Spring naar inhoud

Daltonschool De Vijver

Schoolprofiel

Daltonschool De Vijver is een basisschool waarbij het kind en de 21e-eeuwse vaardigheden (communicatie, burgerschap, creativiteit, kritisch denken en karakter) centraal staan. Wij willen kinderen goed voorbereiden op de toekomst, zodat ze zelfstandige, zelfredzame en nieuwsgierige volwassenen worden die zich veilig en gewaardeerd voelen. Daarnaast willen wij dat onze kinderen durf tonen, kennis hebben van hun kwaliteiten en voldoende zelfvertrouwen hebben in hun eigen kennis en kunnen. Om dit te realiseren, gaan we uit van de Daltonkernwaarden: zelfstandigheid, doelmatigheid, effectiviteit, samenwerken, reflectie, vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Onderwijsconcept

Een school is een officiële Daltonschool als de school voldoet aan de eisen van de Nederlandse Daltonvereniging (NDV). Sinds april 2002 voldoet De Vijver aan die eisen en hebben we het Daltonpredikaat. De school is lid van de NDV. Om de vijf jaar wordt er gekeken of het Daltonpredikaat verlengd wordt. In het voorjaar van 2017 is het Daltonpredikaat van De Vijver wederom voor 5 jaar verlengd. Voor meer informatie over Daltononderwijs, zie www.dalton.nl.

Bijzonderheden

Talentontwikkeling staat bij ons centraal. Vijf keer per jaar hebben wij een talentweek. Gedurende die week staat er een onderwerp centraal.
Wij streven naar een uitdagende leeromgeving. Zo hebben wij:

 

 • Een plusklas en Levelwerk;
 • Een volledig ingericht wetenschap & technieklokaal;
 • Engels vanaf de onderbouw;
 • Een multimedialokaal en mediatheek;
 • En werken we met laptops en iPads.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De school heeft een uitgebreid zorgplan. Onze intern begeleiders coördineren de leerlingzorg. Daarnaast gebruiken wij het Cito leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van de leerlingen goed te volgen en hen te begeleiden. Sinds augustus 2011 zijn we gestart met 'Levelwerk', een leerlijn bedoeld voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Indien het reguliere werk en het Levelwerk voor onvoldoende uitdaging zorgt, kunnen kinderen die voldoen aan de criteria in aanmerking komen voor de plusklas waar zij leren leren middels onderzoeksvragen.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden goed contact tussen ouders en school zeer belangrijk. Dit moet gebaseerd zijn op wederzijdse betrokkenheid. Aan het begin van het schooljaar voeren de leerkrachten startgesprekken met alle ouders van de kinderen uit hun groep, waardoor de verwachtingen en afspraken voor iedereen helder zijn. Als ouders dat willen, kunnen ze een afspraak maken met de leerkracht. De leerkracht kan eveneens contact opnemen met de ouders.

De school heeft een sterke medezeggenschapsraad en een zeer actieve en enthousiaste ouderraad. Gedurende het schooljaar worden er koffieochtend georganiseerd, zodat ouders in contact kunnen komen met elkaar, onderwerpen bespreekbaar kunnen maken en/of vragen kunnen stellen aan elkaar of aan school.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u een afspraak maken voor een informatief gesprek en een rondleiding. De rondleidingen worden verzorgd door onze Kinderraad, die bestaat uit leerlingen van de groepen 5 t/m 8.
Kijk voor meer informatie op onze website.

Aantal plaatsen in groep 1

 • 2019 / 2020 70 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  18

  0

  11

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  18

  25

  0

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  17

  17

  0

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  17

  17

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor schooljaar 2019/2020 11

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? U kunt uw kind op onze school aanmelden in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Kijk hier voor de data van de aanmeldperioden.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Peuteropvang Repelsteeltje
 3. U werkt zelf op onze school