Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Kleine Wereld ligt midden in de wijk Moerwijk. Wij zijn een multiculturele basisschool. De school heeft een jong en enthousiast team en is gevestigd in een prachtig nieuw gebouw. Naast de school is een Sporttuin aangelegd en hebben de kinderen de ruimte om te spelen en sporten op groene speelpleinen. Wij werken met een continurooster. Overblijven op De Kleine Wereld is gratis voor alle kinderen. De Kleine Wereld is een school die hard aan de onderwijskwaliteit werkt met alle betrokkenen. We houden de ouders met onze tweewekelijkse nieuwsbrief op de hoogte van activiteiten en ontwikkelingen.

Onderwijsconcept

Wij zijn een school met een veilig pedagogisch klimaat, waar kinderen zich kunnen ontwikkelen op eigen niveau. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. Op De Kleine Wereld staat het samen leren centraal. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk eigenaar worden van hun eigen leerproces. Daarom werken wij met heldere doelen en worden er met de kinderen ondersteunende succescriteria geformuleerd.Wij leggen het accent op lees-, taal- en rekenonderwijs. Het ontwikkelen en bevorderen van zelfstandigheid verdient veel aandacht. Met de komst van de Sporttuin Moerwijk en de aanleg van gezonde groene speelpleinen besteden we tevens aandacht aan een gezonde en actieve leefstijl. Daarnaast willen wij dat onze leerlingen beseffen dat zij altijd kunnen groeien en vertrouwen hebben in eigen kunnen. Daar werken onze leerkrachten hard aan.

Bijzonderheden

Wij bieden 6 uur extra leertijd per week om kinderen hun talenten te laten ontdekken. Denk aan lessen techniek, drama, sport, natuur, muziek en ICT.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De Kleine Wereld heeft een duidelijk systeem om de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen te volgen. We werken opbrengstgericht waarbij wij zorgen voor een goede analyse van de toetsresultaten. Naast de Cito-toets in groep 8 wordt de entree-toets in groep 6 afgenomen. Als het nodig is, krijgen leerlingen extra hulp. De leerkracht maakt hiervoor samen met de intern begeleiders een plan.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Opvoeden doe je samen. De Kleine Wereld heeft duidelijk afspraken over het betrekken van de ouders bij de ontwikkeling van hun kind. Er zijn elke twee weken koffie- en themamomenten, er is een workshopavond voor ouders, vier contactmomenten over de ontwikkeling van het kind en is er spelinloop bij de jongste kinderen. Sinds het schooljaar 2013-2014 hebben we weer een actieve ouderraad.

Nog meer op onze school

Voorschool  
Wij werken samen met peuterspeelzaal De Kleine Wereld. Zij zijn in ons gebouw gevestigd. Een peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen vanaf 2 jaar tot de leeftijd waarop zij naar de basisschool gaan. Op de voorschool leren peuters de Nederlandse taal. Het is goed als uw kind naar de voorschool gaat. Uw kind kan dan beter leren op school. De kinderen gaan twee ochtenden en twee middagen per week naar de voorschool. Twee leidsters spelen met de peuters. En ze werken met de peuters aan de Nederlandse taal. De peuters leren ook om met elkaar te spelen.
Leerkansenprofiel  
Wij bieden 6 uur extra leertijd per week. De extra lessen geven kinderen nog meer kans hun talenten te ontwikkelen. U moet dan denken aan lessen als techniek, drama, sport, natuur, muziek en ICT.
Brede buurtschool PO  
Wij zijn een brede buurtschool in wording. Een brede buurtschool is meer dan een school. In een brede buurtschool werken organisaties zoals kinderopvang, welzijn, peuterspeelzaal, sport, cultuur, bibliotheken of andere instellingen samen. De Kleine Wereld zit met de volgende organisaties in hetzelfde gebouw: Partou kinderopvang, peuterspeelzaal De Kleine Wereld, de Haagse Bibliotheek en de Cor Emousschool. In brede buurtscholen kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen en achterstanden wegwerken. Hiermee krijgen alle kinderen kansen om verder te komen. De gemeente Den Haag vindt de brede buurtscholen belangrijk en trekt er extra geld voor uit.
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Om de prettige sfeer op onze gezellige school zelf te kunnen ervaren, nodigen wij ouders van harte uit voor een rondleiding en kennismakingsgesprek. Wij vertellen u vol trots over de goede resultaten die we boeken, het belang van goed taalonderwijs en de goede samenwerking met ouders. Belangstellende ouders kunnen zich melden bij de schooladministratie. Er zijn maandelijks inschrijfochtenden. De inschrijving bestaat uit een administratief gedeelte en een intakegesprek met de directie.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2018 / 2019 60 plaatsen
 • 2019 / 2020 52 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2018 / 2019

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  15

  15

  7

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  15

  15

  10

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  15

  15

  26

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  15

  15

  23

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2018/2019 60

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2019. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  13

  0

  10

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  26

  0

  32

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  13

  13

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 39

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Peuterleerplek De Kleine Wereld Moerwijk