Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Onze school ligt midden in de Archipelbuurt en is gehuisvest in een prachtig schoolgebouw. Het onderwijs op de Archipelschool wordt gevormd door een prettig en voedend pedagogisch klimaat. Wij zoeken balans tussen aandacht voor leerresultaten en creativiteit. Iedereen ontwikkelt zich breed en leert van elkaar. Ieder kind krijgt de zorg, het onderwijs, de aandacht en het vertrouwen dat het nodig heeft. Onze ambitie is de kinderen te vormen tot zelfredzame, zelfstandige en sociale individuen. Wij leren kinderen samenwerken en gebruikmaken van elkaars talenten. Op de Archipelschool mag iedereen zichzelf zijn. Wij bieden een veilig sociaalpedagogisch klimaat waarin kinderen kunnen excelleren: worden wie je bent.

Onderwijsconcept

De basis van het onderwijs op de Archipelschool wordt gevormd door een prettig en voedend pedagogisch klimaat. Wij zoeken de balans tussen aandacht voor leerresultaten en creativiteit in de breedste zin van het woord. Zowel leerlingen als leerkrachten en schoolmedewerkers ontwikkelen zich breed en continu, en leren van elkaar. Ieder kind krijgt de zorg, het onderwijs, de aandacht en het vertrouwen dat het nodig heeft.

Daarmee halen we het beste uit ieder kind. Onze ambitie is de kinderen te helpen zich te vormen tot zelfredzame, zelfstandige en sociale individuen. Kinderen van de Archipelschool zijn ruimdenkend en meelevend in een multiculturele samenleving. Ze houden rekening met hun medemensen. Wij leren de kinderen samenwerken en gebruik maken van elkaars talenten. Zo worden ze zich bewust van hun eigen leerproces en leren te vertrouwen op eigen kunnen.

Op de Archipelschool zijn wij duidelijk in wat wij van ouders verwachten. De school blijft inhoudelijk verantwoordelijk; wij hechten veel waarde aan hulp en initiatieven van ouders.

Op de Archipelschool mag iedereen zichzelf zijn. Leerkrachten en leerlingen hebben oprechte interesse in elkaar. Zo worden ieders talenten en kwaliteiten (h)erkend. Wij bieden een veilig sociaalpedagogisch klimaat waarin kinderen kunnen excelleren; worden wie je bent!

Bijzonderheden

Mocht u na het lezen van de informatie meer willen weten over de Archipelschool, kijk dan ook eens op onze website of maak een afspraak voor een rondleiding. U kunt telefonisch contact opnemen met Mariëlle de Weerd op ons algemene nummer.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De school werkt systematisch aan kwaliteitszorg. Eens per twee jaar wordt een oudertevredenheidsonderzoek en een personeelstevredenheidsonderzoek uitgevoerd om meer inzage te krijgen in de kwaliteiten en ontwikkelpunten van onze organisatie. Dit resulteert in concrete doelen en activiteiten voor de jaarplannen.

De school gebruikt verschillende instrumenten om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. In groepen 1 en 2 maakt de school gebruik van het ontwikkelingsvolgmodel. Vanaf groep 3 maakt de school gebruik van toetsen uit het Cito leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. Op basis daarvan bepaalt de school wat het onderwijsaanbod is en op welk niveau leerlingen het programma volgen.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is belangrijk. De school is een gemeenschap. Veel ouders voeren hand- en spandiensten uit voor de school. Daarnaast is er een actieve ouderraad, die samen met de leerkrachten veel activiteiten voor alle kinderen organiseert. Er is een betrokken medezeggenschapsraad. Iedere groep heeft een klassenouder, dit is de contactpersoon tussen de ouders van een groep en de leerkracht.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Enkele malen per jaar is er gelegenheid om onze school te bezoeken. Ouders kunnen onder schooltijd langskomen voor een rondleiding en een gesprek. De data van deze rondleidingen zijn te vinden op onze website. Ouders worden vlak voor de 3e verjaardag van hun kind door de gemeente geïnformeerd over de aanmeldprocedure. Voor tussentijdse aanmelding verzoeken wij ouders contact met ons op te nemen.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2018 / 2019 30 plaatsen
 • 2019 / 2020 30 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2018 / 2019

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  6

  6

  7

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  8

  8

  4

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  8

  8

  6

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  8

  8

  8

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2018/2019 30

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2019. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  6

  0

  6

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  16

  0

  8

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  8

  8

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 22

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. U werkt zelf op onze school
 2. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school