepsbespreking met daarop volgend een leerlingbespreking plaats.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De Al-Qoeba wilt de ouders/verzorgers bewust bij de school betrekken. Betrokkenheid en participatie van ouders hebben een positief effect op de prestaties en het gedrag van leerlingen en op het klimaat en het functioneren van de school. Daarom worden ouders actief betrokken bij de school en het onderwijs.

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
Voorschool Al-Qoeba
Verlengde schooldag  
Voor leerlingen zijn er na schooltijd cursussen op het gebied van creativiteit, sport en cultuur.
Brede buurtschool PO  
We hebben in het schoolgebouw een voorschool, een schoolmaatschappelijke werker, een logopedist, voor- en naschoolse opvang en verschillende naschoolse activiteiten zoals kooklessen en huiswerkbegeleiding.
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

De Al-Qoeba school is toegankelijk voor alle kinderen, van wie de ouders/verzorgers een Islamitische opvoeding belangrijk vinden.

Wij vinden het belangrijk dat u uw kind aanmeldt, nadat we met u een persoonlijk kennismakingsgesprek hebben gehad. Bij deze kennismaking vertellen we meer over onze school, de invulling van onze identiteit en het onderwijs, en kunnen we uitgebreid ingaan op uw vragen. U kunt ons mailen of bellen met de administratie om een afspraak in te plannen. Na het kennismakingsgesprek krijgt u van ons een aanmeldingsformulier. Als u besluit om uw kind bij ons aan te melden, kunt u het ingevulde aanmeldingsformulier afgeven op school.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2020 / 2021 52 plaatsen
 • 2021 / 2022 52 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  14 dec '20 t/m 8 jan '21

  13

  0

  9

 • Periode 2

  22 mrt t/m 6 apr '21

  13

  0

  14

 • Periode 3

  21 jun t/m 2 jul '21

  13

  0

  17

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '21

  13

  0

  23

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 51

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. U werkt zelf op onze school
 2. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 3. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Tot 1 Januari Talentenklup en vanaf 1 Januari Rania's