Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Wij zijn een openbare basisschool in de wijk Mariahoeve. De Leeuwerikhoeve wordt gezien als een kwalitatief goede school, waar het kind centraal staat. Dit doen wij in een rustige, veilige, warme omgeving waarin leren en plezier samengaan. 
Je mag zijn wie je bent en wij helpen je te worden wie jij wilt zijn.
 

We zijn betrokken bij de leerlingen en hun omgeving en bieden modern resultaatgericht onderwijs. Wij laten je ontdekken waar je sterk in bent en gebruiken onze deskundigheid om maatwerk te bieden. Daarmee zorgen we in de basis voor goed onderwijs, waar extra ruimte is voor ieders unieke talent.

Onderwijsconcept

Wij willen kwalitatief sterk onderwijs bieden dat leerlingen voorbereidt op de wereld van morgen. We stellen de leerling centraal en leveren maatwerk. De leerkracht speelt een cruciale rol in het vergroten van het eigenaarschap van de leerling over het eigen leerproces.
Zo leren kinderen o.a. hun eigen leerdoelen te formulieren die tijdens een driegesprek met leerkracht, ouder en kind worden besproken. Zo leren wij kinderen kritisch te zijn en niet te snel op te geven als iets moeilijk wordt. Vanuit reflectie leren wij van de fouten en komen wij tot nieuwe creatieve ideeën om het beter of anders te doen. 

Bijzonderheden

Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen. Op De Leeuwerikhoeve zijn wij gericht op het optimaal ontwikkelen van individueel talent. Zo hebben wij een continurooster met gratis overblijf, lesdagen tot 16.00 uur met talentklassen, een taalklas, een plusklas en mogen kinderen naar de zaterdagschool.
Actief leren is bij ons op school erg belangrijk, zowel in het klaslokaal als daarbuiten. Alle leerlingen krijgen bij ons minimaal drie keer per week gymles, binnen of buiten.

Er is een sterke samenwerking met voorschool ‘t Leeuwerikje en Nina DAK. Daarnaast biedt Nina DAK ook een voor- en naschoolse opvang. 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Met het leerlingvolgsysteem houden wij bij hoe de leerlingen zich ontwikkelen. Er worden regelmatig Cito-toetsen afgenomen en/of observaties gedaan. Dit systeem start al bij de peuters en kleuters. De leerkracht stelt jaarlijks met de intern begeleider doelen vast die hij/zij met de klas wil halen. Deze doelen worden regelmatig besproken en waar nodig aangepast.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Wij willen ouders zoveel mogelijk bij de school betrekken, bijvoorbeeld door gezamenlijke projectafsluitingen, tafeltjesavonden, huisbezoeken, koffie/thee-inloop. Ouders moeten het makkelijk vinden de school binnen te stappen. Er is een goede samenwerking met de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Iedere twee jaar wordt een ouder-enquête afgenomen. Wij kregen in 2018 een 7,6 van onze ouders.
Recent zijn wij gestart met de applicatie van Mijnschoolinfo. Dit is een digitaal communicatiemiddel waarbij ouders nieuwsbrieven en andere informatie kunnen ontvangen. Ook kunnen ouders in de digitale beschermde omgeving nieuws en foto's lezen/bekijken over het reilen en zeilen in de klas.

Nog meer op onze school

Voorschool  
In onze basisschool is een voorschool gevestigd van de stichting Jong Leren. De gecertificeerde voorschool is voor kinderen van 2 ½ tot 4 jaar. Ook werken wij samen met de peuterspeelzaal en de voorschool van Nina Dak. De vestiging van Nina Dak is tegenover onze school. De school werkt met het Piramide project. Dit project is ontwikkeld voor kinderen van drie tot zes jaar. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 werken intensief samen met de leidsters van de voorschool.
Zomerschool  
De vier basisscholen uit Haagse Hout bieden gezamenlijk de Zomerschool aan. Deze vindt de 1e drie weken van de zomervakantie plaats in één van de vier basisscholen.
Weekendschool  
Voor leerlingen die het leuk vinden om naar school te gaan. Van 9.30 uur tot 12.00 uur. Op de zaterdagschool krijgen de leerlingen vooral les in taal en rekenen, afgewisseld met af en toe een andere activiteit of uitstapje.
Schakelklas  
Voor leerlingen uit groep 5 en 6 die extra ondersteuning op het gebied van taal kunnen gebruiken is er de schakelklas. De leerlingen maken tijdens de taalles hetzelfde werk als hun klasgenoten, maar dan in kleine groepjes met meer begeleiding.
Leerkansenprofiel  
Rekenen, lezen, taal….allemaal belangrijke vakken. Maar voor een kind is het belangrijk zich ook op andere gebieden te kunnen ontwikkelen. Ontdekken dat je ergens plezier in hebt; goed in bent is goed voor het zelfvertrouwen en geeft het kind een stevigere plaats in de maatschappij. Door de verlengde lestijd tot 16.00 uur heeft de school de mogelijkheid gekregen kinderen een divers aanbod te bieden, zoals dans, muziek, ict, techniek, sport, enz. Kinderen maken kennis met een veelheid aan activiteiten en ontdekken waar hun talent, hun plezier, hun kracht ligt.
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Bij ons op school organiseren wij geen open dagen. Wij kiezen liever voor de persoonlijke kennismaking en nodigen u uit de school eens te komen bekijken. Wij vertellen graag hoe wij werken en geven u een rondleiding. Van tevoren kunt u een afspraak maken met de directie.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2018 / 2019 34 plaatsen
 • 2019 / 2020 45 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2018 / 2019

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  9

  9

  3

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  8

  8

  6

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  9

  9

  8

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  8

  8

  9

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2018/2019 25

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2019. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  12

  0

  5

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  22

  0

  6

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  11

  35

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 10

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk t Leeuwerikje/Nina Dak
 3. U werkt zelf op onze school