Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Gelderlandschool is gevestigd in een prachtig gebouw van Berlage, ingericht voor onderwijs van nu. De school heeft twee avontuurlijke schoolpleinen en een buitenklas.

Wij hebben kinderen uit de hele wereld op onze actieve school. We bieden ontwikkelingsgericht onderwijs, gericht op de toekomst. Cultuuronderwijs is daarbij erg belangrijk.

Ouders zijn altijd van harte welkom bij ons op school. Om te helpen bij bepaalde activiteiten, maar ook om met ons in gesprek te gaan en suggesties voor eventuele verbeteringen te geven. Graag zelfs.

Onderwijsconcept

De Gelderlandschool geeft ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Binnen OGO wordt thematisch gewerkt. De thema's (ca. 8 weken) verbinden de leerstof van verschillende vakken.  Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. OGO geeft de kinderen ruimte om mee te denken met het thema, hun onderzoeksvragen stellen. Zo leren leerlingen met veel plezier en gaat leren gemakkelijker.  De leerkracht stuurt en begeleidt hierin. De leerkracht zorgt er voor dat de kerndoelen basisonderwijs aangeboden, eigen gemaakt en getoetst worden oa via de CITO toetsen.

Bij de peuters en de groepen 1 t/m 4  staat het het spel centraal. Door de echte wereld na te spelen op school in de "sociaal culturele praktijk" (bijv. een dierenwinkel) leren leerlingen een grote variatie aan vaardigheden als samenwerken, overleggen, creatief denken, onderhandelen en onderzoekend leren. Door betekenisvolle activiteiten in de groepen, wordt de link gelegd tussen de verschillende vakken.

In de groepen 5 t/m 8 leren de kinderen door middel van onderzoeksactiviteiten binnen een thema. De leerlingen formuleren onderzoeksvragen en gaan met behulp van de leerkracht op zoek naar de antwoorden. De leerkracht zorgt hierbij voor een geintegreerd vakaanbod waarbij de onderwijsdoelen die gesteld zijn voor het leerjaar aangeboden worden. Een geintegreerde methode wordt hierbij gebruikt als hulpmiddel.

Leerkrachten en onderwijsondersteuners zijn begeleiders van de leerlingen en hebben oog voor de activiteiten waar de leerlingen belangstelling voor hebben. Het 'willen leren/weten' omdat het thema aanspreek en hen intrinsiek motiveert, is een belangrijk gevolg van OGO.

Cultuur neemt een grote plaats in op school. Het leerorkest (gratis muziekles op school ism het Residentieorkest), de schooltoneelclub, de naschoolse activiteiten zoals dans, muziek en drama) zijn een kleine opsomming van de activiteiten die op school plaatsvinden.

Bijzonderheden

De school heeft een schakelgroep (extra taalondersteuning) en  nieuwkomersgroep (leerlingen direct uit het buitenland). Ook heeft de school ruime leerlingondersteuning buiten de groep.  

De school richt zich op NT2-onderwijs.

In ons gebouw bevindt zich OGO peuterleerplek De Kladderkatjes (Stichting JongLeren Den Haag). 

 

 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Iedere basisschool moet voldoen aan de eisen van de inspectie. Onze school biedt onderwijs dat voldoet aan de eisen die gesteld worden binnen het Primair Onderwijs. Ieder kind krijgt de kans om zich te ontwikkelen omdat wij gedifferentieerd onderwijs aanbieden en uitstekende zorg geven binnen de school. De school heeft twee ondersteuners in dienst voor extra hulp buiten de klas. Verder werken de leerkrachten met verschillende niveaugroepen om de kinderen zoveel mogelijk de instructie te geven die zij nodig hebben. Er wordt gewerkt met groepsplannen die op regelmatige basis worden geëvalueerd en bijgewerkt.

Leerkrachten volgen dagelijks de ontwikkeling van uw kind en dagen hen uit steeds een stap verder te zetten. De resultaten van uw kind meten wij o.a. door Cito-toetsen af te nemen. In groep 7 doen de leerlingen mee aan de Cito Entreetoets en in groep 8 aan de NIO en Cito Eindtoets. In groep 3 (DGO) nemen wij een extra onderzoek af. Met deze toetsen zorgen wij dat we een duidelijk beeld hebben van de ontwikkeling van uw kind en daardoor de juiste zorg kunnen aanbieden. 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn partners in de school en expert ten aanzien van hun eigen kind. Wij werken met u samen aan hetzelfde doel, de beste ontwikkeling van uw kind.

Ouders hebben een grote bijdrage aan de sfeer op school, in het geven van informatie over hun kind en in de samenwerking met de school.

