Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Jonge Wereld is een katholieke basisschool, gehuisvest in een prachtig schoolgebouw. Onderwijs en zorg op maat is onze basis. We kijken regelmatig of kinderen vooruitgaan en goede resultaten behalen. Hiervoor gebruiken we methodegebonden toetsen, 'Kijk!' bij de kleuters en Cito. Een doorgaande lijn is belangrijk. Daarnaast hebben we aandacht voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen. Deze leerlingen werken vanaf groep 5 met Levelwerk.

Op De Jonge Wereld hebben wij zeer actieve ouders en een actieve medezeggenschapsraad. De ouders helpen bij een schoolfeest, sinterklaasviering, kerstviering en sportdagen. De medezeggenschapsraad vergadert zes keer per jaar en bespreekt dan zaken zoals begroting, formatie, overblijven en het schoolplan.

 

 

 

 

 

Onderwijsconcept

De Jonge Wereld wil een school zijn: - waar we zien dat ieder kind uniek en anders is; - waar we rekening houden met verschillen tussen kinderen; - waar we de kinderen, waar mogelijk, zelfstandig laten werken, in eigen tempo en op eigen niveau; - waar kinderen aan, met en van elkaar leren. Bij bovengenoemde visie past Bouwen aan een Adaptieve School.

Bijzonderheden

De Jonge Wereld valt onder het bestuur van Lucas Onderwijs. De school zit in de wijk Leyenburg. De meeste leerlingen komen uit de wijken Rustenburg, Leyenburg en Houtwijk. Onze school is een afspiegeling van de maatschappij en de wijk waarin wij werken. Op onze school gaan wij met elkaar om op basis van respect, zodat iedereen zich prettig voelt.

 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Sinds 2007 zijn wij op De Jonge Wereld een adaptieve school. Dit betekent dat we vanaf de kleutergroepen werken naar het niveau van de kinderen. Onderwijs en zorg op maat is onze basis. We kijken regelmatig of kinderen vooruitgaan en goede resultaten halen. Hiervoor gebruiken we methodegebonden toetsen, Kijk bij de kleuters en Cito. Een doorgaande lijn is belangrijk. Daarnaast hebben we aandacht voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen. Deze leerlingen werken vanaf groep 5 met Levelwerk.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Op De Jonge Wereld hebben wij zeer actieve ouders en een actieve medezeggenschapsraad. De ouders helpen bij een schoolfeest, sinterklaasviering, kerstviering, sportdagen, enzovoort. De medezeggenschapsraad vergadert zes keer per jaar en bespreekt dan zaken zoals begroting, formatie, overblijven en het schoolplan.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Voor meer informatie over de school en eventueel de inschrijving van uw kind, kunt u telefonisch een afspraak maken met de directie.
Wilt u snel, kort en bondig veel belangrijke informatie over de school? Op de website vindt u ons ABC.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond
  • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.

Voorlichting en open dagen

Dit schooljaar zullen er t/m 5 februari 2021 geen fysieke open dagen zijn. Kijk op de website van de school voor meer informatie.