Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Ontmoeting is een zeer actieve basisschool in Laakkwartier Noord. Kinderen van verschillende nationaliteiten gaan hier met plezier naar school. Het enthousiaste schoolteam zet zich in voor alle kinderen. Soms gebruiken we extra hulp als een kind dat nodig heeft. De school werkt met moderne methodes en gebruikt computers en iPads bij het onderwijs. De school biedt eerste opvang aan anderstalige kinderen. Daarnaast is de school een voorschool met peuteropvang ’t Musje. Er is schoolmaatschappelijk werk aanwezig. De naschoolse opvang wordt verzorgd door kindercentra Dak.

Onderwijsconcept

Onderwijs staat midden in de samenleving. Onderwijs helpt kinderen zich voor te bereiden op hun toekomst. Wij vinden het belangrijk dat elk kind geholpen wordt om op zijn eigen niveau de beste resultaten te behalen, in een zo veilig mogelijke omgeving. Wij richten de zorg om een leerling dan ook op kennis, sociaal-emotionele ontwikkeling en op de leervoorwaarden.

Bijzonderheden

Wij zijn een opvangschool. Dat betekent dat wij ook kinderen op school krijgen die direct uit het buitenland komen. Deze kinderen krijgen in ieder geval een jaar lang intensief Nederlandse les, waarna zij doorstromen naar een reguliere groep. Hierdoor hebben wij groepen die variëren in grootte, leeftijd en niveau.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Op school werken wij met een leerlingvolgsysteem en een toetsschema. De groepsleerkracht bespreekt de resultaten van de kinderen met de intern begeleider. Samen bekijken ze welke leerlingen extra zorg nodig hebben. Dit kunnen leerlingen zijn die heel goede of minder goede resultaten halen. Twee keer per jaar vindt er een leerlingbespreking plaats. Leerlingen die op één of meerdere vakgebieden een achterstand van meer dan een jaar hebben, krijgen een eigen leerlijn.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Aan het begin van elk schooljaar wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht van uw kind. Vanaf groep 3 wordt verwacht dat uw kind zelf ook aansluit bij dit gesprek. In november en maart wordt u uitgenodigd voor een rapportgesprek. Aan het eind van het schooljaar volgt het eindrapport. Om u verder op de hoogte te houden van wat we op school doen, werken wij met een app. U kunt hier zien wat er allemaal gedaan wordt in de klas van uw kind(eren). Ook mededelingen worden via de app gedeeld. Eén dagdeel in de week vindt er op school oudereducatie plaats.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Inschrijving gebeurt (op afspraak) bij de administratie. Deze vult het inschrijfformulier in en legt ouders de procedure uit.

Op het formulier 'aanmelding nieuwe leerlingen' vermeldt zij algemene gegevens. Als er sprake is van een zij-instromer, dan zoekt de intern begeleider contact met de vorige school. Samen met de directeur of intern begeleider wordt dan gekeken of uw kind geplaatst kan worden. Als het om een 4-jarig kind gaat, maakt de groepsleerkracht afspraken met de ouders om hem of haar te laten wennen. Later volgt er met de groepsleerkracht een uitgebreider kennismakingsgesprek.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2020 / 2021 26 plaatsen
 • 2021 / 2022 26 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  14 dec '20 t/m 8 jan '21

  7

  0

  8

 • Periode 2

  22 mrt t/m 6 apr '21

  6

  0

  10

 • Periode 3

  21 jun t/m 2 jul '21

  7

  0

  7

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '21

  6

  0

  5

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 25

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk t Musje

Nieuwkomers

Deze school is aangewezen als een van de opvangscholen voor nieuwkomers. De leerlingen krijgen les volgens een voltijd variant. Op dit moment hebben wij 1 opvanggroep(en) en zijn er 4 plaatsen beschikbaar.