Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Octantschool Fontein is een fijne en vertrouwde plek voor alle leerlingen. Ons enthousiaste team van leerkrachten zet zich elke dag in om uit alle kinderen het beste naar boven te halen. We zijn er namelijk van overtuigd dat ieder kind zijn eigen unieke en sterke kanten heeft. Niet elke leerling leert op dezelfde manier en heeft behoefte aan dezelfde dingen. Dat vinden wij heel normaal. Daarom bieden wij onderwijs op maat.

Loopt uw kind voor in zijn ontwikkeling en kan hij extra uitdaging gebruiken? Dan zorgen wij voor moeilijker werk of kan uw kind deelnemen aan de plusklas. Indien uw kind juist moeite blijkt te hebben met het bijbenen van de lesstof, dan krijgt uw kind in de klas extra hulp of bieden we buiten de klas begeleiding bij het leren lezen of rekenen. Onze specialisten helpen elke leerling in zijn of haar ontwikkeling.

Op Fontein bieden we onderwijs op maat. Samen creëren we een school waar we ons allemaal fijn voelen én heel veel leren.

Onderwijsconcept

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind zijn eigen talenten heeft. Daarom zetten wij ons dagelijks met veel energie en plezier in om uit ieder kind het maximale te halen. Voor elk vak werken de leerlingen op hun eigen niveau aan het behalen van de lesdoelen. Zo geven wij de kinderen die weinig uitleg nodig hebben extra uitdaging door middel van extra werk op een hoger niveau. Wanneer na uitleg van de leraar de klas zelfstandig aan het werk gaat, krijgt een klein groepje kinderen extra hulp bij het maken van de opdrachten.

In de lessen worden kinderen gestimuleerd om zelfstandig te werken en om te gaan met uitgestelde aandacht. Ook leren ze om zelf hun werk te plannen en in te delen. Oudere leerlingen formuleren samen met ouders en leerkracht(en) persoonlijke leerdoelen die aansluiten bij hun eigen talenten. Zo zorgen we ervoor dat ieder kind elke dag de juiste, nieuwe leert. Daarmee halen wij het maximale uit alle kinderen, het beste voor ieder kind.

Bijzonderheden

Onze school is een kindcentrum. Tussen 7:30 en 18:30 uur is onze school voor alle kinderen vanaf 2 jaar een plek om op te groeien, te leren en zich te ontwikkelen.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Het team van Fontein is actief betrokken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van schoolbeleid. Alle geledingen van school zijn gewend cyclisch te werken. Plannen worden gemaakt en uitgevoerd, behaalde resultaten worden onderzocht en vormen uitgangspunt voor nieuw beleid. Speerpunten in het nieuwe schoolplan zijn bepaald op basis van de uitkomsten van vragenlijsten die zijn uitgezet onder leerkrachten, leerlingen en ouders, in combinatie met bevindingen van de Onderwijsinspectie en een uitgebreide analyse van onze leeropbrengsten.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Samen bereiken we meer! Gelukkig kunnen wij altijd rekenen op veel betrokken ouders die zich voor onze school inzetten om zo een nog fijnere leeromgeving te creëren voor de kinderen. We hebben een zeer betrokken medezeggenschaps- en ouderraad. Daarnaast hebben we veel ouders die bij verschillende activiteiten helpen. Denk hierbij aan de luizencontroles, onze leesouders, helpende handen bij sport- en speldagen, het decoteam, klassenouders, overblijfvrijwilligers en onderwerpspecifieke klankbordgroepen. Wij vinden het ook altijd leuk om ouders op deze manier beter te leren kennen! 

Nog meer op onze school

Voorschool  
Onze school heeft een peuteropvang waar kinderen van 2 tot 4 jaar spelenderwijs allerlei vaardigheden leren die belangrijk zijn op de basisschool. Fontein en Up Kinderopvang stemmen het aanbod van de voorschool en de kleutergroepen op elkaar af.
Verlengde schooldag  
Ieder jaar organiseren wij naschoolse activiteiten waar onze leerlingen gratis aan kunnen deelnemen. Denk bijvoorbeeld aan naschoolse sportactiviteiten, typlessen, een taalcursus of een weerbaarheidstraining. Het aanbod wisselt ieder jaar.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Voor een fijne schooltijd is een prettige sfeer op school net zo belangrijk als de kwaliteit van het onderwijs. Wij snappen daarom goed dat u de sfeer op onze school zelf wilt ervaren. Wij nodigen u van harte uit voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding, zodat u een goed beeld krijgt van hoe onze school past bij u en uw kind.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2018 / 2019 Geen leerlingplafond
  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.