Spring naar inhoud

Schoolprofiel

CBS Comenius is een gezellige protestants-christelijke school in de wijk Transvaal. Bij ons zijn kinderen met elke achtergrond van harte welkom. We streven ernaar voor iedereen kansen te creëren.

Als school hebben wij een rijk onderwijsaanbod met veel aandacht voor taal en rekenen. We stemmen het onderwijs af op de behoeftes van onze leerlingen. We hebben een prettig pedagogisch klimaat en door gebruik te maken van het directe instructiemodel, is er een duidelijke didactische aanpak. Vanwege het leerkansenprofiel zijn er op onze school vakleerkrachten voor dans, drama, muziek, Engels, ICT/techniek en beeldende vorming.

Het contact met ouders vinden we erg belangrijk. We willen graag dat zij betrokken zijn bij het onderwijs van hun kinderen.

Onderwijsconcept

Een rijk onderwijsaanbod met veel aandacht voor taal en rekenen. We stemmen het onderwijs af op de behoeftes van onze leerlingen. We hebben een prettig pedagogisch klimaat en door gebruik te maken van het directie instructiemodel een duidelijk didactische aanpak. Vanwege het leerkansenprofiel zijn er op onze school vakleerkrachten voor dans, drama, muziek, Engels, ICT/Techniek en beeldende vorming.

Bijzonderheden

  • De peuterschool is geïntegreerd in de school.
  • We hebben een kleutergroep voor kinderen die nog geen Nederlands spreken.
  • Op school is er een continurooster en daarom is overblijven gratis.
  • De school biedt aan de groepen 3 tot 8 het leerkansenprofiel. Hierdoor is er extra aandacht voor taal en rekenen. Bovendien krijgen de kinderen extra lessen drama, muziek, Engels, beeldende vorming, ICT/techniek en gym.
  • Logopedie en dyslexietraining is aanwezig op school.
  • Voor ouders is er Nederlandse les.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

We maken gebruik van een leerlingvolgsysteem. De toetsen van het leerlingvolgsysteem moeten er voor zorgen dat we zicht heben op de ontwikkeling van onze kinderen. De resultaten van de kinderen worden besproken met de ouders en bij kinderen vanaf groep 6 ook met de kinderen zelf. Het leerlingvolgsysteem gebruiken we ook om onze eigen kwaliteit in de gaten te houden. Naast het leerlingvolgsysteem zijn er ook lesbzoeken en is er scholing om te zorgen dat we goed onderwijs blijven geven. 

 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn belangrijk voor onze school. Wij zien ouders als belangrijke partners in de ontwikkeling van onze kinderen. Daarom zijn ouders ook van harte welkom om deel te nemen aan activiteiten bij ons op school. Ook zijn er speciale activiteiten voor de ouders zoals: taallessen, koffieochtenden, opvoedondersteuning en vaderavonden.

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
We hebben onze eigen peuterspeelzaal. Hierdoor is er een goede aansluiting met de basisschool. Kinderen zijn bij ons welkom vanaf 2,5 jaar.
Zomerschool  
Deze school biedt in de zomer een educatief programma. Er wordt gezorgd voor een programma met schoolvakken, ontspanning en plezier. Neem voor meer informatie contact op met de school.
Leerkansenprofiel  
Leerlingen krijgen extra lessen. De leerlingen leren vooral beter Nederlands spreken, lezen en schrijven, maar ook rekenen. Het leren gaat op een andere manier. Er worden veel verschillende soorten activiteiten aangeboden.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

U kunt bij de directie een afspraak maken voor een kennismaking. We maken dan tijd voor een gesprek en een rondleiding door onze school.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond
  • 2021 / 2022 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.