Spring naar inhoud

Daltonschool De Vijver

Schoolprofiel

Daltonschool De Vijver is een basisschool waarbij het kind en de 21e-eeuwse vaardigheden (communicatie, burgerschap, creativiteit, kritisch denken en karakter) centraal staan. Wij willen kinderen goed voorbereiden op de toekomst, zodat ze zelfstandige, zelfredzame en nieuwsgierige volwassenen worden die zich veilig en gewaardeerd voelen. Daarnaast willen wij dat onze kinderen durf tonen, kennis hebben van hun kwaliteiten en voldoende zelfvertrouwen hebben in hun eigen kennis en kunnen. Om dit te realiseren, gaan we uit van de Daltonkernwaarden: zelfstandigheid, doelmatigheid, effectiviteit, samenwerken, reflectie, vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Onderwijsconcept

Een school is een officiële Daltonschool als de school voldoet aan de eisen van de Nederlandse Daltonvereniging (NDV). Sinds april 2002 voldoet De Vijver aan die eisen en hebben we het Daltonpredikaat. De school is lid van de NDV. Om de vijf jaar wordt er gekeken of het Daltonpredikaat verlengd wordt. In het voorjaar van 2017 is het Daltonpredikaat van De Vijver wederom voor 5 jaar verlengd. Voor meer informatie over Daltononderwijs, zie www.dalton.nl.

Bijzonderheden

Talentontwikkeling staat bij ons centraal. Vijf keer per jaar hebben wij een talentweek. Gedurende die week staat er een onderwerp centraal. Wij streven naar een uitdagende leeromgeving en een brede ontwikkeling. Naast de talentweken realiseren we dat door:

 • Muziekles voor alle groepen;
 • Wetenschap- en technieklessen;
 • Engels vanaf de onderbouw;
 • Het ontdekken dat lezen leuk is.

We beschikken over een mediatheek, proeflokaal, technieklokaal, gymzaal, twee speelzalen, een sportdak en een muzieklokaal. 

 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De school heeft een uitgebreid zorgplan. Onze intern begeleiders coördineren de leerlingzorg. Daarnaast gebruiken wij het Cito leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van de leerlingen goed te volgen en hen te begeleiden.

Indien het reguliere werk en het Levelwerk voor onvoldoende uitdaging zorgt, kunnen kinderen die voldoen aan de criteria in aanmerking komen voor de plusklas waar zij leren leren middels onderzoeksvragen.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden goed contact tussen ouders en school zeer belangrijk. Dit moet gebaseerd zijn op wederzijdse betrokkenheid. Aan het begin van het schooljaar voeren de leerkrachten gesprekken met alle ouders van de kinderen uit hun groep, waardoor de verwachtingen en afspraken voor iedereen helder zijn. Als ouders dat willen, kunnen ze een afspraak maken met de leerkracht. De leerkracht kan eveneens contact opnemen met de ouders.

De school heeft een medezeggenschapsraad en een zeer actieve ouderraad. Gedurende het schooljaar worden er koffieochtend georganiseerd, zodat ouders in contact kunnen komen met elkaar, onderwerpen bespreekbaar kunnen maken en/of vragen kunnen stellen aan elkaar of aan school.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Na schooltijd bieden we diverse activiteiten en cursussen aan voor onze leerlingen. Het gaat dan om bijvoorbeeld sport- en dansactiviteiten, koken, fotografie, muziekles of creatieve activiteiten. Wij werken nauw samen met de bso organisaties in de wijk. De organisatie die in ons school gebouw gevestigd is (2Samen), zal net zoals de organisatie waar de nadruk ligt op sport (Hakuna Matata), eveneens activiteiten aanbieden na schooltijd. Deze activiteiten zijn bedoeld voor kinderen die naar de bso gaan. De andere kinderen kunnen tegen een kleine vergoeding deelnemen.
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Geïnteresseerd? Maakt u dan een afspraak voor een informatief gesprek en een rondleiding. De rondleidingen worden verzorgd door leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Kijk voor meer informatie op onze website.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2018 / 2019 70 plaatsen
 • 2019 / 2020 70 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2018 / 2019

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  18

  18

  11

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  18

  18

  10

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  17

  17

  8

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  17

  17

  16

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2018/2019 40

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2019. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  17

  0

  3

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  13

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  35

  35

  0

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  18

  18

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 4

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Repelsteeltje
 3. U werkt zelf op onze school