Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Ark is een christelijke school waar iedereen van harte welkom is en leerlingen met plezier naartoe gaan. Wij geven degelijk onderwijs, met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en oog voor individuele onderwijsbehoeften. Wij besteden extra aandacht aan de kwaliteit van lesgeven, zorg in de klas, woordenschatonderwijs en een goede eindscore. Onze school is een veilige plek en wij zorgen ervoor dat kinderen actief betrokken worden bij het leren. Zo maken wij het leren zichtbaar en kan ieder kind zien wat hij of zij moeilijk/makkelijk vindt en welke vooruitgang er geboekt wordt. Wij vinden het belangrijker dat een kind voldoende groeit in zijn ontwikkeling, dan dat een leerling het hoogste niveau behaalt.

Onderwijsconcept

Wij spelen zoveel mogelijk in op de individuele onderwijsbehoeften van leerlingen, zodat zij zich op hun eigen niveau optimaal kunnen ontwikkelen. Wij betrekken leerlingen actief bij de begeleiding die ze krijgen. De basisvaardigheden die ze bij ons leren zijn noodzakelijk om in de eigen leefomgeving en samenleving een actieve rol te kunnen spelen. Wij denken in kansen, behoeften en mogelijkheden en geven dat mee aan leerlingen en ouders. Ouders zijn belangrijke samenwerkingspartners voor ons.

‘Wij kijken naar dit kind, in deze groep, bij deze
leerkracht, in onze school en met deze ouders’.

Bijzonderheden

  • Wij werken met een toonaangevende manier van lesgeven die gebaseerd is op de beste resultaten uit jarenlang onderzoek;
  • Er is ruimte voor talentontwikkeling tijdens onze verlengde schooldag activiteiten;
  • Op onze school maken we van het onderwijs ook een feest. Kijk op onze website eens naar de filmpjes;
  • Wij hebben een enthousiast team dat zelf ook nog elke dag bij wil leren. Zo zorgen wij ervoor dat onze school elke dag een beetje beter wordt;
  • Het meest bijzondere aan onze school? Dat zijn eigenlijk onze leerlingen, die elke dag veel bijleren en op een prettige manier met elkaar samen leven. 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De leerlingzorg is goed ontwikkeld. Wij werken planmatig met behulp van diverse instrumenten uit de 1-Zorgroute. We werken met groepsplannen. Deze plannen staan in de cyclus van handelingsgericht werken en gaan uit van de onderwijsbehoeften van het kind. Om de leerlingen in hun ontwikkeling te kunnen volgen, hebben wij een leerlingvolgsysteem. Hierin worden de gegevens van alle leerlingen goed vastgelegd.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden communicatie naar ouders erg belangrijk. Dit gebeurt via de CBS De Ark app en informatie- en rapportavonden. De medezeggenschapsraad is ook belangrijk binnen de school. Er zitten vier ouders in de medezeggenschapsraad. Ook hebben we een actieve ouderraad. Deze raad organiseert zelfstandig of samen met de leerkrachten diverse leuke activiteiten voor de leerlingen. De ouderraad wordt bijgestaan door een grote groep hulpouders. Deze helpen ook de leerkrachten bij (na)schoolse activiteiten.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Kijk voor meer informatie op de website of maak een afspraak om langs te komen. 

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond
  • 2021 / 2022 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.