Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Kameleon is een openbare basisichool in de wijk Laak-Noord. De school grenst aan het Ketelveld.

De Kameleon is een school waar kinderen:

 • Zich optimaal kunnen ontwikkelen;
 • Zich thuis voelen en een fijne schooltijd hebben;
 • Zich veilig en geaccepteerd voelen.

Onze kernwaarden zijn respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. 

Wij gebruiken de thema's van onze wereldoriëntatiemethode als uitgangspunt voor museum- en theaterbezoeken. Waar mogelijk laten we de thema's van onze taalmethode daarop aansluiten. Onze leerlingen krijgen daardoor een breder en diepgaander beeld van het thema. Kinderen krijgen genoeg kennis en leren (digitale) vaardigheden aan voor een succesvolle toekomst. 

Wij werken met een continurooster. Het overblijven op de Kameleon is gratis.

Na schooltijd is er elke dag een sport, dans of creatieve activiteit waar onze leerlingen zich voor kunnen opgeven.

Onderwijsconcept

Wij bieden veel structuur en hebben duidelijke regels. Onze leerlingen halen goede resultaten en komen graag naar school. De Kameleon richt zich op passend onderwijs voor rekenen, taal en lezen dat aansluit bij het niveau van de kinderen. Niet ieder kind leert op dezelfde manier. Met verschillende leerlijnen kunnen leerlingen in hun eigen stijl en tempo leren.

Bijzonderheden

De Kameleon heeft een geweldige speelplaats met een Cruyff Court, RKF playground en veel speeltoestellen. We werken nauw samen met streetsport, het Cruyff Court en de Krajicek Foundation. Daardoor kunnen wij aan veel sporttoernooien meedoen. 

Onze school is gezond!
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat en hebben we aandacht voor de persoonlijke en scociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leeftstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De leerlingen worden regelmatig getoetst en de resultaten komen in het leerlingvolgsysteem. De leerkracht bespreekt de resultaten met de intern begeleider en de directeur. Tijdens de rapportgesprekken bespreken we de toetsen met de ouders. Als de ontwikkeling van een kind sterk afwijkt, nemen wij altijd contact met de ouders op.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

In de groepen 1/2 kunnen de ouders enkele ochtenden per week  van half negen tot negen uur in de groep van hun kind ‘meewerken’. Ouders zijn mede-organisators van allerlei activiteiten voor onze leerlingen.

Er is een coördinator ouderbetrokkenheid die het aanspreekpunt is voor ouders. Er worden thema-koffieochtenden georganiseerd voor ouders in samenwerking met stichting Ons Verbind. Ook wordt er gewerkt aan het opstarten van een Ouderraad (OR).
 

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Wilt u meer informatie over onze peuterleerplek of de basisschool, of wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact op ons op. Wij laten u de school graag zien tijdens een rondleiding.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2020 / 2021 24 plaatsen
 • 2021 / 2022 30 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  14 dec '20 t/m 8 jan '21

  5

  0

  3

 • Periode 2

  22 mrt t/m 6 apr '21

  7

  0

  7

 • Periode 3

  21 jun t/m 2 jul '21

  4

  0

  4

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '21

  8

  0

  1

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 15

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk JongLeren Peuterleerplek de Kameleon