Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Wij willen dat uw kind veel leert en graag naar school gaat. Wij vinden een goede sfeer in en buiten de school heel belangrijk. De leerkrachten doen er alles aan om uw kind zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Daarbij speelt u als ouder een belangrijke rol. Daarom is contact tussen ouders en leerkrachten ook van belang. Het doel van De Gantel is om een moderne, open christelijke basisschool te zijn. Een school waar de Bijbelse verhalen worden verteld en we ons verdiepen in wat die verhalen ons kunnen leren over een manier van leven in deze tijd, in deze wijk en op deze school. De sfeer in onze school moet veilig en vertrouwd zijn. We zijn daarom gebrand op het signaleren van discriminatie en pesten. We werken hard aan het voorkomen van die problemen. We willen geen strenge school zijn, wel een school met duidelijke regels. Deze zijn nodig. Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor elk kind. In onze visie is er respect voor andere geloven en plaats voor kinderen van ouders met een andere levensovertuiging. Ook zij kunnen zich bij ons thuis voelen.

Onderwijsconcept

Wij willen de kinderen een uitdagend pakket aan vaardigheden en kennis bieden. Het is de bedoeling dat deze aansluiten bij de mogelijkheden van het kind. Inspiratie en begeleiding door de leerkracht zijn daarbij belangrijk, maar ook het zelfstandig werken. Ons kader is dat van adaptief onderwijs, de visie dat de leerling beter leert als de leerstof op hem/haar is afgestemd en op zo'n manier wordt aangeboden dat het de interesse van de leerling heeft.

Bijzonderheden

Mocht u na het lezen van de informatie meer willen weten over CBS De Gantel, kijk dan ook eens op onze website of maak een afspraak voor een rondleiding.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

We vragen onszelf steeds af of alle leerlingen vooruit gaan en of ze dit op elk gebied doen. Voldoen onze leer- en hulpmiddelen aan de gestelde eisen? Hoe staat het met onze eigen vaardigheden en activiteiten? Antwoorden hierop krijgen we door te kijken hoe het in de klas gaat, van de resultaten van toetsen, functioneringsgesprekken en teambesprekingen.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Een goede samenwerking tussen ouders en school is belangrijk. Wat doen we er aan om ouders te betrekken? Hoe krijgen we het voor elkaar dat u graag en makkelijk naar school komt? Dit gebeurt op verschillende manieren:

 • door een gesprek of bijvoorbeeld een brief
 • door contacten over de kinderen
 • door hulp van ouders bij activiteiten op school
 • door deelname van ouders in de ouderraad of medezeggenschapsraad
 • door gebruik te maken van de communicatie app 'Social Schools'

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Belangstellende ouders kunnen een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met de directie van De Gantel. Op vaste momenten in de week ontvangt de directie de ouders om hen te informeren over het onderwijs op de school en de organisatie ervan. Een vast onderdeel van deze kennismaking is een rondleiding die de directie voor de ouders verzorgt.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2020 / 2021 55 plaatsen
 • 2021 / 2022 57 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  14 dec '20 t/m 8 jan '21

  10

  0

  12

 • Periode 2

  22 mrt t/m 6 apr '21

  15

  0

  15

 • Periode 3

  21 jun t/m 2 jul '21

  15

  0

  15

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '21

  15

  0

  19

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 55

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. U werkt zelf op onze school
 2. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 3. Uw kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied, namelijk Wateringse Veld (2548), Wateringen en Rijswijk