Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Basisschool Bohemen Kijkduin ligt in een mooie, rustige en groene omgeving. Wij maken gebruik van moderne lesmethodes en onze missie is dat elk kind zich optimaal kan ontplooien en ontwikkelen. Hierbij is de totale ontwikkeling van de kinderen erg belangrijk. We hebben een ervaren schoolteam, een actieve ouderraad en medezeggenschapsraad. Daarnaast kunnen we rekenen op de hulp van veel ouders, waardoor het mogelijk is diverse extra activiteiten voor de kinderen te organiseren. 

Leerlingen kunnen tussen de middag overblijven. Het overblijven wordt georganiseerd en uitgevoerd door 'Kinderstralen' (Lunchen Op School). Ook voor- én naschoolse opvang is, net als een peuteropvang, bij ons op school aanwezig ('Rataplan' van Triodus, onderdeel van SKW).

Onderwijsconcept

Op onze school staat het aanleren van kennis en vaardigheden centraal. Het is onze zorg dat onze leerlingen alles leren wat ze nodig hebben om het in het Voortgezet Onderwijs (en daarna!) zo goed mogelijk te doen. Dat ieder kind zich dus zo goed mogelijk ontwikkelt. De uitgangspunten van het openbaar onderwijs vinden wij erg belangrijk. Respect voor de (sociale) omgeving staat daarbij centraal. Daarnaast vinden we het belangrijk dat het leren in een goede sfeer en in een veilige omgeving gebeurt.

Bijzonderheden

U kunt telefonisch contact met ons opnemen voor de data van de informatieochtenden. Wij informeren u dan meteen over de mogelijkheden om uw kind aan te melden.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Op de Bohemen Kijkduinschool staat ieder kind apart centraal. De school houdt rekening met verschillen tussen kinderen. We besteden veel aandacht aan het leren van de kernvakken lezen, rekenen en taal. Wij bekijken de ontwikkeling en gegevens van onze leerlingen en bepalen op grond daarvan of een kind extra zorg nodig heeft. Afhankelijk van de behoefte van de leerling bekijken we welke extra zorg het kind geboden kan worden en overleggen dat met de ouders.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Doordat wij kunnen rekenen op de hulp van ouders kunnen we veel extra activiteiten voor de kinderen organiseren. Bijvoorbeeld de jaarlijkse ‘Stuif-es-in’, waar de kinderen alleen of in een groepje een optreden verzorgen. Of het Schoolpleinfeest dat vol zit met activiteiten verzorgd door ouders van onze ouderraad.

Iedere groep heeft zijn eigen klassenouders. Zij zorgen ervoor dat er leuke activiteiten in de groep worden georganiseerd. Een goede samenwerking met de ouders vinden wij erg belangrijk.

Nog meer op onze school

Brede buurtschool PO  
Brede buurtschool PO
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Voor ouders die belangstelling hebben voor onze school, organiseren wij regelmatig informatieochtenden verspreid over het schooljaar. Tijdens deze bijeenkomsten geven wij voorlichting over ons onderwijs, kunt u vragen stellen en krijgt u een rondleiding door de school. Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u ons bellen.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2020 / 2021 68 plaatsen
 • 2021 / 2022 68 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  14 dec '20 t/m 8 jan '21

  17

  0

  10

 • Periode 2

  22 mrt t/m 6 apr '21

  17

  0

  13

 • Periode 3

  21 jun t/m 2 jul '21

  17

  0

  11

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '21

  17

  0

  10

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 50

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Triodus/Rataplan