Eens per week vindt in de groep een "ouder-moment" plaats waar onze ouders van harte welkom zijn voor een kijkje in de groep. In de klas werken ouders en kinderen dan samen aan een opdracht of krijgen met elkaar uitleg over een onderwerp.

Eens per week (op donderdagochtend) vindt er een algemene ouderochtend plaats, georganiseerd door onze oudercoördinator. Ouders geven aan waar de interesse ligt, ook grijpt de school deze gelegenheid aan om over een onderwerp van gedachte te wisselen met de aanwezige ouders. We horen graag hoe de ouders over de school denken en wat er beter zou kunnen. Ouders zijn onze ambassadeurs!

Communicatie met de leerkracht.

Drie keer per jaar vinden gesprekken plaats over de vorderingen van uw kind. In het najaar vinden voortgangsgesprekken plaats over de start van uw kind in het nieuwe schooljaar. U wordt hiervoor uitgenodigd door de leerkracht. Verderop in het jaar wordt u nog twee keer uitgenodigd om over het rapport een gesprek met de leerkracht te hebben. Natuurlijk kunt u tussendoor altijd zelf een afspraak maken. De leerkracht zal zelf ook tussendoor contact zoeken als er vragen of zorgen zijn.

Ouders zijn altijd van harte welkom in school. We accepteren uw hulp graag bij activiteiten maar u bent ook van harte welkom om in gesprek te gaan over de school en met suggesties voor verbetering te komen. Graag zelfs!

Wij zien ouders graag zitting nemen in de Ouderraad en Medezeggenschapsraad. Ouders zijn ons klankbord!.

 

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
Peuterleerplek De school heeft in het gebouw peuterleerplek "De Kladderkatjes" (Stichting JongLeren Den Haag). Hier wordt gewerkt volgens de principes van OGO. Omdat de peuterleerplek direct naast onze kleutergroepen ligt, is de overgang heel natuurlijk zowel t.a.v. het wennen aan de basisschool als aan de manier van werken. Er is een warme overdracht, dit betekent dat de peuterleidsters zelf met de leerkracht van groep 1 kan bespreken wat uw kind nodig heeft in groep 1, samen met u. De school heeft een prachtig avonturenpeuterplein achter de school aangelegd en op het voorplein hebben we een groen plein aangelegd.
Verlengde schooldag  
Aansluitend aan school vinden er 's middags leuke, gratis activiteiten plaats waar kinderen aan mee kunnen doen zoals dans, theater en sport.
Schakelklas  
In de Schakelgroep plaatsen we leerlingen die de Nederlandse Taal nog niet goed beheersen. De Schakelgroep legt in deze groep leerlingen, de nadruk op ontwikkeling van de Nederlandse taal naast alle andere vakken. Er is een extra leerkracht verbonden aan deze groep om de extra taalondersteuning te geven.
Theaterklassen  
Onze school heeft een schooltoneelclub in samenwerking met het Jeugdtheaterhuis. Natuurlijk wordt er ook voor publiek gespeeld zoals onlangs in Grimmige Sprookjes.
Brede buurtschool PO  
Brede buurtschool. De Gelderlandschool heeft nauwe contacten met Stichting JongLeren Den Haag, Buurtwerk Escamp, wijkbureau politie, kinderopvang DAK, ROC Mondriaan, buurtscholen, CJG. Daarnaast is gedurende meerdere dagdelen per week een logopedist van logopediepraktijk Samenspraak aanwezig om kinderen met taal- en/of spraakproblemen extra te ondersteunen.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond
Ons leerorkest

Onze kinderen kunnen zich vanaf groep 5 inschrijven voor het leerorkest. Zij krijgen gratis muziekles op instrumenten van docenten van het Residentieorkest, ieder donderdagmiddag na schooltijd. Er wordt oa vioolles, celloles en trompetles gegeven. De instrumenten nemen de kinderen mee naar huis om te kunnen oefenen.

Samen spelen zij als orkest een aantal per jaar samen in o.a. de Nieuwe Kerk.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Nieuwsgierig naar ontwikkelingsgericht onderwijs? U bent zeer welkom om kennis te maken. We nemen ruim de tijd voor een kennismakingsgesprek, waarin u al uw vragen kunt stellen, en geven u graag een rondleiding. 
U treft een vrolijke school met geïnteresseerde kinderen en een bevlogen team.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond
  • 2021 / 2022 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.

Nieuwkomers

Deze school is aangewezen als een van de opvangscholen voor nieuwkomers. De leerlingen krijgen les volgens een voltijd variant. Op dit moment hebben wij 1 opvanggroep(en) en zijn er 3 plaatsen beschikbaar.