Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Benoordenhoutschool is een openbare basisschool. In ons nieuwe gebouw geven we les met behulp van de nieuwste leermethodes en werken we continu aan de verbetering van ons onderwijs. In de groepen wordt gedifferentieerd gewerkt, waarbij we rekening houden met de verschillen tussen kinderen. Leerkrachten sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van de kinderen en er is veel aandacht voor uitdaging. We vinden het belangrijk de kinderen kennis te laten maken met culturele aspecten in de wereld om ons heen. Daarom gaan we regelmatig naar diverse musea en laten we onze kinderen actief meedoen aan muziek, drama en sport. We maken daarbij gebruik van de mogelijkheden van de Kids Club. Naast Engelse les voor alle groepen, kunnen de leerlingen in de bovenbouw zich ook opgeven voor de lessen Frans.

Onderwijsconcept

In de openbare basisschool Benoordenhout wordt doelgericht gewerkt met behulp van het direct instructie model. Daarbij wordt bij de instructie en de verwerking rekening gehouden met de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben en de kinderen die wat meer tijd of ondersteuning nodig hebben. We willen goede resultaten behalen met de kinderen en dus werken we bij alle lessen doelgericht. Lessen worden met de kinderen geëvalueerd en er wordt feedback gevraagd en gegeven. De kleuters zitten gemengd bij elkaar in de klas en vanaf groep 3 zitten de kinderen op basis van hun leeftijd bij elkaar in de klas.

Bijzonderheden

 • Uitdagend materiaal van levelwerk en levelspel;
 • Series gastlessen door diverse professionals;
 • Accent op zelfstandig werken vanuit intrinsieke motivatie;
 • Enthousiast team met weinig verloop;
 • In school naschoolse opvang van Triodus.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

In de school hanteren we vanaf het moment dat uw kind op school komt een kindvolgsysteem. Bij de kleuters doen we dat vooral met de methode "Inzichtelijk". Daarmee kijken we vooral wat het kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen en volgen we die ontwikkeling op de voet. In de overige groepen volgen we de kinderen d.m.v. methode-gebonden toetsen en de gebruikelijke Cito-toetsen. De intern begeleider volgt deze ontwikkelingen en maakt zo nodig samen met de leerkracht een passend plan dat in de klas wordt uitgevoerd. De eindtoets levert een boven gemiddeld resultaat op.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouders worden op verschillende manieren betrokken bij de school. De leerkracht spreekt regelmatig met de ouders over de ontwikkelingen van het kind. Drie keer per jaar is het rapportavond en krijgen de ouders het rapport van hun kind. Leerkrachten voeren het gewone onderwijsprogramma uit. In bepaalde gevallen vragen we hierbij hulp van de ouders. Ouders helpen vaak bij verschillende activiteiten. Wij zien onze ouders als partners in de opvoeding van de kinderen. Daarom is het belangrijk dat we samen optrekken.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Voor ouders die geïnteresseerd zijn, wordt tweemaal per maand een info-ochtend georganiseerd. Van de directeur ontvangt u dan informatie over de school en kunt u vragen stellen. Geeft u zich op via de website. Na aanmelding wordt de inschrijving van de leerling bevestigd. In de maand voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt u een uitnodiging om kennis te maken met de leerkracht en kan hij/zij vier dagdelen komen wennen.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2020 / 2021 32 plaatsen
 • 2021 / 2022 32 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  14 dec '20 t/m 8 jan '21

  8

  0

  4

 • Periode 2

  22 mrt t/m 6 apr '21

  8

  0

  8

 • Periode 3

  21 jun t/m 2 jul '21

  8

  0

  5

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '21

  8

  0

  1

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 27

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school