Spring naar inhoud

Kindcentrum Bamboe

Kindcentrum Bamboe

Schoolprofiel

Samen met de buitenschoolse opvang, Peuterleerplek en kinderdagopvang vormen wij Kindcentrum Bamboe, waar wij kansen bieden voor ieder kind van 0 tot 12 jaar. We werken met één visie, één pedagogische aanpak, één doorlopende leerlijn, één team met één leiding. We werken met het Leerkan­senprofiel. Vier dagen in de week bieden we verschillende activiteiten aan op het gebied van sport, cultuur, creatieve vaardigheden en skills. Zo krijgt ieder kind meer kans zijn/haar talenten te ontwikkelen. We denken heel bewust na over het didactisch aanbod middels het gedachtengoed van Leerbewust. Dit is inpasbaar bij elke methode en houdt het aanbod up to date. In ons pand is ook MOOI-welzijn gevestigd. Zij verzorgen activiteiten voor alle leeftijden.

Kindcentrum Bamboe bestaat uit een geheel gerenoveerde school met nieuwe meubels en een gloednieuw gebouw met twee grote gymzalen, een aula, keuken en kantine.

Er is een groot aanbod voor kinderen en ouders, waaronder een zaterdagschool, zomerschool, fysiotherapie en Nederlandse les. Samen met de ouders staan we voor een optimale ontwikkeling van elk kind, waarbij we iedereen een kans willen bieden met uitzicht op een mooie toekomst.

Onderwijsconcept

Op kindcentrum Bamboe telt ieder kind. We proberen in te spelen op de behoeftes van ieder kind. Rust, structuur en duidelijkheid spelen bij Bamboe een belangrijke rol. We begeleiden kinderen extra als ze dat nodig hebben en dagen ze uit zich te ontwikkelen. Kindcentrum Bamboe helpt kinderen met zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid. Ons motto: Ieder-een kans!

Bijzonderheden

Naast onze nieuwbouw zijn het Centrum Voor Jeugd en Gezin en SBO De Haagse beek gevestigd. 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Kindcentrum Bamboe geeft elk kind en elke groep de zorg die nodig is. Daar waar kinderen meer hulp nodig hebben, wordt samen met ouders een plan gemaakt. Onze leerlingen worden gevolgd vanaf het moment dat zij op school komen. Zo weten wij goed hoe het gaat met hun ontwikkeling op alle gebieden. Met de medewerkers van kindcentrum Bamboe vindt er gezamenlijke scholing plaats om de kwaliteitszorg voor alle kinderen te borgen. 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn partners van het Kindcentrum. We waarderen het als ouders belangstelling tonen voor hun kind. Er is genoeg gelegenheid om betrokken te raken. Zo organiseert Bamboe veel ouderactiviteiten als koffieochtenden, ouderschoolreis, naailes, Nederlandse les, enzovoort. In de kantine kunnen ouders elke ochtend terecht voor koffie of thee. 

Nog meer op onze school

Voorschool  
Een voorschool is een samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de basisschool. Zij werken samen aan één educatief programma.
Zomerschool  
Deze school biedt in de zomer een educatief programma. Er wordt gezorgd voor een programma met schoolvakken, ontspanning en plezier. Neem voor meer informatie contact op met de school.
Weekendschool  
Op de zaterdagschool krijgen de leerlingen extra les, vooral in taal en rekenen.
Leerkansenprofiel  
Leerlingen krijgen extra lessen. De leerlingen leren vooral beter Nederlands spreken, lezen en schrijven, maar ook rekenen. Het leren gaat op een andere manier. Er worden veel verschillende soorten activiteiten aangeboden.
Brede buurtschool PO  
In brede buurtscholen kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen en achterstanden wegwerken. Hiermee krijgen alle kinderen kansen om verder te komen.
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Interesse?

Voor aankomende leerlingen van groep 1 hanteren we de nieuwe gemeentelijke procedure. 

Voor tussentijds instromende leerlingen hanteren we onze eigen procedure.  

Kijk voor meer informatie op onze website.

 

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2018 / 2019 37 plaatsen
 • 2019 / 2020 29 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2018 / 2019

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  10

  10

  4

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  8

  8

  21

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  8

  8

  17

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  11

  11

  15

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2018/2019 39

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2019. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  7

  0

  15

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  14

  13

  0

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  8

  8

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 8

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school