Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Spiegel is:

 

 • Een gemengde school waar het maximale uit kinderen wordt gehaald;
 • Een school met heldere leefregels, met genoeg ruimte voor de creativiteit van het kind;
 • Een christelijke school die openstaat voor alle leerlingen.
   

De Spiegel is ook een school die aandacht besteedt aan dans, drama, tekenen, handvaardigheid, muziek en sport.
 

Onderwijsconcept

Er wordt gekeken naar ieders kwaliteiten. Intelligent ben je niet alleen als je hoog scoort bij toetsen, maar kun je ook op andere terreinen zijn. We willen dat de kinderen zich op zoveel mogelijk terreinen ontwikkelen. 

Bijzonderheden

 • Engels vanaf groep 1. Van kennismaken met Engels in de onderbouw, tot methodisch in de bovenbouw;
 • Naschoolse opvang in samenwerking met: 2Kabouters, Anne DAK en BigBenKids (Engelssprekend);
 • Verlengde-schooldagactiviteiten na schooltijd.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De Spiegel heeft een duidelijke zorgstructuur. De lesstof wordt aangeboden op drie niveaus. We werken met diverse protocolen om kinderen die voor of achterlopen op enig gebied goed in de gaten te houden en om een planmatig aanbod te realiseren. Ouders blijven op de hoogte van de vorderingen, omdat het rapport een uitdraai van het leerlingvolgsysteem is.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De Spiegel geeft actief vorm aan ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Dat uit zich op verschillende manieren o.a. door informatiemomneten en ouderochtenden, hulpouders en contactouders.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Met leerlingplafond  
Totaal heeft de school voor schooljaar 2019-2020 nog 50 plekken.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Wanneer u overweegt uw kind op De Spiegel in te schrijven, kunt u een afspraak maken voor een gesprek met de directeur.Voor de procedure verwijzen we u graag naar onze website.

Ons gebouw aan de Van de Spiegelstraat is geheel verbouwd. Na tijdelijk te zijn gehuisvest op het Cantateplein, keren we per september 2019 terug naar de Van de Spiegelstraat.

 

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2020 / 2021 60 plaatsen
 • 2021 / 2022 60 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  14 dec '20 t/m 8 jan '21

  15

  0

  5

 • Periode 2

  22 mrt t/m 6 apr '21

  15

  0

  3

 • Periode 3

  21 jun t/m 2 jul '21

  15

  0

  9

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '21

  15

  0

  3

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 25

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Peuterschool de Spiegel
 3. Uw kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied, namelijk 2518ES en de aangrenzende gebieden