Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Kameleon is een openbare basisichool in Laak-Noord. De school grenst aan het Ketelveld.

De Kameleon is een school waar kinderen:

 • Zich optimaal kunnen ontwikkelen;
 • Zich thuis voelen en een fijne schooltijd hebben;
 • Zich veilig en geaccepteerd voelen.

Onze kernwaarden zijn respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. 

Wij gebruiken de thema's van onze wereldoriëntatiemethode als uitgangspunt voor museum- en theaterbezoeken. Waar mogelijk laten we de thema's van onze taalmethode daarop aansluiten. Onze leerlingen krijgen daardoor een breder en diepgaander beeld van het thema. Kinderen krijgen genoeg kennis en leren (digitale) vaardigheden aan voor een succesvolle toekomst. 

Wij werken met een continurooster. Het overblijven op de Kameleon is gratis.

Na schooltijd is er elke dag een sport, dans of creatieve activiteit waar onze leerlingen zich voor kunnen opgeven.

Onderwijsconcept

Wij bieden veel structuur en hebben duidelijke regels. Onze leerlingen halen goede resultaten en komen graag naar school. De Kameleon richt zich op passend onderwijs voor rekenen, taal en lezen dat aansluit bij het niveau van de kinderen. Niet ieder kind leert op dezelfde manier. Met verschillende leerlijnen kunnen leerlingen in hun eigen stijl en tempo leren.

Bijzonderheden

De Kameleon heeft een geweldige speelplaats met een Cruyff Court, RKF playground en veel speeltoestellen. We werken nauw samen met streetsport, het Cruyff Court en de Krajicek Foundation. Daardoor kunnen wij aan veel sporttoernooien meedoen. 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De leerlingen worden regelmatig getoetst en de resultaten komen in het leerlingvolgsysteem. De leerkracht bespreekt de resultaten met de intern begeleider en de directeur. Tijdens de rapportgesprekken bespreken we de toetsen met de ouders. Als de ontwikkeling van een kind sterk afwijkt, nemen wij altijd contact met de ouders op.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

In de groepen 1/2 kunnen de ouders enkele ochtenden per week  van half negen tot negen uur in de groep van hun kind ‘meewerken’. Ouders zijn als vrijwilliger betrokken bij het toezicht tijdens de overblijf en zijn mede-organisator van allerlei activiteiten voor onze leerlingen.

Nog meer op onze school

Voorschool  
Een voorschool is een samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de basisschool. Zij werken samen aan één educatief programma.
Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Wilt u meer informatie over onze peuterleerplek of de basisschool, of wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact op ons op. Wij laten u de school graag zien tijdens een rondleiding.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2018 / 2019 30 plaatsen
 • 2019 / 2020 30 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2018 / 2019

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  8

  8

  1

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  7

  7

  8

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  8

  8

  1

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  7

  7

  5

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2018/2019 15

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2019. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  9

  0

  8

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  12

  0

  7

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  9

  16

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 14

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Peuterleerplek De Kameleon