Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Midden in de Heesterbuurt/Valkenboskwartier ligt De Drie Linden verscholen aan de 2de Braamstraat. Een school waar u naast het mooist gelegen speelplein in Den Haag, ook een prachtige afspiegeling kunt vinden van onze multiculturele samenleving. Een kleine school met zo’n 200 leerlingen, waar maar liefst 52 verschillende nationaliteiten in goede harmonie samen spelen, werken en groeien.

Op school streven wij ernaar dat de leerlingen zichzelf en anderen leren te respecteren. We creëren hiervoor een veilige omgeving waar iedereen mag zijn wie hij of zij is, ongeacht afkomst of religieuze overtuiging.
Op De Drie Linden hechten we veel belang aan het woord 'samen'. Veel van onze lessen doen we daarom coöperatief.
Vanaf groep 4 werken alle leerlingen met een eigen tablet voor de kernvakken. Hiermee verwerken ze op eigen niveau de stof binnen de gestelde kerndoelen.

We zijn een op de toekomst gerichte school en doen er alles aan om de leerlingen een veilige start in het onderwijs te bieden, zodat ze hierna vol vertrouwen, betrokken en nieuwsgierig de wereld in gaan.

Onderwijsconcept

We geven passend onderwijs op basis van verschillende ideeën vanuit het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat leeftijdsgenoten bij elkaar in de groep zitten en binnen de groep op verschillende niveaus instructie en verwerking krijgen aangeboden en indien nodig een eigen leerlijn kunnen volgen. Zo kan ieder kind zich op zijn eigen niveau ontwikkelen.

We maken hierbij gebruik van verschillende verwerkingsvormen zoals coöperatief leren, omdat je van elkaar veel kunt leren en we leren samenwerken en van en met elkaar leren belangrijk vinden.

Ieder kind word systematisch in zijn ontwikkeling gevolgd binnen de cyclus van Handelings Gericht Werken. Onder andere door het observatiesysteem KIJK de het CITO leerlingvolgsysteem in groep 3 t/m 8. Per kernvak stellen wij persoonlijke doelen op voor de leerlingen. Door de verwerking van de kernvakken op een Snappet tablet kunnen wij alle kinderen een passend aanbod bieden.  

Samen met de leerlingen en ouders zijn wij in gesprek over de ontwikkeling van uw kind en onze leerling. Deze samenwerking vinden wij belangrijk, omdat ieder zijn eigen inbreng kan geven en we zo alleen een totaalplaatje krijgen. 

Daarnaast begeleiden we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en de groep. Zo verhogen wij de sfeer en relatie met elkaar.

Bijzonderheden

Op het gebied van cultuur werken we aan de thema’s van 'Cultuuronderwijs op z’n Haags', waar onder meer aandacht besteed wordt aan: kunst, dans, theater en muziek.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De Drie Linden biedt goed onderwijs aan de kinderen volgens ons onderwijsconcept. De doorstroom naar het voortgezet onderwijs ligt boven het landelijk gemiddelde. De kinderen krijgen de zorg die zij voor hun verdere ontwikkeling nodig hebben. De leerkrachten helpen de kinderen om hun vaardigheden zo ver mogelijk te ontwikkelen: zowel de kinderen die extra uitleg nodig hebben, als ook de kinderen die zich sneller ontwikkelen. De intern begeleiders houden samen met de groepsleerkrachten zicht op de leerlingzorg.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding en begeleiding van kinderen. Een goede betrokkenheid van ouders bij de school heeft een positieve invloed op de resultaten van de kinderen. Vanuit deze verantwoordelijkheid hebben we duidelijke afspraken gemaakt. Feestdagen vieren we met ouders, kinderen en team. De school heeft een actieve en betrokken ouderraad en medezeggenschapsraad. De school houdt gesprekken over rapporten en persoonlijke programma's van de kinderen. Er zijn koffieochtenden en een open inloop. Ouders helpen bij sportdagen, excursies en creatieve middagen.

Nog meer op onze school

Voorschool  
Peuterleerplek De Kleine Linde is ondergebracht in de basisschool. Peuterschool en basisschool werken nauw samen op het gebied van leerlingzorg, onderwijsprogramma, scholing personeel, enz.
Brede buurtschool PO  
In samenwerking tussen DAK kindercentra, Wijkvereniging Jasmijn, welzijnsorganisatie Vóórwelzijn en basisschool De Drie Linden wordt een afgestemd aanbod aan activiteiten ontwikkeld, waaronder kinderopvang, onderwijs aan kinderen van 2,5 tot 13 jaar, voor- tussen- en naschoolse activiteiten.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond
Kindcentrum Lindenkwadrant

Kindcentrum Lindenkwadrant: Dé basis voor je toekomst

In het afgelopen jaar hebben vier organisaties hun krachten gebundeld en zijn gezamenlijk een Kindcentrum begonnen. Een kindcentrum voor kinderen van 0-13 jaar. Een unieke plek waar kinderen spelenderwijs kunnen leren en hun talenten kunnen ontdekken. Een veilige plek waar kinderen zichzelf mogen en durven zijn. Een liefdevolle plek waar kinderen kunnen lachen, genieten en creatief kunnen zijn. Kortom een super fijne plek voor ieder kind!

De vier organisaties die dit kindcentrum vormen zijn: R.K. Basisschool De Drie Linden, Kinderopvang Laura DAK, Peuterleerplek De Kleine Linde (JongLeren) en Wijkcentrum ’t Lindenkwadrant (Voor welzijn). Samen zijn zij gevestigd in het gebouw op de 2e Braamstraat 4-7, in het hart van de Heesterwijk en Jasmijnbuurt.

Benieuwd? Kom langs of kijk voor meer informatie op www.kindcentrumlindenkwadrant.nl

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Interesse? Neemt u contact op voor een rondleiding. U bent van harte welkom.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2018 / 2019 Geen leerlingplafond
  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.