Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De la Reyschool ligt aan de rand van Transvaal. De school zit in een groot gebouw van drie verdiepingen. We zijn een Openbare Stadsschool met veel cultuur, culturen en onderwijskansen. Wij werken met combinatiegroepen, zodat de kinderen afwisselend jong en oud zijn in een groep. Wij gaan ervan uit dat niet iedereen gelijk, maar wel gelijkwaardig is. Dat merken we ook goed bij het leren. De een leert makkelijker dan de ander. We willen dat kinderen zich van groep 1 t/m 8 blijven ontwikkelen en dat ze dit zo goed mogelijk doen. De leerkracht maakt de eerste twee uren van de dag een verdeling tussen leren en spelen. Wij vinden de sociale omgang en de sociale vorming tussen alle kinderen heel belangrijk. In 2015 zijn wij gestart met een tweede locatie aan de Voorthuizenstraat 245. Op deze locatie wordt met dezelfde uitgangspunten en organisatievorm gewerkt als op De la Reyweg.

Onderwijsconcept

In onze visie vinden we een aantal dingen belangrijk. Zo hebben wij veel aandacht en tijd voor het leren omgaan met elkaar. Ook geven wij de kinderen de ruimte om hun eigen ideeën te ontwikkelen. De school werkt met een systeem bij het maken van keuzes en leert de kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen keuzes. De la Reyschool is geen systeem, maar een visie.

Bijzonderheden

In samenwerking met Het Koorenhuis is een muziekplan opgesteld. Naast de muzieklessen, leren de kinderen ook met diverse muziekinstrumenten omgaan. Na schooltijd is er de mogelijkheid een muziekinstrument te leren bespelen. Ook zijn er sportieve activiteiten.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De kwaliteit van het onderwijsproces, de zorg en begeleiding van de leerlingen is de basis voor het halen van resultaten. Dit draagt bij aan het welzijn van leerlingen en medewerkers en is van belang voor de tevredenheid van ouders. De kinderen worden in hun ontwikkeling begeleid in de mogelijkheden die zij hebben. We leggen de leerlingzorg vast in het leerlingvolgsysteem. De kwaliteitszorg wordt ondersteund door een intern zorgdocument. 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De school richt zich op open en duidelijke communicatie met ouders en verzorgers. Dit helpt bij de schoolontwikkeling van de kinderen. Zo informeren we de ouders bij het inschrijven uitgebreid over de manier van werken van de school. Iedere twee jaar wordt er een oudertevredenheidsonderzoek gehouden en regelmatig vragen we ouders te helpen op school. Er is een actieve en enthousiaste oudercommissie en medezeggenschapsraad.

Nog meer op onze school

Voorschool  
Voorschool; In een ruimte direct naast de school starten wij na de zomer van 2016 een peutergroep. Aanmelden doet u via de website van: www.jonglerendenhaag.nl
Verlengde schooldag  
Onze gymleerkacht coördineert de naschoolse cursussen. Deze zijn er vooral op gericht kinderen kennis te laten maken met sporten. Het aanbod is divers en verdeeld over alle leeftijden. Ook bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan muziekactiviteiten. Niet iedere dag of een jaar lang, maar net als bij de gymnastiek in bepaalde periodes. Dit geldt niet als u kiest voor het bespelen van een muziekinstrument. In samenwerking met het Koorenhuis komen docenten op school, dit is dan wekelijks.
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Na een telefonische afspraak krijgt u een uitgebreide rondleiding. Bezoekt u ook eens onze website. Daar vindt u veel informatie over de werkwijze van de school en krijgt u ook een indruk van de sfeer en werkwijze waarmee wij met de kinderen werken. Aanmelden voor beide locaties kunt u doen door een afspraak te maken. 

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2018 / 2019 30 plaatsen
 • 2019 / 2020 30 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2018 / 2019

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  8

  8

  8

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  7

  7

  8

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  8

  8

  15

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  7

  7

  10

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2018/2019 30

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2019. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  8

  0

  8

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  15

  0

  20

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  7

  7

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 23

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. U werkt zelf op onze school
 2. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school