Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Buutplaats is een school waar uw kind zich snel thuis zal voelen. Kinderen die met plezier naar school gaan, leren het best. We vinden het fijn als kinderen trots zijn op zichzelf en hun vaardigheden. We houden, ook door verschillende toetsen, goed in de gaten of uw kind voldoende vooruitgaat. Wanneer het nodig is helpen we uw kind binnen of buiten de klas.

De Buutplaats is een LKP-Leerkansenschool. De kinderen in de midden- en bovenbouw kunnen deelnemen aan de extra LKP-lessen, zoals beeldende vorming, theater, gezonde leefstijl en ICT. Door het brede aanbod en de langere lesdag is er meer gelegenheid om de kinderen de kans te bieden hun vele talenten te ontwikkelen. Steeds meer ouders zien dat een kind zich in onze Peuteropvang met veel plezier voorbereidt op de kleutergroep en op groep 3, waar het leren lezen en rekenen echt begint. Voor de allerjongsten (vanaf 2 jaar) is er elke week samenspel voor moeder en kind.

Door de inzet van juffen en meesters, maar zeker ook die van de kinderen en hun ouders, hebben we fantastische resultaten en een goede sfeer.

Onderwijsconcept

Wat wij het belangrijkst vinden:

  1. Taalonderwijs: taal is het allerbelangrijkste dat we de kinderen leren.
  2. Rekenonderwijs: samen met taal zijn dit de basisvaardigheden.
  3. Sociaal-emotionele vorming: we vinden het belangrijk dat kinderen goed met elkaar leren omgaan, maar ook met volwassenen. 
  4. Ontwikkeling van talenten: door de extra uren van het Leerkansenprofiel kunnen de kinderen zich breed ontwikkelen.

Bijzonderheden

Door het Leerkansenprofiel kunnen wij uw kind veel meer bieden dan een reguliere school. We werken met een continurooster: alle kinderen blijven kosteloos over. 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Wij zijn altijd bezig om de kwaliteit van De Buutplaats te verbeteren, om uit elk kind te halen wat er in zit. De prestaties van de laatste groepen 8 liggen boven het landelijk gemiddelde en daar zijn we zeker trots op. We hanteren moderne leermiddelen. In alle groepen, ook bij de peuters, maken we gebruik van digitale touchscreens. We investeren in "Opbrengstgericht werken" om nog betere resultaten te halen met uw kind. Hierbij zijn de kwaliteit van de leerkracht en de lessen het allerbelangrijkst. Raadpleeg ook onze website voor meer info.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouders en de school hebben hetzelfde doel: ze willen het beste voor hun kinderen. Kinderen met betrokken ouders doen het ook beter op school. Daarom staat de deur van de Buutplaats altijd open voor ouders en zijn vele ouders actief in de school. Elke week is er een koffieochtend en regelmatig zijn er bijeenkomsten over bijvoorbeeld opvoeden. Er is een zeer actieve ouderraad.

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
De kinderen kunnen al op tweejarige leeftijd starten met Samenspel. De voorschool bereidt de kinderen zo goed mogelijk voor op het leren lezen en rekenen in groep 3.
Theaterklassen  
De theaterlessen zijn een vast onderdeel van het Leerkansenprofiel. De lessen worden gegeven door een bevoegd theaterdocent. Deze lessen dragen veel bij aan de (taal)ontwikkeling van uw kind.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

U kunt op schooldagen een afspraak maken voor een rondleiding of een inschrijving. Tijdens deze afspraak nemen we de tijd om uw vragen te beantwoorden. Natuurlijk kunt u ook vast informatie vinden op onze website.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond
  • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.

Voorlichting en open dagen

Dit schooljaar zullen er t/m 5 februari 2021 geen fysieke open dagen zijn. Kijk op de website van de school voor meer informatie.