Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Bernardusschool is een school voor zeer moeilijk lerende leerlingen (ZML). Met ons onderwijs willen wij de kansen van de leerlingen op een volwaardige participatie in de maatschappij vergroten. Daarom stimuleren we hen om zich optimaal te ontwikkelen op het gebied van taal, rekenen en zelfredzaamheid. Het onderwijs is geen doel op zich, maar een middel om leerlingen richting blijvende participatie in de maatschappij te begeleiden. Arbeidstoeleiding is hierbij een noodzakelijke voorwaarde. Leerlingen bereiden zich voor op hun toekomst door deel te nemen aan leerwerkplaatsen, groeps-, interne en externe stages. Om dit te begeleiden hebben wij stagecoördinatoren. Zij regelen alles rond arbeidstoeleiding. Nadat leerlingen onze school hebben verlaten, blijven we ze twee jaar volgen.

Op de Bernardusschool gaan we met respect om met alle geloofs- en levensovertuigingen. De school heeft het Haagse certificaat 'Veilige School' behaald.

Onderwijsconcept

We stimuleren de leerlingen in hun ontwikkeling, uitgaande van hun talenten en rekening houdend met hun beperkingen. We hanteren een werkwijze waarin resultaten van de leerlingen worden gerelateerd aan vooraf beoogde opbrengsten, die op hun beurt gericht zijn op het bereiken van de uitstroombestemming. Leidend voor deze participatie is het accepterende klimaat en de positieve instelling naar de leerlingen en hun omgeving. 

Bijzonderheden

De leerlingen kunnen meepraten over de invulling, ontwikkeling en evaluatie van activiteiten. Dit gebeurt in de leerlingenraad.
Dagelijks zijn er naschoolse activiteiten. 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De nadruk in ons beleid en in onze kwaliteitszorg ligt op het primaire proces: de kwaliteit van leren en onderwijzen. We leggen de nadruk op de sociale vaardigheden en de praktische toepassingen van het geleerde. Wij vinden het belangrijk om duidelijk over de kwaliteitsopbrengsten te communiceren. Wij zien de zorg voor kwaliteit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Nog meer op onze school

Brede buurtschool VO  
In brede buurtscholen kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen en achterstanden wegwerken. Hiermee krijgen alle kinderen kansen om verder te komen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

In een kennismakingsgesprek gaan we in op specifieke vragen van de ouders en geven we een rondleiding door de school.
Om toegelaten te kunnen worden, moet een leerling in het bezit zijn van een toelaatbaarheidsverklaring van een samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen.