Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Oase is een middelgrote katholieke basisschool. De school is gelegen in een groenstrook en heeft de beschikking over drie ruime speelplaatsen met voldoende mogelijkheden om te spelen. De Oase is een gastvrije school waar ruimte is voor kinderen, ouders en leerkrachten. Gelijkwaardigheid, vertrouwen, eerlijkheid en een positieve belangstelling voor elkaar vinden we belangrijk. Op school heerst een sfeer waarbinnen kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen. We leren de kinderen zich te durven uiten op het gebied van cognitiviteit (kennis), expressiviteit, creativiteit, muzikaliteit en sportiviteit, zodat ze zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. 'De Kuil', het hart van onze school, is bij uitstek de plek waar de kinderen worden uitgedaagd om hun talenten aan alle medeleerlingen te tonen tijdens de weeksluiting.

Onderwijsconcept

Op De Oase stellen we het kind centraal en gaan we uit van wat een kind kan. Om kinderen op hun eigen niveau aan te spreken gebruiken we het GIP-model. In dit model organiseren de leerkrachten de les op een dusdanige wijze, dat ze elk kind persoonlijke aandacht kunnen geven. De lesstof wordt met behulp van groepsplannen op verschillende niveaus aangeboden. Zo proberen wij ieder kind 'passend' onderwijs aan te bieden. Op De Oase werkt een uitgebreid zorgteam. Zij geven zorg aan kinderen die dit nodig hebben. Dit gaat om extra hulp, maar ook om extra uitdaging voor kinderen die dat aankunnen.

Bijzonderheden

Er is een team van lerende professionals. De school heeft een eigen gymzaal. Ieder kind heeft twee keer per week muziek- en bewegingsonderwijs van de betreffende vakleerkracht. Ook voor het vak beeldende vorming hebben wij een eigen vakdocent. Op De Oase werken een orthopedagoog, remedial teacher en verschillende vakspecialisten om de leerlingen te ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Aangezien we kwalitatief goed onderwijs willen bieden, kijken we voortdurend naar de processen in onze school. Naast de toetsresultaten gebruiken we ook de mening van ouders, leerlingen en andere belanghebbenden. Al deze partners zijn van belang bij het onderwijs aan onze leerlingen. Binnen ons team is er een werkgroep die zich bezighoudt met de kwaliteit van ons onderwijs. Samen met de coördinatoren op de gebieden taal, rekenen, gedrag, opbrengsten en organisatie worden de processen geëvalueerd. Op deze wijze bespreken we jaarlijks de 'kwaliteit' van de school.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Samen met ouders zijn we verantwoordelijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van onze leerlingen. Vandaar dat we ouders beschouwen als een gelijkwaardige gesprekspartner wanneer we de ontwikkeling van leerlingen bespreken. Minimaal twee keer per jaar gaan we uitgebreid met ouders in gesprek tijdens het ontwikkelgesprek. Daarnaast voeren we aan de start van ieder jaar met alle ouders een ouder-vertel-gesprek.
Ouders vormen daarnaast op De Oase een belangrijk onderdeel van de organisatie. Er is een actieve medezeggenschapsraad waarin vier ouders en vier teamleden zich bezighouden met schoolbeleid. We hebben een ouderraad bestaande uit veertien actieve ouders. Deze ouderraad ondersteunt de leerkrachten bij vele activiteiten, onder andere bij feesten als Sinterklaas, Kerstmis en Pasen, maar ook bij sportdagen en culturele activiteiten. Daarnaast zijn er vele ouders die zich bijvoorbeeld als lees-, flits-, luis- of vervoerouder beschikbaar stellen om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van verschillende activiteiten.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Op De Oase wordt iedere maand een kennismakingsochtend gehouden, tijdens deze bijeenkomst wordt er een presentatie gegeven door de directie en krijgt u inzicht in de visie en de werkwijze van De Oase en krijgen ouders en/of verzorgers de kans om vragen te stellen.
Vervolgens krijgt u een rondleiding door de school om de kinderen aan het werk te zien en de sfeer te proeven.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2018 / 2019 70 plaatsen
 • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2018 / 2019

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  15

  15

  10

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  15

  15

  14

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  20

  20

  9

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  20

  20

  16

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2018/2019 47

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2019. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.