Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Bernardusschool is een school voor zeer moeilijk lerende leerlingen (ZML). De school heeft als doel de talenten van deze speciale leerlingen zo ver mogelijk te ontwikkelen. Met ons onderwijs willen wij hun kansen op een volwaardige participatie in de maatschappij vergroten. Het onderwijs is geen doel op zich, maar een middel om de leerlingen doelgericht en planmatig te begeleiden naar blijvende participatie. Arbeidstoeleiding staat centraal in het VSO. Leerlingen bereiden zich voor op hun toekomst, door deel te nemen aan leerwerkplaatsen, groeps-, interne en externe stages. De stagecoördinatoren regelen alles rond arbeidstoeleiding. Nadat leerlingen onze school hebben verlaten, blijven we ze twee jaar volgen.

We gaan met respect om met alle geloofs- en levensovertuigingen. Onze school heeft het Haagse certificaat 'Veilige School'. 

Onderwijsconcept

We stimuleren de leerlingen in hun ontwikkeling, uitgaande van hun talenten en rekening houdend met hun beperkingen. We hanteren een werkwijze waarin resultaten van de leerlingen worden gerelateerd aan vooraf beoogde opbrengsten, die op hun beurt gericht zijn op het bereiken van de uitstroombestemming. Leidend voor deze participatie is het accepterende klimaat en de positieve instelling naar de leerlingen en hun omgeving. 

Bijzonderheden

De leerlingen kunnen meepraten over de invulling, ontwikkeling en evaluatie van activiteiten. Dit gebeurt in de leerlingenraad.  
Leerlingen doen werkzaamheden in de wijk. Hiervoor hebben we de Gulden Klinker gekregen, een prijs voor het schoner, veiliger en prettiger maken van de wijk.
Elke week zijn er naschoolse activiteiten. 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De nadruk in ons beleid en in onze kwaliteitszorg ligt op het primaire proces: de kwaliteit van leren en onderwijzen. We leggen de nadruk op de sociale vaardigheden en de praktische toepassingen van het geleerde. Wij vinden het belangrijk om duidelijk over de kwaliteitsopbrengsten te communiceren. Wij zien de zorg voor kwaliteit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Nog meer op onze school

Brede buurtschool VO  
In brede buurtscholen kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen en achterstanden wegwerken. Hiermee krijgen alle kinderen kansen om verder te komen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

In een kennismakingsgesprek gaan we in op specifieke vragen van de ouders en geven we een rondleiding door de school.
Om toegelaten te kunnen worden, moet een leerling in het bezit zijn van een toelaatbaarheidsverklaring van een samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen. 

Voorlichting en open dagen

Dit schooljaar zullen er t/m 5 februari 2021 geen fysieke open dagen zijn. Kijk op de website van de school voor meer informatie.